РИК 16 – дневен ред

1. Вземане на Решение относно Регистрацията на политически представители на Коалиция за България
2. Вземане на решение относно Регистриране на застъпници на кандидатската листа на ПП
ДПС
3. Вземане на решение относно Замени на представители в СИК от квотата на ПП ДПС
4. Вземане на решение относно Регистриране на застъпници на кандидатската листа на ПП ГЕРБ.
5. Вземане на решение относно постъпила Жалба с вх. №131/24.05.2014г.
6. Вземане на решение относно постъпила Жалба с вх. №132/24.05.2014г.
7. Вземане на решение относно постъпила Жалба с вх. №133/24.05.2014г.
8. Вземане на решение относно Утвърждаване на представители на Реформаторския блок
9. Вземане на решение относно Замени на представители в СИК от квотата на ПП ГЕРБ
10. Вземане на решение относно Утвърждаване на представители на ПП ГЕРБ.
11. Вземане на решение относно Утвърждаване на представители на България без цензура
12. Вземане на решение относно Регистриране на застъпници на кандидатската листа на Коалиция КОД
13. Вземане на решение относно Утвърждаване на представители на КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
14. Вземане на решение относно Утвърждаване на представители на ДПС
15. Вземане на решение относно Замени на представители в СИК от квотата на ПП АТАКА
16. Вземане на решение относно Утвърждаване на представители на ПП „ГЛАС НАРОДЕН“
17. Вземане на решение относно Анулиране на удостоверение на застъпник от КОД и Замяна на дадения застъпник на кандидатската листа на Коалиция КОД
18. Други.


1. Вземане на решение относно Регистриране на заместващи застъпници на кандидатската листа на „KOАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ“.
2. Вземане на решение относно Потвърждаване на списък с представители на кандидатската листа на „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМПО, ЗНС, ГЕРГЬОВДЕН“.
3. Вземане на решение относно Регистриране на застъпници на кандидатската листа на „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“.
4. Вземане на решение относно Регистриране на застъпници на кандидатската листа на „Коалиция КОД-Антония Първанова, Илиана Раева-ОБ, НДСВ, СДП “.
5. Вземане на решение относно Регистриране на застъпници на кандидатската листа на „ПП БАСТА“.
6. Вземане на решение относно Замени на представители в СИК от квотата на ПП ГЕРБ.
7. Вземане на решение относно Регистриране на застъпници на кандидатската листа на „ДПС- Движение за права и свободи“
8. Вземане на решение относно Замени на представители в СИК от квотата на „ДПС- Движение за права и свободи“.
9. Вземане на протоколно решение относно приемане на оперативния план РИК 16 в изборния ден.
10. Други.

1. Вземане на решение относно Регистриране на застъпници на кандидатската листа на „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА,ВМРО,ЗНС,ГЕРГЬОВ ДЕН“.
2. Вземане на решение относно Регистриране на застъпници на кандидатската листа на „Реформаторски Блок“
3. Вземане на решение относно Регистриране на застъпници на кандидатската листа на ПП АТАКА
4. Вземане на решение относно Регистриране на застъпници на кандидатската листа на „БЪЛГАРСКА ЛЕВИЦА “
5. Вземане на решение относно Замени на представители в СИК от квотата на ПП ДПС
6. Вземане на решение относно Замени на представители в СИК от квотата на ПП ГЕРБ
7. Вземане на решение относно Замени на представители в СИК от квотата на Коалиция за България
8. Други

1. Вземане на решение относно Регистриране на застъпници на кандидатската листа на „ДПС- Движение за права и свободи“.
2. Вземане на решение относно Регистриране на застъпници на кандидатската листа на „АБВ-АЛТЕРНАТИВИ ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ“.
3. Вземане на решение относно Регистриране на застъпници на кандидатската листа на „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“.
4. Вземане на решение относно Регистриране на застъпници на кандидатската листа на „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ“.
5. Вземане на решение относно Регистриране на застъпници на кандидатската листа на ПП „АТАКА“.
6. Вземане на решение относно Утвърждаване на представители на „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ“.
7. Други

1. Вземане на решение относно Промяна на мястото за обявяването на решенията на Районната избирателна комисия 16 Пловдив.
2. Вземане на решение относно Замени на представители в СИК от квотата на ПП АТАКА
3. Вземане на решение относно Замени на представители в СИК от квотата на ПП ДПС
4. Други

1. Вземане на решение относно Замени на представители в СИК от квотата на КП КБ
2. Вземане на решение относно Замени на представители в СИК от квотата на ПП ДПС
3. Вземане на решение относно Оповестяване на мерките, позволяващи на хората с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението, да се придвижват и гласуват в изборния ден 25 май 2014 г. на територията на Община Пловдив по райони.
4. Други

1. Вземане на решение относно Назначаване съставите на ПСИК на територията на Община Пловдив в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.
2. Вземане на решение относно Транспортирането и охраната на СИК и ПСИК до РИК 16 Пловдив
3. Вземане на решение относно Охраната на изборните помещения, ползвани от СИК и ПСИК
4. Вземане на решение относно утвърждаване на замени в СИК
5. Вземане на решение относно утвърждаване на замени в СИК
6. Вземане на решение относно утвърждаване на замени в СИК
7. Други

1. Вземане на решение относно провеждане на обучение на членовете на СИК и ПСИК
2. Вземане на решение относно упълномощаване на представители на РИК за приемане на бюлетините от Печатницата на БНБ АД
3. Вземане на решение относно Разпределяне на отговорници по райони
4. Други

1. Вземане на решение относно определяне броя, състава и ръководствата на подвижните секционни избирателни комисии на територията на Община Пловдив;
2. Други.

1. Вземане на решение относно назначаване съставите на СИК на територията на Община Пловдив в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.
2. Други

1. Проведен жребий за определяне на реда за представяне на кандидатите на партиите, коалициите и инициативните комитети в диспутите по БНТ 2 Пловдив на регистрираните в ЦИК партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.
2. Проведен жребий за определяне на реда за представяне на кандидатите на партиите, коалициите и инициативните комитети в диспутите по Радио Пловдив на регистрираните в ЦИК партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.
3. Други

1. Процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на кандидатите на партиите, коалициите и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.
Решение № 159-EП / 14.04.2014 ЦИК

1. Вземане на решение относно определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК), находящи се на територията на Община Пловдив.
2. Вземане на решение относно определяне общия брой на членовете на секционните избирателни комисии, броят на членовете на всяка СИК, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община Пловдив.
3. Вземане на решение за създаване на работни групи на Районната избирателна комисия 16 Пловдив
4. Вземане на решение за определяне на специалисти към Районната избирателна комисия 16 Пловдив
5. Други

1. Вземане на решение относно начина на работа на РИК
2. Вземане на решение относно номерацията на решенията на РИК
3. Вземане на решение относно обявяването и реда за обжалване на решенията на РИК
4. Вземане на решение относно реда и начина на свикване на заседанията на РИК
5. Определяне на график за дежурствата от членовете на Районната избирателна комисия 16 -Пловдив
6. Разглеждане на проект на Инструкция за реда, средствата и мерките за защита на личните данни, обработвани от Районна избирателна комисия 16 – Пловдив
7. Други

Съобщения | Дневен ред | Решения | Протоколи | Публични регистри | Заседание наживо | Контакти

10,741 total views, no views today