Начало Регистър на подадените декларации по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ (в сила до 06.11.2023 г.)

Регистър на подадените декларации по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ (в сила до 06.11.2023 г.)

Входящ №/дата Име, презиме и фамилия Длъжност Вид декларация
№ 503/11.12.2018 г. Кремена Маринова Маринова психолог изтегли
№ 504/07.01.2019 г. Елена Петрова Тотолакова Директор изтегли
№ 505/14.01.2019 г. Марияна Севдалинова Кехайова-Кулева Директор изтегли
№ 506/15.01.2019 г. Соня Огнянова Хършева главен юристконсулт изтегли
№ 507/18.01.2019 г. Петя Йосифова Павлова главен юристконсулт изтегли
№ 508/20.01.2019 г. Станислава Недялкова Божева юристконсулт изтегли
№ 509/04.02.2019 г. Мариана Иванова Кожухарова главен експерт изтегли
№ 510/04.02.2019 г. Татяна Кънчева Йотова главен експерт изтегли
№ 511/06.02.2019 г. Велина Михайлова Андонова началник отдел ИПКС изтегли
№ 512/06.02.2019 г. Даниела Драганова Власева главен експерт изтегли
№ 518/06.03.2019 г. Пламен Георгиев Вълков Директор ОКТ изтегли
№ 519/08.03.2019 г. Димитър Стойчев Палашев главен експерт изтегли
№ 523/10.05.2019 г. Ивелина Тодорова Михалкова юрисконсулт изтегли
№ 524/10.05.2019 г. Мила Николова Лахтариева младши експерт изтегли
№ 525/30.05.2019 г. Янка Тотева Пъчева главен инспектор изтегли
№ 526/07.06.2019 г. Цветана Стоянова Гаголевичин главен юрисконсулт изтегли
№ 527/27.06.2019 г. Атанас Балтазаров Велчев юрисконсулт изтегли
№ 529/02.09.2019 г. Татяна Александрова Яръмова старши експерт изтегли
№ 530/27.09.2019 г. Теодора Веселинова Николова главен експерт изтегли
№ 531/04.10.2019 г. Еленка Николова Трифонова главен специалист изтегли
№ 532/04.10.2019 г. Василка Георгиева Костова главен експерт изтегли
№ 535/28.11.2019 г. Грета Андреева Танева главен експерт изтегли
№ 536/28.11.2019 г. Хрипсиме Кеворк Чектерян началник отдел изтегли
№ 537/11.12.2019 г. Емилия Тихомирова Палейкова началник отдел изтегли
№ 538/19.12.2019 г. Николай Руменов Кючуков старши юрисконсулт изтегли
№ 540/19.12.2019 г. Мирослав Вълчков Беляшки началник отдел ПВОМ изтегли
№ 542/03.01.2020 г. Камелия Любомирова Кендова главен юрисконсулт изтегли
№ 543/20.01.2020 г. Росица Вескова Кичукова главен експерт, дирекция СИ, отдел ПИИ изтегли
№ 544/20.01.2020 г. Ванина Делкова Костадинова директор изтегли
№ 545/20.01.2020 г. Христо Тодоров Чаушев главен експерт изтегли
№ 546/21.01.2020 г. Галина Петрова Иванова главен експерт изтегли
№ 547/20.02.2020 г. Атанаска Петрова Кайнарова главен специалист изтегли
№ 548/24.02.2020 г. Запрян Тодоров Тодоров директор изтегли
№ 549/24.02.2020 г. Майя Любенова Бахчеванова главен експерт изтегли
№ 550/26.02.2020 г. Гергана Петрова Чачева главен експерт изтегли
№ 551/04.03.2020 г. Данаил Николаев Арабаджов главен експерт изтегли
№ 552/04.03.2020 г. Петя Койчева Вълчева директор изтегли
№ 553/04.03.2020 г. Валентин Димитров Маринов главен експерт изтегли
№ 554/13.03.2020 г. Снежана Иванова Колева главен експерт изтегли
№ 555/13.03.2020 г. Петя Манолова Драганова психолог изтегли
№ 556/13.03.2020 г. София Владимир Ставрева психолог изтегли
№ 557/13.03.2020 г. Цветомира Стефанова Чалъкова психолог изтегли
№ 558/13.03.2020 г. Валентин Събев Събев психолог изтегли
№ 559/13.03.2020 г. Ралица Костадинова Николова главен експерт изтегли
№ 560/13.03.2020 г. Богомил Божидаров Грозев директор изтегли
№ 562/25.03.2020 г. Николина Йорданова Пенева младши експерт изтегли
№ 563/27.03.2020 г. Магдалена Мисак Калайджиян младши експерт изтегли
№ 564/30.03.2020 г. Цветана Ангелова Николова главен специалист изтегли
№ 565/06.04.2020 г. Снежана Георгиева Благоева старши специалист изтегли
№ 566/13.04.2020 г. Лилия Недкова Недева директор изтегли
№ 567/04.05.2020 г. Атанаска Борисова Пандарска специалист изтегли
№ 568/11.05.2020 г. Христо Андонов Андонов главен юрисконсулт изтегли
№ 569/14.05.2020 г. Анастасия Ангелова Маташева главен експерт изтегли
№ 570/19.05.2020 г. Тотка Николова Стоева главен специалист изтегли
№ 571/28.05.2020 г. Константин Димитров Божков Диектор „Устройство на територията“ изтегли
№ 572/12.06.2020 г. Манол Розалинов Гьопсов главен експерт изтегли
№ 573/12.06.2020 г. Чудомира Стоицова Пинджева Директор ОП „Радостни обреди“ изтегли
№ 574/12.06.2020 г. Мануела Васкова Маринова главен експерт изтегли
№ 575/12.06.2020 г. Калин Хистов Калинов главен експерт отдел КАКН изтегли
№ 576/16.06.2020 г. Бойка Димитрова Паланова главен юристконсулт отдел „ПООС“ изтегли
№ 577/22.06.2020 г. Весела Пешева Петкова младши експерт ДИДО изтегли
№ 578/22.06.2020 г. Владимир Здравков Петров главен експерт изтегли
№ 579/15.07.2020 г. Ерол Абдулов Халимов главен експерт изтегли
№ 580/09.09.2020 г. Биляна Пламенова Александрова главен експерт изтегли
№ 581/09.09.2020 г. Габриела Миленова Радева младши експерт изтегли
№ 582/09.09.2020 г. Даниела Борисова Пухалева началник отдел ТИИП, дирекция СИ изтегли
№ 583/01.10.2020 г. Димитрина Серафимова Александрова главен експерт изтегли
№ 584/01.10.2020 г. Величко Младенов Родопски главен експерт, дирекция Финансова политика изтегли
№ 590/05.11.2020 г. Велина Христова Енчева главен експерт изтегли
№ 591/17.11.2020 г. Димитър Георгиев Георгиев Директор ОП „Чистота“ изтегли
№ 592/01.10.2020 г. Йорданка Лазарова Кашъмова старши експерт изтегли
№ 593/18.12.2020 г. Лиляна Викторова Бобева-Милушева главен експерт изтегли
№ 594/13.01.2021 г. Ваня Иванова Дончева главен експерт изтегли
№ 595/14.01.2021 г. Гергана Атанасова Зиева младши експерт изтегли
№ 596/28.01.2021 г. Яна Стойчева Кардашлиева младши експерт изтегли
№ 597/03.02.2021 г. Албена Торос Цветкова главен специалист изтегли
№ 598/09.02.2021 г. Петя Евтимова Милева главен експерт изтегли
№ 599/09.02.2021 г. Бетина Бисерова Начева младши експерт изтегли
№ 600/09.02.2021 г. Тамара Стоянова Димитрова старши юристконсулт изтегли
№ 601/09.02.2021 г. Нели Георгиева Зехтинска младши експерт изтегли
№ 602/17.02.2021 г. Галина Василева Василева юристконсулт изтегли
№ 603/18.02.2021 г. Иван Георгиев Димов младши експерт изтегли
№ 604/22.02.2021 г. Мария Георгиева Гавраилова главен експерт изтегли
№ 605/25.02.2021 г. Веселина Николаева Бончева младши експерт изтегли
№ 606/28.02.2021 г. Радостина Димитрова Димитрова младши експерт изтегли
№ 607/29.03.2021 г. Мария Стефанова Истрефова главен инспектор изтегли
№ 608/31.03.2021 г. Маргрета Александрова Бъндева главен експерт изтегли
№ 609/14.04.2021 г. Цветелина Стефанова Карапанду старши юристконсулт изтегли
№ 610/20.04.2021 г. Елена Желева Дилова психолог изтегли
№ 611/29.04.2021 г. Виолета Георгиева Кичукова главен инспектор изтегли
№ 612/07.05.2021 г. Милена Божидарова Станева главен експерт изтегли
№ 613/13.05.2021 г. Славка Миткова Миткова главен експерт изтегли
№ 614/13.05.2021 г. Мария Петкова Костова главен експерт изтегли
№ 615/18.05.2021 г. Албена Иванова Батаклиева Директор изтегли
№ 616/20.05.2021 г. Людмила Михайлова Тенева старши експерт изтегли
№ 617/16.06.2021 г. Дора Йорданова гл. експерт изтегли
№ 618/21.06.2021 г. Евелина Русинова директор изтегли
№ 619/21.06.2021 г. Ана Костадинова гл. специалист изтегли
№ 620/28.06.2021 г. Мария Петкова старши експерт изтегли
№ 621/02.07.2021 г. Иван Нейчев гл. експерт изтегли
№ 622/05.07.2021 г. Василка Дъбева гл. експерт изтегли
№ 623/08.07.2021 г. Бистра Георгиева гл. специалист изтегли
№ 624/13.07.2021 г. Преслава Крислова гл. специалист изтегли
№ 625/23.07.2021 г. Емилия Манолова гл. специалист изтегли
№ 626/28.07.2021 г. Георги Радев юристконсулт изтегли
№ 627/29.07.2021 г. Стойка Дребчева гл. специалист изтегли
№ 628/19.08.2021 г. Стела Стоянова ст. юристконсулт изтегли
№ 629/23.08.2021 г. Елена Видева гл. специалист изтегли
№ 630/01.09.2021 г. Юлиана Никова нач. отдел изтегли
№ 631/07.09.2021 г. Любомир Михайлов гл. експерт изтегли
№ 632/13.09.2021 г. Елисавета Стойчева гл. експерт изтегли
№ 633/21.09.2021 г. Йорданка Костова гл. експерт изтегли
№ 634/22.09.2021 г. Стефан Гешанов гл. експерт изтегли
№ 635/23.09.2021 г. Емил Найденов гл. експерт изтегли
№ 636/27.09.2021 г. Стефка Надолийски гл. инспектор изтегли
№ 637/01.10.2021 г. Дарина Андреева гл. експерт изтегли
№ 638/19.10.2021 г. Мартин Кадиев ст. юристконсулт изтегли
№ 639/25.10.2021 г. Антоанета Калбурджиева юристконсулт изтегли
№ 640/27.10.2021 г. Мария Шарланджиева специалист изтегли
№ 641/16.11.2021 г. Мариана Петрова гл. експерт изтегли
№ 642/24.11.2021 г. Хавка Льотева психолог изтегли
№ 643/24.11.2021 г. Десислава Макавеева психолог изтегли
№ 644/24.11.2021 г. Петя Яръмова психолог изтегли
№ 645/26.11.2021 г. Милка Паралска гл. експерт изтегли
№ 646/19.10.2021 г. Ангелина Пейчева гл. експерт изтегли
№ 647/30.11.2021 г. Любослав Милянов гл. експерт изтегли
№ 648/29.11.2021 г. Лилия Кичукова гл. юрисконсулт изтегли
№ 649/07.12.2021 г. Ирина Дараджанска гл. юрисконсулт изтегли
№ 650/10.11.2021 г. Атанаска Механджийска специалист изтегли
№ 651/16.12.2021 г. Павлина Дернева гл. специалист изтегли
№ 652/21.01.2022 г. Нина Черничерска гл. експерт изтегли
№ 653/27.01.2022 г. Петя Дингилева директор изтегли
№ 654/03.02.2022 г. Силвия Киркова гл. експерт изтегли
№ 655/09.02.2022 г. Марияна Костадинова гл. експерт изтегли
№ 656/17.02.2022 г. Зорница Илиева психолог изтегли
№ 657/16.02.2022 г. Юлия Кадиева гл. инспектор изтегли
№ 658/22.02.2022 г. Албена Михайлова гл. експерт изтегли
№ 659/22.02.2022 г. Георги Стоилов директор изтегли
№ 660/28.02.2022 г. Елена Пашова гл. експерт изтегли
№ 661/28.02.2022 г. Асен Стефанов директор изтегли
№ 662/28.02.2022 г. Павлина Бормалийска гл. вътрешен одитор изтегли
№ 664/10.03.2022 г. Александър Меликаров ст. юрисконсулт изтегли
№ 665/24.03.2022 г. Михаела Анастасова юрисконсулт изтегли
№ 666/11.04.2022 г. Мария Стефанова ст. експерт изтегли
№ 667/03.05.2022 г. Антоанета Гаджакова гл. експерт изтегли
№ 668/03.05.2022 г. Костадинка Пранджева гл. специалист изтегли
№ 669/16.05.2022 г. Кремена Тенева специалист изтегли
№ 674/02.06.2022 г. Мария Хаджиева гл. експерт изтегли
№ 675/03.06.2022 г. Цветелина Пенева гл. експерт изтегли
№ 676/07.06.2022 г. Илиян Атанасов гл. специалист изтегли
№ 677/22.06.2022 г. Мария Морунова гл. експерт изтегли
№ 678/07.07.2022 г. Пламен Николов гл. експерт изтегли
№ 679/07.07.2022 г. Нели Караджова гл. инспектор изтегли
№ 680/15.07.2022 г. Ели Воденичарова гл. инспектор изтегли
№ 681/21.07.2022 г. Йорданка Василева гл. специалист изтегли
№ 682/22.07.2022 г. Весела Маринова гл. експерт изтегли
№ 683/19.07.2022 г. Валентина Бакърджиева-Христова ст. експерт изтегли
№ 686/04.08.2022 г. Елена Панайотова специалист изтегли
№ 687/08.08.2022 г. Райчо Димитров гл. експерт изтегли
№ 688/31.08.2022 г. Руска Андреева гл. експерт изтегли
№ 689/13.09.2022 г. Радка Караиванова гл. експерт изтегли
№ 690/16.09.2022 г. Глория Арабаджиева ст. експерт изтегли
№ 691/19.09.2022 г. Красимира Горанова секретар изтегли
№ 692/23.09.2022 г. Женета Томова гл. експерт изтегли
№ 693/29.09.2022 г. Стоян Иванов директор изтегли
№ 695/11.10.2022 г. Радомира Георгиева гл. експерт изтегли
№ 696/02.11.2022 г. Антонина Дерменджийска-Иванова гл. експерт изтегли
№ 697/03.11.2022 г. Димитричка Вълкова гл. експерт изтегли
№ 698/21.11.2022 г. Венера Тарба-Кача гл. експерт изтегли
№ 699/19.12.2022 г. Трендафилка Николова-Петрова гл. юрисконсулт изтегли
№ 700/23.12.2022 г. Мирослава Петкова мл. експерт изтегли
№ 701/05.01.2023 г. Мариета Атанасова специалист изтегли
№ 702/23.01.2023 г. Диана Филипова гл. експерт изтегли
№ 703/07.03.2023 г. Юлия Силикчийска мл. експерт изтегли
№ 704/07.03.2023 г. Веска Антонова мл. експерт изтегли
№ 705/13.03.2023 г. Мирела Димитрова гл. експерт изтегли
№ 706/12.04.2023 г. Тоня Атанасова мл. експерт изтегли
№ 707/16.04.2023 г. Ваня Точкова специалист изтегли
№ 708/26.04.2023 г. Ана Попадийска гл. специалист изтегли
№ 709/27.04.2023 г. Катя Примова гл. експерт изтегли
№ 710/03.05.2023 г. адриан Андонов гл. експерт изтегли
№ 711/15.05.2023 г. Сони Мешев мл. експерт изтегли
№ 712/15.05.2023 г. Елена Свещарова мл. експерт изтегли
№ 713/22.05.2023 г. Мария Христова гл. експерт изтегли
№ 714/01.06.2023 г. Донка Минкова гл. експерт изтегли
№ 715/02.06.2023 г. Велиана Гечева гл. инспектор изтегли

614 total views, no views today

Страница 6 от 7« Първа...34567