Начало Публичен регистър на подадените декларации по чл.49 ал.1 т.2 от ЗПК (в сила от 06.11.2023 г.)

Публичен регистър на подадените декларации по чл.49 ал.1 т.2 от ЗПК (в сила от 06.11.2023 г.)

Входящ №/дата Име, презиме и фамилия Длъжност Вид декларация
№ 727/22.11.2023 г. Пламен Вълов гл. специалист изтегли
№ 728/22.11.2023 г. Цвета Дачева гл. експерт изтегли
№ 729/22.11.2023 г. Мария Обрейкова гл. експерт изтегли
№ 730/07.12.2023 г. Веселина Стоянова-Атанасова началник отдел изтегли
№ 731/07.12.2023 г. Веселина Бонева гл. експерт изтегли
№ 732/11.12.2023 г. Хакъ Сакъбов гл. експерт изтегли
№ 733/11.12.2023 г. Васил Стефанов гл. специалист изтегли
№ 734/21.12.2023 г. Марин Дацински гл. специалист изтегли
№ 735/21.12.2023 г. Василка Чопкова гл. експерт изтегли
№ 736/21.12.2023 г. Васил Табаков гл. експерт изтегли
№ 738/16.01.2024 г. Христина Калфова гл. експерт изтегли
№ 739/24.01.2024 г. Руси Кондев гл. експерт изтегли
№ 740/25.01.2024 г. Красимира Дякова гл. експерт изтегли
№ 741/26.01.2024 г. Изабела Петкова-Димитрова гл. юрисконсулт изтегли
№ 742/27.01.2024 г. Светослав Фъсов началник-отдел изтегли
№ 743/30.01.2024 г. Йоан Георгиев главен експерт изтегли
№ 744/21.02.2024 г. Зорница Ангелова главен експерт изтегли
№ 745/13.03.2024 г. Анна Попова главен експерт изтегли
№ 746/13.03.2024 г. Мирослав Тенев главен експерт изтегли

106 total views, no views today