Начало Решения за преценяване на необходимост от извършване на ОВОС, архив 2015