Действаща концепция на ОДК – Пловдив

Извънучилищните педагогически учреждения в град Пловдив са представени от Общински детски комплекс – Пловдив.
ОбДК е стандартизирано учебно заведение с държавни образователни стандарти.
Като цяло ОбДК е многофункционална структура с интегрален характер, даващ равен старт на деца и младежи от град Пловдив. Община Пловдив поддържа 53 безплатни форми. Комплексът обхваща от 4500 до 5000 деца.
Всеобхватността от дейности на комлекса се дължи на структурата на ОбДК в 3 направления:
- Научно-познавателно;
- Художествено-творческо;
- Спортно.
Представителите на вътрешно-демократичния начин на управление са
3 комисии със собствен статут:
- Комисия за връзки с обществеността;
- Комисия по квалификационната дейност;
- Комисия за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд;
както и по висш независим орган на управление „ Художествен съвет”, чиято идеална цел е да допуска под логото на ОбДК само качествени обществени прояви.
За по –значимите обществени мероприятия организирани от ОДК се създават
организационни комитети в помощ на мероприятията. Това става със заповед на Директора.
Структурата на ОбДК – Пловдив е изградена на 2 принципа:
- Приемственост;
- Иновационни форми, продиктувани от проучване интересите на децата и специфичните особености на обществения живот.
С приемствеността си ОбДК-Пловдив съхрани полувековни традиции в емблематични за града ни състави: хор „Детска китка”, хор на пловдивските момчета „Стефка Благоева”, ЕС „Прима”, КСТ „Сияна данс”, школите по художествена гимнастика, клубовете по физика, химия, електроника, фотография, мениджмънт и много други.
Основната роля на комплекса е да създаде алтернатива на бездуховността като осмисли свободното време на децата. Това е „училище на любимия избор” без неизвинени отсъствия в което децата идват по собствено желание и много често остават до завършване на средно образование, единствено мотивирани от високо квалифицираните преподаватели в ОбДК. Много са случаите в които тук те намират своето любимо хоби, което се превръща и в професия за цял живот.
Ние бяхме първите които въведоха качествени показатели на работа с които работим успешно и отстояваме успешно!
Въвеждането на показатели е предизвикателство не само към всички звена за извънучилищна дейност в страната, но и към всички методисти от МОМН.
Това предизвикателство трябва да определи нашата водеща роля в страната в съвсем конкретна сфера на българското образование.
В нашите презентации и рекламни материали ние оповестихме 14 показатели по който сме водещо ОбДК в страната,а именно:
- брой деца – от 4500 до 5000, от І до ХІІ клас;
- брой преподаватели – 57;
- брой лектори – 19;
- Всеобхватност на дейностите: направления – художествено-творческо, научно-познавателно и спортно;
- Работи от деца в риск и деца със специални педагогически потребности до деца-таланти;
- Брой на дейностите – 53;
- Демократична управленска структура: 3 помощни органи на управление и художествен съвет в ОбДК;
- Изнесени форми на обучение по училища, детски градини и домове за деца, лишени от родителска грижа, когато децата не идват при нас – ние отиваме при тях;
- Висок професионализъм и квалификация на преподавателите,(26 старши и 3 главни учители) позволяващ им да водят повече от една форма;
- Домакини на 5 национални форума; конкурси, състезания, прегледи, фестивали;
- Брой призови отличия в национални конкурси и международни изяви в областта на науката, изкуството и спорта;
- Дава равен старт на децата от град Пловдив; Безплатни дейности;
- Иновационни методи на работа: синектика, инвектика, метод на чек-лист, моделиране, ситуационен метод, дебат, дискусия, мозъчна атака и други;
- Екип и сътрудничество между отделните форми; в този смисъл са реално съществуващите интерактивни групи, вътрешни и външни интеграционни връзки.

Комплексът работи от деца в риск до деца-таланти. С деца в риск работят предимно в школата по социални умения с ръководител психолога на комплекса-г-жа Калинова, прилагаща нови, адаптирани на конкретните възникнали потребности форми като превенции за насилието върху деца от деца. Тази школа работи съвместно и с РИО-Пловдив и комисии от Общината по програми „Превенция на насилието”. Школата предлага и почасови с изнесени форми на обучение занимания, в различни училища в час на класния. Залага се по специално на интерактивни методи на работа – ролеви игри, мозъчна атака, дискусии и други.
Втората школа, работеща с деца в риск е „Психология на общуването” с ръководител Галина Райчева и работи предимно с детска педагогическа стая (район Южен) и групи от дом „Мария Луиза”.
С „деца-таланти” в комплекса се работи предимно по програмите за талантливи деца на МС. Получилите стипендии по късно отиват в майсторски класове по европейски програми. Пример: В Широка лъка, Лондон, „Музите” (Созопол) и други.
Една от характеристиките на комплекса са мобилните форми на обучение: когато децата не могат да дойдат при нас, ние отиваме при тях в училищата или в домове за деца, лишени от родителска грижа.
През учебната 2012/2013 г. в домовете за деца лишени от родителска грижа в град Пловдив сме създали 8 групи за занимания от общ характер, съобразно дейностите, които има комплекса.
ОбДК участва в Националния календар на МОН като домакин на един Национален конкурс: Национален конкурс за изпълнители на забавна песен
Домакинствата ни от предходната учебна година от пет са сведени само до един, поради липса на средства, но тези конкурси се правят и тази година от нас поради факта, че са популярни в страната.
Децата на ОбДК участват във всички изяви по Националния календар в страната и на много прегледи, фестивали, конкурси, състезания в чужбина. Тези деца представят не само Пловдив, но и България в чужбина. Един от неизброимите примери е школата по „Мениджмънт”, работеща съвместно с фондация „Джуниър Ачийвмънт”, която за пета година представя България последователно в Осло, Малта, Швейцария и Норвегия в конкурсите за най-добра ученическа фирма.
Обучението в школите на ОбДК е надстройка на общообразователното учебно съдържание. Почти всички преподаватели в комплекса са автори на програмите за обучение, а някои от тях работят съвместно с фондации по европейски програми.
ОбДК-Пловдив е член на европейската асоциация за свободното време на децата и младежите (EAICY) и работи по евпорейски програми за сътрудничество в Европейския съюз.
ОбДК-Пловдив участва във всички проекти по европейските структурни фондове, пуснати от МОН и отчасти по проекти от Министерството на културата. ОбДК досега има и 2 спечелени проекта по проекта „Красива България”.
Емблематичността на голяма част от художествените състави на ОбДК се дължи на изключителния професионализъм на преподавателите (голяма част от които са хоноровани) и на възможността за организиране на кастинги с деца от целия град.
ОбДК-Пловдив дава възможност на всички свои деца за участия през цялата година на общнски, областни, национални и международни изяви в областта на науката, изкуството и спорта.
ОбДК-Пловдив участва във всички възложени и от Община Пловдив обществени мероприятия: годишнини, празници, културни и хорови фестивали у нас и в чужбина. Справка (Приложение № 1).
ОбДК- Пловдив изготвя юбилеи и концерти по заявка от училища и университети.
ОбДК-Пловдив с изнесени форми на обучение създава малки състави и клубове по мотивирана молба от Директорите на детски градини и училища.
Кратка специфика за всяко от трите направления:
- Научно-познавателно – направление, в което най-трудно се задържат децата, защото в мотивировката за точните науки се хвърля много труд, но нация без наука е като дърво без листа.
- Художествено-творческо – преобладаващо е съставено от емблематични състави, които не само участват активно и целогодишно в културния живот на Пловдив и България, но и дават и облик на културата в града ни.
- Спортно – характеризира се с:
• Целогодишно обучение в школите по 11 вида спорт: волейбол, баскетбол, спортна гимнастика, художествена гимнастика, футбол, карате, плуване, стрелба, шах, мажоретки и акробатика.
• Направлението работи целенасочено за осигуряване на приема в спортното училище. За учебната 2012/2013 г. е осигурило 40 деца.
• Работи с домовете за деца лишени от родителска грижа.
• ОбДК, респективно спортното направление е главен ораганизатор на ученически спортни игри в град Пловдив по Национален календар на следните нива:
- Районно;
- Общинско;
- Областно;
- Зонално;
- Държавно.
Ученическите спортни игри в град Пловдив се провеждат с близо 5000 деца, участници в 408 отбора от всички училища на град Пловдив в 9 вида спорт.
Спортното направление е организатор на още 2 мащабни мероприятия от Национален характер:
„Данон” и „Кока Кола”

Обобщение за изявите, наградите и домакинствата през учебната 2011/2012г. по направления

19,520 total views, no views today