Начало Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП „Многофункционална спортна зала“ гр. Пловдив