Начало Проект на бюджет на община Пловдив за 2024 година

Проект на бюджет на община Пловдив за 2024 година

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл.29 ал.1 и чл.31, Раздел V от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Пловдив

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ОТПРАВЯ ПОКАНА

към местната общност за участие в публичното обсъждане на проекта на бюджета на община Пловдив за 2024 година

ПОКАНА

Публикувано на: 19.01.2024г.

3,982 total views, no views today