Начало ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗПКОНПИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗПКОНПИ

Входящ №/дата Име, презиме и фамилия Длъжност Вид декларация
№ 1 / 16.05.2018 г. Добринка Маринова Данчева главен експерт изтегли
№ 2 / 17.05.2018 г. Веселина Петрова Ботева директор изтегли
№ 4 / 17.05.2018 г. Клементина Димитрова Андонова главен експерт изтегли
№ 6 / 21.05.2018 г. Ружа Спасова Калъчева младши експерт изтегли
№ 7 / 21.05.2018 г. Таня Лазарова Петкова главен експерт изтегли
№ 8 / 21.05.2018 г. Йордан Илиев Илиев директор изтегли
№ 9 / 21.05.2018 г. Антоанета Атанасова Везнева главен специалист изтегли
№ 10 / 21.05.2018 г. Петя Иванова Гюлер главен експерт изтегли
№ 11 / 22.05.2018 г. София Петрова Ковачева младши експерт изтегли
№ 13 /22.05.2018 г. Ванко Симеонов Иванов началник отдел изтегли
№ 14 / 22.05.2018 г. Нина Георгиева Иванова главен експерт изтегли
№ 15 / 23.05.2018 г. Минко Петков Кафтански директор изтегли
№ 16 / 23.05.2018 г. Янка Желязкова Калчева главен експерт изтегли
№ 17 / 23.05.2018 г. Таня Николаева Иванова Секретар МКБТХ изтегли
№ 18 / 25.05.2018 г. Мирослава Димитрова Господинова главен експерт изтегли
№ 19 / 25.05.2018 г. Галя Петрова Гошева началник отдел изтегли
№ 20 / 25.05.2018 г. Ангел Янков Янков директор изтегли
№ 21 / 25.05.2018 г. Доника Станчева Костова главен юрисконсулт изтегли
№ 22 / 25.05.2018 г. Димитрина Иванова Петкова главен юрисконсулт изтегли
№ 23 / 25.05.2018 г. Трояна Василева Генчева главен експерт изтегли
№ 24 / 25.05.2018 г. Димитър Тотев Минев директор изтегли
№ 25 / 25.05.2018 г. Гергана Атанасова Ташева главен експерт изтегли
№ 26 / 28.05.2018 г. Иван Кръстев Вълков главен експерт изтегли
№ 28 / 28.05.2018 г. Мария Кръстева Божилова главен експерт изтегли
№ 29 / 28.05.2018 г. Трифонка Димитрова Мутафчиева главен експерт изтегли
№ 30 / 28.05.2018 г. Красимира Енева Енева главен експерт изтегли
№ 31 / 29.05.2018 г. Ваня Тончева Тончева главен експерт изтегли
№ 32 / 29.05.2018 г. Ненко Видолов Калакунов директор изтегли
№ 33 / 29.05.2018 г. Ирена Стефанова Маркова – Маргаритова главен експерт изтегли
№ 34 / 29.05.2018 г. Галена Стефанова Боснова – Сиромашка главен експерт изтегли
№ 35 / 29.05.2018 г. Величко Динев Русев Управител изтегли
№ 36 / 29.05.2018 г. Цвета Стефанова Цанкова главен експерт изтегли
№ 37 / 29.05.2018 г. Елисавета Христова Никова главен експерт изтегли
№ 38 / 30.05.2018 г. Благой Георгиев Петков главен експерт изтегли
№ 40 / 30.05.2018 г. Стефка Николова Чакърова главен експерт изтегли
№ 41 / 30.05.2018 г. Емил Димитров Вълков Началник отдел изтегли
№ 42 / 30.05.2018 г. Атанаска Тодорова Костова главен експерт изтегли
№ 43 / 30.05.2018 г. Ивелина Костова Кундева младши експерт изтегли
№ 46 / 30.05.2018 г. Атанаска Иванова Бъклева Управител изтегли
№ 47 / 30.05.2018 г. Величка Христова Лазарова главен експерт изтегли
№ 48 / 31.05.2018 г. Силвия Славчева Донкова главен експерт изтегли
№ 49 / 31.05.2018 г. Светла Трифонова Стоицова Главен специалист изтегли
№ 51 / 31.05.2018 г. Дочка Благоева Арнаудова главен експерт изтегли
№ 53 / 31.05.2018 г. Георги Динчев Божев директор изтегли
№ 54 / 31.05.2018 г. Димитрина Маркова Шалапатова началник отдел изтегли
№ 55 / 31.05.2018 г. Нина Стоичкова Димовска директор изтегли
№ 56 / 31.05.2018 г. Илонка Йорданова Филипова главен експерт изтегли
№ 57 / 31.05.2018 г. Сияна Юлиева Кокова главен експерт изтегли
№ 58 / 31.05.20187 г. Иванка Герова Копаранска главен експерт изтегли
№ 59 / 31.05.2018 г. Йорданка Миткова Петева главен експерт изтегли
№ 60 / 31.05.2018 г. Рангел Димитров Човалски Ръководител участък изтегли
№ 61 / 31.05.2018 г. Йордан Димитров Терзиев главен специалист изтегли
№ 62 / 31.05.2018 г. Снежана Атанасова Везарова – Атанасова главен експерт изтегли
№ 64 / 31.05.2018 г. Ана Христова Бояджиева главен експерт изтегли
№ 65 / 31.05.2018 г. Иванка Николаева Милушева главен експерт изтегли
№ 67 / 31.05.2018 г. Петър Любенов Зехтински директор изтегли
№ 68 / 31.05.2018 г. Игнат Величков Караджов Началник влак изтегли
№ 69 / 31.05.2018 г. Елеонора Асенова Димитрова младши експерт изтегли
№ 72 / 31.05.2018 г. Димитрия Валентинова Тодорова – Андонова директор изтегли
№ 73 / 31.05.2018 г. Нина Христова Вълчева Секретар МКБППМН изтегли
№ 74 / 31.05.2018 г. Ирина Атанасова Тинкова главен експерт изтегли
№ 75 / 31.05.2018 г. Божидара Сашева Драгинова специалист изтегли
№ 76 / 31.05.2018 г. Татяна Григориевна Керева главен специалист изтегли
№ 78 / 01.06.2018 г. Данислава Петева Вълкова главен експерт изтегли
№ 79 / 01.06.2018 г. Тодор Димитров Тодоров директор изтегли
№ 81 / 01.06.2018 г. Петър Григоров Граматиков главен експерт изтегли
№ 82 / 01.06.2018 г. Кремена Йорданова Миткова Секретар МКБППМН изтегли
№ 84 / 01.06.2018 г. Теодора Василева Пейчинова главен експерт изтегли
№ 85 / 01.06.2018 г. Даниела Енчева Стоянова главен експерт изтегли
№ 86 / 01.06.2018 г. Георги Игнатов Ганев главен специалист изтегли
№ 87 / 01.06.2018 г. Антоанета Георгиева Отонова юрисконсулт изтегли
№ 88 / 01.06.2018 г. Сара Костадинова Внукова главен специалист изтегли
№ 90 / 04.06.2018 г. Жела Христова Николова главен експерт изтегли
№ 91 / 04.06.2018 г. Маргарита Атанасова Шумарева главен експерт изтегли
№ 92 / 04.06.2018 г. Анелия Димитрова Костадинова главен експерт изтегли
№ 93 / 04.06.2018 г. Силвия Георгиева Попова главен експерт изтегли
№ 94 / 04.06.2018 г. Станислава Иванова Недевска Управител изтегли
№ 95 / 04.06.2018 г. Хрипси Гарабед Маврева главен експерт изтегли
№ 96 / 04.06.2018 г. Галина Николова Трифонова главен експерт изтегли
№ 97 / 04.06.2018 г. Весела Георгиева Баташка главен експерт изтегли
№ 98 / 04.06.2018 г. Стефан Кирилов Славчев младши експерт изтегли
№ 99 / 04.06.2018 г. Валентин Венциславов Парпулев главен експерт изтегли
№ 100 /04.06.2018 г. Тамара Русанова Тенева главен юрисконсулт изтегли

17,311 total views, 20 views today

Страница 1 от 612345...Последна »