Начало ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗПКОНПИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗПКОНПИ

Входящ №/дата Име, презиме и фамилия Длъжност Вид декларация
№ 1/ 24.04.2018 г. Ванко Симеонов Иванов началник отдел изтегли
№ 2/ 24.04.2018 г. Пенка Николова Ангелова главен експерт изтегли
№ 3/ 24.04.2018 г. Елена Василева Гогова главен експерт изтегли
№ 4/ 24.04.2018 г. Михаела Цветанова Гущерска главен експерт изтегли
№ 5/ 24.04.2018 г. Анна Ончо Божилова главен експерт изтегли
№ 6/ 25.04.2018 г. Добринка Маринова Данчева главен експерт изтегли
№ 8/ 25.04.2018 г. Бояна Калинова Бояджиева старши юрисконсулт изтегли
№ 9/ 25.04.2018 г. Ангелина Атанасова Топчиева секретар Община Пловдив изтегли
№ 11 / 25.04.2018 г. Хрипси Гарабед Маврева главен експерт изтегли
№ 12/ 25.04.2018 г. Данислава Петева Вълкова главен експерт изтегли
№ 13/ 25.04.2018 г. Ружа Спасова Калъчева младши експерт изтегли
№ 14/ 25.04.2018 г. Величка Христова Лазарова главен експерт изтегли
№ 16 / 25.04.2018 г. Галена Стефанова Боснова-Сиромашка главен експерт изтегли
№ 17 / 25.04.2018 г. Пламена Пламенова Терзиева главен експерт изтегли
№ 18 / 25.04.2018 г. Елена Петрова Димитрова директор изтегли
№ 19 / 25.04.2018 г. Силвия Славчева Донкова главен експерт изтегли
№ 20 / 25.04.2018 г. Мариана Кирилова Милчева главен специалист изтегли
№ 21 / 25.04.2018 г. Ирена Георгиева Павлова главен експерт изтегли
№ 22 / 25.04.2018 г. Ана Кирилова Вълканова началник отдел изтегли
№ 23 / 25.04.2018 г. Борислава Ангелова Белева началник отдел изтегли
№ 24 / 25.04.2018 г. Димитрия Йорданова Теофилова-Николова ръководител звено изтегли
№ 25 / 25.04.2018 г. Емилия Георгиева Топалова главен вътрешен одитор изтегли
№ 26 / 25.04.2018 г. Цветанка Аргирова Димитрова главен експерт изтегли
№ 27 / 25.04.2018 г. Нина Георгиева Иванова главен експерт изтегли
№ 28 / 25.04.2018 г. Гергана Атанасова Ташева главен експерт изтегли
№ 29 / 25.04.2018 г. Красимира Енева Енева главен експерт изтегли
№ 30 / 25.04.2018 г. Янка Желязкова Калчева главен експерт изтегли
№ 31 / 25.04.2018 г. Трояна Василева Генчева главен експерт изтегли
№ 32 / 25.04.2018 г. Петя Николова Неделчева-Добрева главен експерт изтегли
№ 33 / 25.04.2018 г. Галя Петрова Гошева началник отдел изтегли
№ 34 / 25.04.2018 г. Весела Георгиева Баташка главен експерт изтегли
№ 35 / 25.04.2018 г. Донка Дончева Козарева главен експерт изтегли
№ 36 / 25.04.2018 г. Галина Николова Трифонова главен експерт изтегли
№ 37 / 25.04.2018 г. Теодора Василева Пейчинова главен експерт изтегли
№ 38 / 25.04.2018 г. Марина Людмилова Иванова главен експерт изтегли
№ 39 / 25.04.2018 г. Величка Петкова Георгиева главен експерт изтегли
№ 41 / 25.04.2018 г. Димитър Петров Венелинов главен експерт изтегли
№ 42 / 25.04.2018 г. Даниела Енчева Стоянова главен експерт изтегли
№ 43 / 25.04.2018 г. Ася Георгиева Топурова главен експерт изтегли
№ 44 / 25.04.2018 г. Соня Стоянова Атанасова главен експерт изтегли
№ 45 / 25.04.2018 г. Ирина Атанасова Тинкова главен експерт изтегли
№ 47 / 25.04.2018 г. Зоя Стойчева Петрушева старши експерт изтегли
№ 48 / 25.04.2018 г. Петя Петрова Минчева главен експерт изтегли
№ 49 / 25.04.2018 г. Теодора Ванкова Пачева главен експерт изтегли
№ 50 / 25.04.2018 г. Георги Петров Титюков заместник кмет изтегли
№ 51 / 25.04.2018 г. Ивелина Мирославова Венкова главен експерт изтегли
№ 52 / 25.04.2018 г. Добринка Любенова Димова началник отдел изтегли
№ 53 / 25.04.2018 г. Маргарита Миланова Ангелова младши експерт изтегли
№ 55 / 25.04.2018 г. Мария Стоянова Косерова младши експерт изтегли
№ 56 / 25.04.2018 г. Петър Любенов Зехтински заместник кмет изтегли
№ 57 / 25.04.2018 г. Благой Георгиев Петков главен експерт изтегли
№ 58 / 25.04.2018 г. Славка Николова Иванова главен експерт изтегли
№ 59 / 26.04.2018 г. Радосвет Александров Узунов главен експерт изтегли
№ 60 / 26.04.2018 г. Атанаска Константинова Згурова главен юрисконсулт изтегли
№ 62 / 26.04.2018 г. Костадин Василев Чакъров главен експерт изтегли
№ 65 / 26.04.2018 г. Николина Пенкова Серафимова Главен експерт изтегли
№ 66 / 26.04.2018 г. Яна Петрова Брусева Главен експерт изтегли
№ 68 / 26.04.2018 г. Ангел Костадинов Апостолов Главен експерт изтегли
№ 69 / 26.04.2018 г. Мария Димова Бояджиева Главен експерт изтегли
№ 70 / 26.04.2018 г. Диляна Миткова Тодорова Главен инспектор изтегли
№ 71 / 26.04.2018 г. Снежана Атанасова Везарова-Петрова Главен експерт изтегли
№ 77 / 26.04.2018 г. Илияна Николова Събкова Главен експерт изтегли
№ 78/ 26.04.2018 г. Галина Ангелова Драголова Главен експерт изтегли
№ 79 / 26.04.2018 г. Мариана А. Миладинова-Александрова главен експерт изтегли
№ 81 / 26.04.2018 г. Мария Димитрова Трапова главен експерт изтегли
№ 83 / 26.04.2018 г. Диана Трифонова Танева Н-к отдел изтегли
№ 84 / 26.04.2018 г. Таня Лазарова Петкова главен експерт изтегли
№ 85 / 26.04.2018 г. Петя Николова Щерева главен експерт изтегли
№ 86 / 26.04.2018 г. Гергана Петкова Василева главен експерт изтегли
№ 89 / 26.04.2018 г. Невена Венциславова Игнатова младши експерт изтегли
№ 90 / 26.04.2018 г. Йорданка Димитрова Пецева-Гроцева началник отдел изтегли
№ 91 / 26.04.2018 г. Станка Стоянова Ватралова главен експерт изтегли
№ 92/ 26.04.2018 г. Живка Василева Джарова-Ал Хамуд главен юрисконсулт изтегли
№ 93 / 26.04.2018 г. Ирина Атанасова Милкова главен юрисконсулт изтегли
№ 94 / 26.04.2018 г. Иванка Герова Копаранска главен експерт изтегли
№ 97 / 26.04.2018 г. Илияна Стоянова Брайкова младши експерт изтегли
№ 99 / 26.04.2018 г. Катя Георгиева Стоименова главен специалист изтегли
№ 100 / 26.04.2018 г. Екатерина Валириева Попова главен експерт изтегли
№ 101 / 26.04.2018 г. Любенка Иванова Стоянова главен специалист изтегли
№ 102 / 26.04.2018 г. Петя Павлова Петрова главен експерт изтегли
№ 103 / 26.04.2018 г. Гергана Стоименова Стоянова главен експерт изтегли
№ 104 / 26.04.2018 г. Боян Бонев Дачев главен експерт изтегли
№ 105 / 26.04.2018 г. Станка Петкова Узунова главен специалист изтегли
№ 106 / 26.04.2018 г. Марийка Апостолова Георгиева главен специалист изтегли
№ 107 / 26.04.2018 г. Весела Викторова Русева главен експерт изтегли
№ 108 / 26.04.2018 г. Галина Стоева Малкиматева-Дардова главен експерт изтегли
№ 109 / 26.04.2018 г. Анелия Георгиева Ненчева старши експерт изтегли
№ 110 / 26.04.2018 г. Антоанета Кръстева Тодорова главен експерт изтегли
№ 111 / 26.04.2018 г. Мария Станева Държикова главен специалист изтегли
№ 112 / 26.04.2018 г. Мария Тодорова Богданова главен експерт изтегли
№ 113 / 26.04.2018 г. Лиляна Русева Павлова главен експерт изтегли
№ 114 / 26.04.2018 г. Мария Петрова Бойчева главен експерт изтегли
№ 116 / 26.04.2018 г. Надежда Иванова Христова началник отдел изтегли
№ 117 / 26.04.2018 г. Весела Николова Денизова главен експерт изтегли
№ 118 / 26.04.2018 г. Любка Георгиева Механджийска главен специалист изтегли
№ 119 / 26.04.2018 г. Тонка Георгиева Янева-Костурска главен експерт изтегли
№ 120 / 26.04.2018 г. Славка Иванова Филипова главен експерт изтегли
№ 121 / 26.04.2018 г. Мая Николова Николова главен експерт изтегли
№ 122 / 26.04.2018 г. Ирена Димитрова Лерца главен експерт изтегли
№ 123 / 26.04.2018 г. Райна Живкова Кръстева главен експерт изтегли
№ 124 / 26.04.2018 г. Невена Петрова Касабова главен експерт изтегли
№ 125 / 26.04.2018 г. Ангел Костадинов Ангелов главен експерт изтегли
№ 126 / 26.04.2018 г. Мариета Богомилова Ханджийска-Танкова главен експерт изтегли
№ 127 / 26.04.2018 г. Албена Тодорова Велева главен експерт изтегли
№ 129 / 26.04.2018 г. Петър Желязков Политов главен експерт изтегли
№ 130 / 26.04.2018 г. Павлина Костадинова Спасова главен експерт изтегли

28,769 total views, 20 views today

Страница 1 от 41234