Начало Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП „Социално предприятие за хора с увреждания – Пловдив“