Начало Регистър на подадените декларации по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ (в сила до 06.11.2023 г.)

Регистър на подадените декларации по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ (в сила до 06.11.2023 г.)

Входящ №/дата Име, презиме и фамилия Длъжност Вид декларация
№ 1/ 24.04.2018 г. Ванко Симеонов Иванов началник отдел изтегли
№ 2/ 24.04.2018 г. Пенка Николова Ангелова главен експерт изтегли
№ 3/ 24.04.2018 г. Елена Василева Гогова главен експерт изтегли
№ 4/ 24.04.2018 г. Михаела Цветанова Гущерска главен експерт изтегли
№ 5/ 24.04.2018 г. Анна Ончо Божилова главен експерт изтегли
№ 6/ 25.04.2018 г. Добринка Маринова Данчева главен експерт изтегли
№ 8/ 25.04.2018 г. Бояна Калинова Бояджиева старши юрисконсулт изтегли
№ 9/ 25.04.2018 г. Ангелина Атанасова Топчиева секретар Община Пловдив изтегли
№ 11 / 25.04.2018 г. Хрипси Гарабед Маврева главен експерт изтегли
№ 12/ 25.04.2018 г. Данислава Петева Вълкова главен експерт изтегли
№ 13/ 25.04.2018 г. Ружа Спасова Калъчева младши експерт изтегли
№ 14/ 25.04.2018 г. Величка Христова Лазарова главен експерт изтегли
№ 16 / 25.04.2018 г. Галена Стефанова Боснова-Сиромашка главен експерт изтегли
№ 17 / 25.04.2018 г. Пламена Пламенова Терзиева главен експерт изтегли
№ 18 / 25.04.2018 г. Елена Петрова Димитрова директор изтегли
№ 19 / 25.04.2018 г. Силвия Славчева Донкова главен експерт изтегли
№ 20 / 25.04.2018 г. Мариана Кирилова Милчева главен специалист изтегли
№ 21 / 25.04.2018 г. Ирена Георгиева Павлова главен експерт изтегли
№ 22 / 25.04.2018 г. Ана Кирилова Вълканова началник отдел изтегли
№ 23 / 25.04.2018 г. Борислава Ангелова Белева началник отдел изтегли
№ 24 / 25.04.2018 г. Димитрия Йорданова Теофилова-Николова ръководител звено изтегли
№ 25 / 25.04.2018 г. Емилия Георгиева Топалова главен вътрешен одитор изтегли
№ 26 / 25.04.2018 г. Цветанка Аргирова Димитрова главен експерт изтегли
№ 27 / 25.04.2018 г. Нина Георгиева Иванова главен експерт изтегли
№ 28 / 25.04.2018 г. Гергана Атанасова Ташева главен експерт изтегли
№ 29 / 25.04.2018 г. Красимира Енева Енева главен експерт изтегли
№ 30 / 25.04.2018 г. Янка Желязкова Калчева главен експерт изтегли
№ 31 / 25.04.2018 г. Трояна Василева Генчева главен експерт изтегли
№ 32 / 25.04.2018 г. Петя Николова Неделчева-Добрева главен експерт изтегли
№ 33 / 25.04.2018 г. Галя Петрова Гошева началник отдел изтегли
№ 34 / 25.04.2018 г. Весела Георгиева Баташка главен експерт изтегли
№ 35 / 25.04.2018 г. Донка Дончева Козарева главен експерт изтегли
№ 36 / 25.04.2018 г. Галина Николова Трифонова главен експерт изтегли
№ 37 / 25.04.2018 г. Теодора Василева Пейчинова главен експерт изтегли
№ 38 / 25.04.2018 г. Марина Людмилова Иванова главен експерт изтегли
№ 39 / 25.04.2018 г. Величка Петкова Георгиева главен експерт изтегли
№ 41 / 25.04.2018 г. Димитър Петров Венелинов главен експерт изтегли
№ 42 / 25.04.2018 г. Даниела Енчева Стоянова главен експерт изтегли
№ 43 / 25.04.2018 г. Ася Георгиева Топурова главен експерт изтегли
№ 44 / 25.04.2018 г. Соня Стоянова Атанасова главен експерт изтегли
№ 45 / 25.04.2018 г. Ирина Атанасова Тинкова главен експерт изтегли
№ 47 / 25.04.2018 г. Зоя Стойчева Петрушева старши експерт изтегли
№ 48 / 25.04.2018 г. Петя Петрова Минчева главен експерт изтегли
№ 49 / 25.04.2018 г. Теодора Ванкова Пачева главен експерт изтегли
№ 50 / 25.04.2018 г. Георги Петров Титюков заместник кмет изтегли
№ 51 / 25.04.2018 г. Ивелина Мирославова Венкова главен експерт изтегли
№ 52 / 25.04.2018 г. Добринка Любенова Димова началник отдел изтегли
№ 53 / 25.04.2018 г. Маргарита Миланова Ангелова младши експерт изтегли
№ 55 / 25.04.2018 г. Мария Стоянова Косерова младши експерт изтегли
№ 56 / 25.04.2018 г. Петър Любенов Зехтински заместник кмет изтегли
№ 57 / 25.04.2018 г. Благой Георгиев Петков главен експерт изтегли
№ 58 / 25.04.2018 г. Славка Николова Иванова главен експерт изтегли
№ 59 / 26.04.2018 г. Радосвет Александров Узунов главен експерт изтегли
№ 60 / 26.04.2018 г. Атанаска Константинова Згурова главен юрисконсулт изтегли
№ 62 / 26.04.2018 г. Костадин Василев Чакъров главен експерт изтегли
№ 65 / 26.04.2018 г. Николина Пенкова Серафимова Главен експерт изтегли
№ 66 / 26.04.2018 г. Яна Петрова Брусева Главен експерт изтегли
№ 68 / 26.04.2018 г. Ангел Костадинов Апостолов Главен експерт изтегли
№ 69 / 26.04.2018 г. Мария Димова Бояджиева Главен експерт изтегли
№ 70 / 26.04.2018 г. Диляна Миткова Тодорова Главен инспектор изтегли
№ 71 / 26.04.2018 г. Снежана Атанасова Везарова-Петрова Главен експерт изтегли
№ 77 / 26.04.2018 г. Илияна Николова Събкова Главен експерт изтегли
№ 78/ 26.04.2018 г. Галина Ангелова Драголова Главен експерт изтегли
№ 79 / 26.04.2018 г. Мариана А. Миладинова-Александрова главен експерт изтегли
№ 81 / 26.04.2018 г. Мария Димитрова Трапова главен експерт изтегли
№ 83 / 26.04.2018 г. Диана Трифонова Танева Н-к отдел изтегли
№ 84 / 26.04.2018 г. Таня Лазарова Петкова главен експерт изтегли
№ 85 / 26.04.2018 г. Петя Николова Щерева главен експерт изтегли
№ 86 / 26.04.2018 г. Гергана Петкова Василева главен експерт изтегли
№ 89 / 26.04.2018 г. Невена Венциславова Игнатова младши експерт изтегли
№ 90 / 26.04.2018 г. Йорданка Димитрова Пецева-Гроцева началник отдел изтегли
№ 91 / 26.04.2018 г. Станка Стоянова Ватралова главен експерт изтегли
№ 92/ 26.04.2018 г. Живка Василева Джарова-Ал Хамуд главен юрисконсулт изтегли
№ 93 / 26.04.2018 г. Ирина Атанасова Милкова главен юрисконсулт изтегли
№ 94 / 26.04.2018 г. Иванка Герова Копаранска главен експерт изтегли
№ 97 / 26.04.2018 г. Илияна Стоянова Брайкова младши експерт изтегли
№ 99 / 26.04.2018 г. Катя Георгиева Стоименова главен специалист изтегли
№ 100 / 26.04.2018 г. Екатерина Валириева Попова главен експерт изтегли
№ 101 / 26.04.2018 г. Любенка Иванова Стоянова главен специалист изтегли
№ 102 / 26.04.2018 г. Петя Павлова Петрова главен експерт изтегли
№ 103 / 26.04.2018 г. Гергана Стоименова Стоянова главен експерт изтегли
№ 104 / 26.04.2018 г. Боян Бонев Дачев главен експерт изтегли
№ 105 / 26.04.2018 г. Станка Петкова Узунова главен специалист изтегли
№ 106 / 26.04.2018 г. Марийка Апостолова Георгиева главен специалист изтегли
№ 107 / 26.04.2018 г. Весела Викторова Русева главен експерт изтегли
№ 108 / 26.04.2018 г. Галина Стоева Малкиматева-Дардова главен експерт изтегли
№ 109 / 26.04.2018 г. Анелия Георгиева Ненчева старши експерт изтегли
№ 110 / 26.04.2018 г. Антоанета Кръстева Тодорова главен експерт изтегли
№ 111 / 26.04.2018 г. Мария Станева Държикова главен специалист изтегли
№ 112 / 26.04.2018 г. Мария Тодорова Богданова главен експерт изтегли
№ 113 / 26.04.2018 г. Лиляна Русева Павлова главен експерт изтегли
№ 114 / 26.04.2018 г. Мария Петрова Бойчева главен експерт изтегли
№ 116 / 26.04.2018 г. Надежда Иванова Христова началник отдел изтегли
№ 117 / 26.04.2018 г. Весела Николова Денизова главен експерт изтегли
№ 118 / 26.04.2018 г. Любка Георгиева Механджийска главен специалист изтегли
№ 119 / 26.04.2018 г. Тонка Георгиева Янева-Костурска главен експерт изтегли
№ 120 / 26.04.2018 г. Славка Иванова Филипова главен експерт изтегли
№ 121 / 26.04.2018 г. Мая Николова Николова главен експерт изтегли
№ 122 / 26.04.2018 г. Ирена Димитрова Лерца главен експерт изтегли
№ 123 / 26.04.2018 г. Райна Живкова Кръстева главен експерт изтегли
№ 124 / 26.04.2018 г. Невена Петрова Касабова главен експерт изтегли
№ 125 / 26.04.2018 г. Ангел Костадинов Ангелов главен експерт изтегли
№ 126 / 26.04.2018 г. Мариета Богомилова Ханджийска-Танкова главен експерт изтегли
№ 127 / 26.04.2018 г. Албена Тодорова Велева главен експерт изтегли
№ 129 / 26.04.2018 г. Петър Желязков Политов главен експерт изтегли
№ 130 / 26.04.2018 г. Павлина Костадинова Спасова главен експерт изтегли

672 total views, no views today

Страница 1 от 712345...Последна »