Начало Публичен регистър на подадените декларации по чл.49 ал.1 т.1 от ЗПК (в сила от 06.11.2023 г.)

Публичен регистър на подадените декларации по чл.49 ал.1 т.1 от ЗПК (в сила от 06.11.2023 г.)

Входящ №/дата Име, презиме и фамилия Длъжност Вид декларация
№ 773/28.11.2023г. Димитър Караилиев директор изтегли
№ 774/28.11.2023г. Николай Бухалов зам.-кмет изтегли
№ 775/01.12.2023г. Марин Дацински гл. специалист изтегли
№ 776/01.12.2023г. Лилия Недева гл. експерт изтегли
№ 777/01.12.2023г. Владимир Темелков Зам.-кмет изтегли
№ 778/15.12.2023г. Антон Георгиев Директор ОП Градини и паркове изтегли
№ 779/15.02.2024г. Руси Кондев гл. експерт изтегли
№ 780/15.01.2024г. Иван Запрянов гл. експерт изтегли
№ 781/15.01.2024г. Красимира Дякова гл. експерт изтегли
№ 782/15.01.2024г. Йоан Георгиев гл. експерт изтегли
№ 783/15.01.2024г. Десислава Георгиева Директор ОП Чистота изтегли
№ 784/15.01.2024г. Светослав Фъсов нач. отдел изтегли
№ 785/15.1.2024г. Марко Хаджийски гл. експерт изтегли
№ 786/25.1.2024г. Изабела Петкова-Димитрова гл. юрисконсулт изтегли
№ 787/25.1.2024г. Зорница Ангелова гл. експерт изтегли
№ 788/29.2.2024г. Нъшан Деркалестаниан гл. експерт изтегли
№ 789/29.2.2024г. Милена Кутолиева мл. експерт изтегли
№ 790/29.2.2024г. Марко Хаджийски гл. експерт изтегли
№ 791/29.2.2024г. Ангел Петраков гл. експерт изтегли
№ 792/29.02.2024г. Десислава Аргирова ст. експерт изтегли
№ 793/18.03.2024г. Анна Попова гл. експерт изтегли
№ 794/18.03.2024г. Донка Налбантова гл. експерт изтегли
№ 795/18.03.2024г. Радостин Иванов гл. специалист изтегли
№ 796/18.03.2024г. Савина Петкова зам.-кмет изтегли
№ 797/18.3.2024г. Зоя Камбурова гл. експерт изтегли
№ 798/22.04.2024г. Йоана Делова мл. експерт изтегли
№ 799 Божидар Калоянов гл. експерт изтегли
№ 800/22.04.2024г. Ангел Божанов гл. експерт изтегли
№ 801/22.04.2024г. Апостол Шопов гл. експерт изтегли

138 total views, no views today