Начало Проект на бюджет на община Пловдив за 2023 година

Проект на бюджет на община Пловдив за 2023 година

ПОКАНА

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл.29 ал.1 и чл.31, Раздел V от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пловдив
КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ОТПРАВЯ ПОКАНА
към местната общност за участие в публичното обсъждане на проекта на бюджета на Община Пловдив за 2023 година, което ще се проведе на 28 август 2023г. (понеделник) от 17.00 часа в залата на Общински съвет Пловдив, ул. “Авксентий Велешки“ №20, при следния дневен ред:
1. Представяне на основните показатели на проекта на бюджета на Община Пловдив за 2023 година.
2. Обсъждане на проекта на бюджета.
Материали по проекта на бюджета на Община Пловдив за 2023 година са публикувани на сайта на Община Пловдив: www.plovdiv.bg.
Становища и предложения по проекта на бюджета на Община Пловдив за 2023г. могат да се представят писмено в деловодството на община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” № 1, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа или на интернет адрес: [email protected] в срок до 17.00 часа на 28 август 2023 г.
Публикувано на: 19.08.2023г.

2,536 total views, no views today