Начало Архив-Местни избори – 29.10.2023г.

Архив-Местни избори – 29.10.2023г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

471 са избирателните секции в Община Пловдив за произвеждане на втория тур на изборите на 05.11.2023г.:

• 459 бр. секции в училища и др. сгради общинска собственост;

• 4 бр. секции за гласуване с подвижна избирателна кутия на хора с трайни увреждания;

• 2 бр. секции в ареста и затвора.

• 6 бр. избирателни секции в лечебни заведения. (Образуваната за първия тур избирателна секция № 103 в район Централен в МБАЛ Пловдив към ВМА София, с адрес: бул. “Христо Ботев” № 81, поради липса на лежащо болни избиратели, е закрита за втория тур)

В 455 бр. секции избирателите ще имат възможност по избор да гласуват с хартиени бюлетини или с машина. Машинно гласуване няма да има в секциите с под 300 избиратели. За Община Пловдив това са 16 бр. секции.

Общият брой на избирателите в Община Пловдив, имащи право да гласуват на втория тур е 282 251 (район „Централен” – 59 499, район „Източен” – 43 359, район „Западен” – 30 617, район „Северен” – 40 826, район „Южен” – 63 120, район „Тракия” – 44 830).

67 избиратели попадат за първи път в избирателните списъци на Община Пловдив. Това са жители с постоянен адрес в гр. Пловдив, навършили 18 години в периода между първия и втория тур.

За улеснение на гласуването, за избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването, в изборния ден е осигурен безплатен транспорт. Заявки за специализиран транспорт на хора с трайни увреждания от дома им до избирателната секция и обратно до дома на избирателя се приемат до 17.00 часа на 05.11.2023г. на телефони: 032/962478 и 0887484884.

Общинска администрация Пловдив напомня, че със свои заповеди кметовете на райони са забранили продажбата, сервирането и употребата на алкохол и спиртни напитка за периода от 06.00 ч. до 20.00 ч. на 05.11.2023г. в заведенията за обществено хранене и другите обществени места в административно-териториалните граници на гр. Пловдив, с изключение на тези заведения, в които се провеждат предварително планирани семейни тържества.

Списъци на заличените лица за балотаж

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ОТНОСНО ОСИГУРЕН ТРАНСПОРТ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ХОРА С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

За улеснение на гласуването, за избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването, в изборния ден (29.10.2023г.) от Община Пловдив е осигурен безплатен транспорт. Заявки за специализиран транспорт на хора с трайни увреждания от дома им до избирателната секция и обратно до дома на избирателя се приемат до 17.00 часа на 29.10.2023 г. на телефони: 032/962478 и 0887484884.

Дигитални, видео и аудио материали за гласуване на Местни избори 29.10.2023 г. от ЦИК

Списъци на заличените лица

Образуване на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия

Важни срокове за избирателите

Във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., общинска администрация Пловдив уведомява:

1. В срок до 14.10.2023г. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в съответното изборно помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си в писмена форма, чрез заявление по образец (Приложение № 17-МИ), без изискване за прилагане на копие от документ, издаден от ТЕЛК/НЕЛК. Подписано саморъчно заявлението може да бъде подадено до районната администрация от упълномощено лице с пълномощно (без изискване за нотариална заверка на същото) или на електронна поща [email protected] (чл.37, ал.1 от Изборния кодекс).

2. Избирател, чийто настоящ адрес е в град Пловдив, а постоянният адрес е в друго населено място, може да подаде заявление за гласуване по настоящ адрес (чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) в срок до 14.10.2023г. в районната администрация по настоящия му адрес. Искането може да бъде направено и чрез интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/.

3. Всеки избирател, в срок до 21.10.2023г., може да подаде до кмета на общината или кмета на района заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци (чл. 43, ал.2 от Изборния кодекс).

4. Справки в избирателните списъци по единен граждански номер могат да бъдат направени чрез ГД ГРАО на адрес https://www.grao.bg/elections/ , както и на място в районните администрации на Община Пловдив.

Разяснителна кампания

Избирателни списъци – част II

Места за поставяне на агитационни материали

Избирателни списъци

Консултации за сформиране съставите на СИК

Места за обявяване на избирателните списъци

Образуване на избирателните секции

Консултации за сформиране на състав на ОИК

2,580 total views, 6 views today