Начало Проект на изменение и допълнение на План-сметка за приходите и необходимите разходи за 2023 година за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ приета с решение № 573 19.12.2022 г, взето с протокол от 19.12.2022 г. на Общински съвет-Пловдив, актуализирана с решение № 115, взето с протокол № 8 от 27.04.2023 г.

Проект на изменение и допълнение на План-сметка за приходите и необходимите разходи за 2023 година за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ приета с решение № 573 19.12.2022 г, взето с протокол от 19.12.2022 г. на Общински съвет-Пловдив, актуализирана с решение № 115, взето с протокол № 8 от 27.04.2023 г.

988 total views, no views today