Начало Пловдив днес Резултати от първото основно класиране за новосформираните първи възрастови групи за учебната 2017/2018 година

Резултати от първото основно класиране за новосформираните първи възрастови групи за учебната 2017/2018 година

( за децата, родени през 2014 г.)

Днес (26 май 2017 година) бяха публикувани резултатите от първото за учебната 2017/2018 година класиране за прием в детските градини и поредно текущо за прием в детските ясли.

За обявените 2009 свободни места в класирането взеха участие 2398 деца, родени през 2014 година. Те ще посещават детските градини от 15 септември в първа възрастова група. Данните посочват, че 1840 деца вече са в списъците на класираните в едно от заявените от родителите до пет желани детски заведения, като над 87% от тях са класирани по първо желание. В срок до 7 юни техните  родители следва да представят необходимите документи в детските градини, в които са класирани, за да ги запишат. Не са необходими документи за удостоверяване на критериите за настоящ адрес на децата и липса на задължения на родителите, тъй като проверката е автоматична.

 Ако по някаква причина класираните се откажат от записване, те ще могат да кандидатстват в следващото класиране с подаване на ново заявление. Вече подадените заявления на децата, които все още не са класирани, ще се прехвърлят автоматично към следващото класиране, което е на 21 юни 2017 г. Препоръчваме на родителите обаче да се съобразят с обявените в срок до 12 юни свободни места за следващото класиране, за да подадат заявления, отговарящи на желанията им и възможностите на детските градини. Анализите посочват, че за част от районите има недостиг на места и директорите ще обявят допълнително – както допустимите над норматива (над капацитета) места, така и част от необявените досега места в блоковите градини. Заедно с незаетите от първо класиране места общият брой на очакваните за второ класиране свободни места ще е над 700. Данните посочват увеличаване на броя на адресно регистрираните на територията на града деца, което изисква обявяване на всички възможни резерви.

Родителите могат да подават заявления и в районите, различни от местоживеенето им, ако има удобни за тях детски заведения, в които има свободни места. Броят на местата определя шансовете им за прием, а не само броят на събраните точки.

Увеличават се кандидатстващите за яслените групи деца. В класирането взеха участие 765 деца. Обявените свободни места бяха само 76, но тенденцията е да се увеличават значително с напускането на 3-годишните за постъпването им в детските градини. За другите възрастови групи анализите посочват, че свободните места са достатъчни за всички кандидатстващи.

Важно за родителите е да следят съобщенията, които им се изпращат от системата за прием по електронните пощи, и информацията, публикувана на интернет-страницата на системата http://dz-priem.plovdiv.bg/

7,113 total views, no views today