Начало Актуално Община Пловдив приема декларации за подмяна на старите печки с нови еко уреди до 23 май

Община Пловдив приема декларации за подмяна на старите печки с нови еко уреди до 23 май

На 12 и 13 май гражданите могат да се запознаят с условията за кандидатстване

Община Пловдив кани гражданите, които се отопляват на дърва и въглища, на изнесени информационни срещи, на които да се запознаят с условията за безплатна подмяна на старите им уреди с по-екологични. Те ще се проведат в шестте района на 12 и 13 май  по приложения по-долу график.

Това е втората серия от срещи по проекта „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на  фини прахови частици (ФПЧ10) от битовото отопление“,  който се финансира от Европейския съюз.

По време на тях ще  бъдат разяснени всички варианти за преминаване – на ток,  пелети, газ или ТЕЦ. Няма условие за доходи и програмата е напълно отворена.  Единственото изискване към кандидатите е  да се отопляват на дърва или въглища и да са собственици на жилището. За подмяна на старите уреди може да се кандидатства и колективно от всички  собственици в една кооперация или къща.

Домакинства, които отговарят на условията и  досега не са подавали декларация, могат направят това  до 23 май 2021 г. на място във всяка една от районните администрации или по електронен път на адрес [email protected]. Документът трябва да е попълнен, подписан и сканиран във формат .pdf или .jpeg.

График на срещите по райони
район място дата час
Район Южен пред административната сграда, бул. „Македония“ № 73А 12.05.2021 г.

сряда

11:00
Район Източен пред административната сграда на

бул. ”Шести Септември” № 274

12.05.2021 г.

сряда

13:00
Район Западен пред административната сграда

ул. “Вечерница” № 1А

12.05.2021 г.

сряда

15:00
Район Северен пред Административната сграда

бул. „Цар Борис III Обединител“ 22 А

13.05.2021 г.

четвъртък

11:00
Район Тракия пред административната сграда

ЖР “Тракия”, бул. „Освобождение“ № 63

13.05.2021 г.

четвъртък

13:00
Район Централен пред административната сграда

ул. „Хр. Г. Данов” № 39

13.05.2021 г. четвъртък 15:00

Проект № BG16M10P002-5.003-0006 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление“ по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ се реализира по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз. Общата му стойност е 13 862 232,11 лева, от които 11 782 897,30 лева от Кохезионния фонд и 2 079334,81 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Целта на проекта е подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на общината чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици  от битовото отопление.

2,510 total views, no views today