Начало Актуално Община Пловдив набира 40 специалисти в социалната сфера

Община Пловдив набира 40 специалисти в социалната сфера

DSC_8067

16.12.2021

Община Пловдив търси да назначи специалисти на работа за седемте нови услуги, които ще стартират в най-скоро време. Това заяви заместник-кметът Георги Титюков по време на пресконференция по проект BG05M9OP001-2.019-0014 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в Община Пловдив” компонент 2, който в този втори етап осигурява заплатите на екипите и режийните разходи и издръжка на потребителите, които ще бъдат настанени. Проектът се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и е на обща стойност – 1 462 261,52 лв.

Чрез него Община Пловдив продължава цялостния процес по деинституционализация на грижата за деца, настанени в домове за деца, лишени от родителска грижа и окончателното поетапно закриване на тези институции.

Георги Титюков припомни, че се предвижда да има Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за деца с тежки множествени увреждания и Център за обществен подкрепа за деца и семейства. Допълнително вече има изградени два центъра за настаняване от семеен тип, преходно жилище за деца, наблюдавано жилище.

„Вече са пуснати обяви, които са качени и на сайта на община Пловдив, а желаещите могат да кандидатстват, като подадат документи в деловодството. 40 са общо специалистите, които се набират на трудови договори – психолози, рехабилитатори, социални работници, медицински сестри, логопеди, възпитатели, детегледачи, хигиенисти“, заяви ръководителят на проекта Таня Славова.

„След изтичане на срока, услугите стават делегирана от държавата дейност, т.е. държавата ще продължава да ги осигурява“, посочи Веселина Ботева, директор дирекция „Социална политика“ и подчерта, че продължава добрата комуникация с Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, тъй като студентите, които учат социални науки, трупат добър опит и практика в 65 услуги, които се предоставят от общината.

Допълнителни информация за кандидатстване за конкретна позиция може да се открие на сайта на Община Пловдив на - https://bit.ly/3EWoN0d.

 

1,673 total views, no views today