Начало ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗПКОНПИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗПКОНПИ

Входящ №/дата Име, презиме и фамилия Длъжност Вид декларация
№ 503/11.12.2018 г. Кремена Маринова Маринова психолог изтегли
№ 504/07.01.2019 г. Елена Петрова Тотолакова Директор изтегли
№ 505/14.01.2019 г. Марияна Севдалинова Кехайова-Кулева Директор изтегли
№ 506/15.01.2019 г. Соня Огнянова Хършева главен юристконсулт изтегли
№ 507/18.01.2019 г. Петя Йосифова Павлова главен юристконсулт изтегли
№ 508/20.01.2019 г. Станислава Недялкова Божева юристконсулт изтегли
№ 509/04.02.2019 г. Мариана Иванова Кожухарова главен експерт изтегли
№ 510/04.02.2019 г. Татяна Кънчева Йотова главен експерт изтегли
№ 511/06.02.2019 г. Велина Михайлова Андонова началник отдел ИПКС изтегли
№ 512/06.02.2019 г. Даниела Драганова Власева главен експерт изтегли
№ 518/06.03.2019 г. Пламен Георгиев Вълков Директор ОКТ изтегли
№ 519/08.03.2019 г. Димитър Стойчев Палашев главен експерт изтегли
№ 523/10.05.2019 г. Ивелина Тодорова Михалкова юрисконсулт изтегли
№ 524/10.05.2019 г. Мила Николова Лахтариева младши експерт изтегли
№ 525/30.05.2019 г. Янка Тотева Пъчева главен инспектор изтегли
№ 526/07.06.2019 г. Цветана Стоянова Гаголевичин главен юрисконсулт изтегли
№ 527/27.06.2019 г. Атанас Балтазаров Велчев юрисконсулт изтегли
№ 529/02.09.2019 г. Татяна Александрова Яръмова старши експерт изтегли
№ 530/27.09.2019 г. Теодора Веселинова Николова главен експерт изтегли
№ 531/04.10.2019 г. Еленка Николова Трифонова главен специалист изтегли
№ 532/04.10.2019 г. Василка Георгиева Костова главен експерт изтегли
№ 535/28.11.2019 г. Грета Андреева Танева главен експерт изтегли
№ 536/28.11.2019 г. Хрипсиме Кеворк Чектерян началник отдел изтегли
№ 537/11.12.2019 г. Емилия Тихомирова Палейкова началник отдел изтегли
№ 538/19.12.2019 г. Николай Руменов Кючуков старши юрисконсулт изтегли
№ 540/19.12.2019 г. Мирослав Вълчков Беляшки началник отдел ПВОМ изтегли
№ 542/03.01.2020 г. Камелия Любомирова Кендова главен юрисконсулт изтегли
№ 543/20.01.2020 г. Росица Вескова Кичукова главен експерт, дирекция СИ, отдел ПИИ изтегли
№ 544/20.01.2020 г. Ванина Делкова Костадинова директор изтегли
№ 545/20.01.2020 г. Христо Тодоров Чаушев главен експерт изтегли
№ 546/21.01.2020 г. Галина Петрова Иванова главен експерт изтегли
№ 547/20.02.2020 г. Атанаска Петрова Кайнарова главен специалист изтегли
№ 548/24.02.2020 г. Запрян Тодоров Тодоров директор изтегли
№ 549/24.02.2020 г. Майя Любенова Бахчеванова главен експерт изтегли
№ 550/26.02.2020 г. Гергана Петрова Чачева главен експерт изтегли
№ 551/04.03.2020 г. Данаил Николаев Арабаджов главен експерт изтегли
№ 552/04.03.2020 г. Петя Койчева Вълчева директор изтегли
№ 553/04.03.2020 г. Валентин Димитров Маринов главен експерт изтегли
№ 554/13.03.2020 г. Снежана Иванова Колева главен експерт изтегли
№ 555/13.03.2020 г. Петя Манолова Драганова психолог изтегли
№ 556/13.03.2020 г. София Владимир Ставрева психолог изтегли
№ 557/13.03.2020 г. Цветомира Стефанова Чалъкова психолог изтегли
№ 558/13.03.2020 г. Валентин Събев Събев психолог изтегли
№ 559/13.03.2020 г. Ралица Костадинова Николова главен експерт изтегли
№ 560/13.03.2020 г. Богомил Божидаров Грозев директор изтегли
№ 562/25.03.2020 г. Николина Йорданова Пенева младши експерт изтегли
№ 563/27.03.2020 г. Магдалена Мисак Калайджиян младши експерт изтегли
№ 564/30.03.2020 г. Цветана Ангелова Николова главен специалист изтегли
№ 565/06.04.2020 г. Снежана Георгиева Благоева старши специалист изтегли
№ 566/13.04.2020 г. Лилия Недкова Недева директор изтегли
№ 567/04.05.2020 г. Атанаска Борисова Пандарска специалист изтегли
№ 568/11.05.2020 г. Христо Андонов Андонов главен юрисконсулт изтегли
№ 569/14.05.2020 г. Анастасия Ангелова Маташева главен експерт изтегли
№ 570/19.05.2020 г. Тотка Николова Стоева главен специалист изтегли
№ 571/28.05.2020 г. Константин Димитров Божков Диектор „Устройство на територията“ изтегли
№ 572/12.06.2020 г. Манол Розалинов Гьопсов главен експерт изтегли
№ 573/12.06.2020 г. Чудомира Стоицова Пинджева Директор ОП „Радостни обреди“ изтегли
№ 574/12.06.2020 г. Мануела Васкова Маринова главен експерт изтегли
№ 575/12.06.2020 г. Калин Хистов Калинов главен експерт отдел КАКН изтегли
№ 576/16.06.2020 г. Бойка Димитрова Паланова главен юристконсулт отдел „ПООС“ изтегли
№ 577/22.06.2020 г. Весела Пешева Петкова младши експерт ДИДО изтегли
№ 578/22.06.2020 г. Владимир Здравков Петров главен експерт изтегли
№ 579/15.07.2020 г. Ерол Абдулов Халимов главен експерт изтегли
№ 580/09.09.2020 г. Биляна Пламенова Александрова главен експерт изтегли
№ 581/09.09.2020 г. Габриела Миленова Радева младши експерт изтегли
№ 582/09.09.2020 г. Даниела Борисова Пухалева началник отдел ТИИП, дирекция СИ изтегли
№ 583/01.10.2020 г. Димитрина Серафимова Александрова главен експерт изтегли
№ 584/01.10.2020 г. Величко Младенов Родопски главен експерт, дирекция Финансова политика изтегли
№ 590/05.11.2020 г. Велина Христова Енчева главен експерт изтегли
№ 591/17.11.2020 г. Димитър Георгиев Георгиев Директор ОП „Чистота“ изтегли
№ 592/01.10.2020 г. Йорданка Лазарова Кашъмова старши експерт изтегли
№ 593/18.12.2020 г. Лиляна Викторова Бобева-Милушева главен експерт изтегли
№ 594/13.01.2021 г. Ваня Иванова Дончева главен експерт изтегли
№ 595/14.01.2021 г. Гергана Атанасова Зиева младши експерт изтегли
№ 596/28.01.2021 г. Яна Стойчева Кардашлиева младши експерт изтегли
№ 597/03.02.2021 г. Албена Торос Цветкова главен специалист изтегли
№ 598/09.02.2021 г. Петя Евтимова Милева главен експерт изтегли
№ 599/09.02.2021 г. Бетина Бисерова Начева младши експерт изтегли
№ 600/09.02.2021 г. Тамара Стоянова Димитрова старши юристконсулт изтегли
№ 601/09.02.2021 г. Нели Георгиева Зехтинска младши експерт изтегли
№ 602/17.02.2021 г. Галина Василева Василева юристконсулт изтегли
№ 603/18.02.2021 г. Иван Георгиев Димов младши експерт изтегли
№ 604/22.02.2021 г. Мария Георгиева Гавраилова главен експерт изтегли
№ 605/25.02.2021 г. Веселина Николаева Бончева младши експерт изтегли
№ 606/28.02.2021 г. Радостина Димитрова Димитрова младши експерт изтегли
№ 607/29.03.2021 г. Мария Стефанова Истрефова главен инспектор изтегли
№ 608/31.03.2021 г. Маргрета Александрова Бъндева главен експерт изтегли
№ 609/14.04.2021 г. Цветелина Стефанова Карапанду старши юристконсулт изтегли
№ 610/20.04.2021 г. Елена Желева Дилова психолог изтегли
№ 611/29.04.2021 г. Виолета Георгиева Кичукова главен инспектор изтегли
№ 612/07.05.2021 г. Милена Божидарова Станева главен експерт изтегли
№ 613/13.05.2021 г. Славка Миткова Миткова главен експерт изтегли
№ 614/13.05.2021 г. Мария Петкова Костова главен експерт изтегли
№ 615/18.05.2021 г. Албена Иванова Батаклиева Директор изтегли
№ 616/20.05.2021 г. Людмила Михайлова Тенева старши експерт изтегли
№ 617/16.06.2021 г. Дора Йорданова гл. експерт изтегли
№ 618/21.06.2021 г. Евелина Русинова директор изтегли
№ 619/21.06.2021 г. Ана Костадинова гл. специалист изтегли
№ 620/28.06.2021 г. Мария Петкова старши експерт изтегли
№ 621/02.07.2021 г. Иван Нейчев гл. експерт изтегли
№ 622/05.07.2021 г. Василка Дъбева гл. експерт изтегли
№ 623/08.07.2021 г. Бистра Георгиева гл. специалист изтегли
№ 624/13.07.2021 г. Преслава Крислова гл. специалист изтегли
№ 625/23.07.2021 г. Емилия Манолова гл. специалист изтегли
№ 626/28.07.2021 г. Георги Радев юристконсулт изтегли
№ 627/29.07.2021 г. Стойка Дребчева гл. специалист изтегли
№ 628/19.08.2021 г. Стела Стоянова ст. юристконсулт изтегли
№ 629/23.08.2021 г. Елена Видева гл. специалист изтегли
№ 630/01.09.2021 г. Юлиана Никова нач. отдел изтегли
№ 631/07.09.2021 г. Любомир Михайлов гл. експерт изтегли
№ 632/13.09.2021 г. Елисавета Стойчева гл. експерт изтегли
№ 633/21.09.2021 г. Йорданка Костова гл. експерт изтегли
№ 634/22.09.2021 г. Стефан Гешанов гл. експерт изтегли
№ 635/23.09.2021 г. Емил Найденов гл. експерт изтегли
№ 636/27.09.2021 г. Стефка Надолийски гл. инспектор изтегли
№ 637/01.10.2021 г. Дарина Андреева гл. експерт изтегли
№ 638/19.10.2021 г. Мартин Кадиев ст. юристконсулт изтегли
№ 639/25.10.2021 г. Антоанета Калбурджиева юристконсулт изтегли
№ 640/27.10.2021 г. Мария Шарланджиева специалист изтегли
№ 641/16.11.2021 г. Мариана Петрова гл. експерт изтегли
№ 642/24.11.2021 г. Хавка Льотева психолог изтегли
№ 643/24.11.2021 г. Десислава Макавеева психолог изтегли
№ 644/24.11.2021 г. Петя Яръмова психолог изтегли
№ 645/26.11.2021 г. Милка Паралска гл. експерт изтегли
№ 646/19.10.2021 г. Ангелина Пейчева гл. експерт изтегли
№ 647/30.11.2021 г. Любослав Милянов гл. експерт изтегли
№ 648/29.11.2021 г. Лилия Кичукова гл. юрисконсулт изтегли
№ 649/07.12.2021 г. Ирина Дараджанска гл. юрисконсулт изтегли
№ 650/10.11.2021 г. Атанаска Механджийска специалист изтегли
№ 651/16.12.2021 г. Павлина Дернева гл. специалист изтегли
№ 652/21.01.2022 г. Нина Черничерска гл. експерт изтегли
№ 653/27.01.2022 г. Петя Дингилева директор изтегли
№ 654/03.02.2022 г. Силвия Киркова гл. експерт изтегли
№ 655/09.02.2022 г. Марияна Костадинова гл. експерт изтегли
№ 656/17.02.2022 г. Зорница Илиева психолог изтегли
№ 657/16.02.2022 г. Юлия Кадиева гл. инспектор изтегли
№ 658/22.02.2022 г. Албена Михайлова гл. експерт изтегли
№ 659/22.02.2022 г. Георги Стоилов директор изтегли
№ 660/28.02.2022 г. Елена Пашова гл. експерт изтегли
№ 661/28.02.2022 г. Асен Стефанов директор изтегли
№ 662/28.02.2022 г. Павлина Бормалийска гл. вътрешен одитор изтегли
№ 664/10.03.2022 г. Александър Меликаров ст. юрисконсулт изтегли
№ 665/24.03.2022 г. Михаела Анастасова юрисконсулт изтегли
№ 666/11.04.2022 г. Мария Стефанова ст. експерт изтегли
№ 667/03.05.2022 г. Антоанета Гаджакова гл. експерт изтегли
№ 668/03.05.2022 г. Костадинка Пранджева гл. специалист изтегли
№ 669/16.05.2022 г. Кремена Тенева специалист изтегли

4,746 total views, no views today

Страница 6 от 6« Първа...23456