Начало Регистър на подадените декларации по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ (в сила до 06.11.2023 г.)

Регистър на подадените декларации по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ (в сила до 06.11.2023 г.)

Входящ №/дата Име, презиме и фамилия Длъжност Вид декларация
№ 1 / 16.05.2018 г. Добринка Маринова Данчева главен експерт изтегли
№ 2 / 17.05.2018 г. Веселина Петрова Ботева директор изтегли
№ 4 / 17.05.2018 г. Клементина Димитрова Андонова главен експерт изтегли
№ 6 / 21.05.2018 г. Ружа Спасова Калъчева младши експерт изтегли
№ 7 / 21.05.2018 г. Таня Лазарова Петкова главен експерт изтегли
№ 8 / 21.05.2018 г. Йордан Илиев Илиев директор изтегли
№ 9 / 21.05.2018 г. Антоанета Атанасова Везнева главен специалист изтегли
№ 10 / 21.05.2018 г. Петя Иванова Гюлер главен експерт изтегли
№ 11 / 22.05.2018 г. София Петрова Ковачева младши експерт изтегли
№ 13 /22.05.2018 г. Ванко Симеонов Иванов началник отдел изтегли
№ 14 / 22.05.2018 г. Нина Георгиева Иванова главен експерт изтегли
№ 15 / 23.05.2018 г. Минко Петков Кафтански директор изтегли
№ 16 / 23.05.2018 г. Янка Желязкова Калчева главен експерт изтегли
№ 17 / 23.05.2018 г. Таня Николаева Иванова Секретар МКБТХ изтегли
№ 18 / 25.05.2018 г. Мирослава Димитрова Господинова главен експерт изтегли
№ 19 / 25.05.2018 г. Галя Петрова Гошева началник отдел изтегли
№ 20 / 25.05.2018 г. Ангел Янков Янков директор изтегли
№ 21 / 25.05.2018 г. Доника Станчева Костова главен юрисконсулт изтегли
№ 22 / 25.05.2018 г. Димитрина Иванова Петкова главен юрисконсулт изтегли
№ 23 / 25.05.2018 г. Трояна Василева Генчева главен експерт изтегли
№ 24 / 25.05.2018 г. Димитър Тотев Минев директор изтегли
№ 25 / 25.05.2018 г. Гергана Атанасова Ташева главен експерт изтегли
№ 26 / 28.05.2018 г. Иван Кръстев Вълков главен експерт изтегли
№ 28 / 28.05.2018 г. Мария Кръстева Божилова главен експерт изтегли
№ 29 / 28.05.2018 г. Трифонка Димитрова Мутафчиева главен експерт изтегли
№ 30 / 28.05.2018 г. Красимира Енева Енева главен експерт изтегли
№ 31 / 29.05.2018 г. Ваня Тончева Тончева главен експерт изтегли
№ 32 / 29.05.2018 г. Ненко Видолов Калакунов директор изтегли
№ 33 / 29.05.2018 г. Ирена Стефанова Маркова – Маргаритова главен експерт изтегли
№ 34 / 29.05.2018 г. Галена Стефанова Боснова – Сиромашка главен експерт изтегли
№ 35 / 29.05.2018 г. Величко Динев Русев Управител изтегли
№ 36 / 29.05.2018 г. Цвета Стефанова Цанкова главен експерт изтегли
№ 37 / 29.05.2018 г. Елисавета Христова Никова главен експерт изтегли
№ 38 / 30.05.2018 г. Благой Георгиев Петков главен експерт изтегли
№ 40 / 30.05.2018 г. Стефка Николова Чакърова главен експерт изтегли
№ 41 / 30.05.2018 г. Емил Димитров Вълков Началник отдел изтегли
№ 42 / 30.05.2018 г. Атанаска Тодорова Костова главен експерт изтегли
№ 43 / 30.05.2018 г. Ивелина Костова Кундева младши експерт изтегли
№ 46 / 30.05.2018 г. Атанаска Иванова Бъклева Управител изтегли
№ 47 / 30.05.2018 г. Величка Христова Лазарова главен експерт изтегли
№ 48 / 31.05.2018 г. Силвия Славчева Донкова главен експерт изтегли
№ 49 / 31.05.2018 г. Светла Трифонова Стоицова Главен специалист изтегли
№ 51 / 31.05.2018 г. Дочка Благоева Арнаудова главен експерт изтегли
№ 53 / 31.05.2018 г. Георги Динчев Божев директор изтегли
№ 54 / 31.05.2018 г. Димитрина Маркова Шалапатова началник отдел изтегли
№ 55 / 31.05.2018 г. Нина Стоичкова Димовска директор изтегли
№ 56 / 31.05.2018 г. Илонка Йорданова Филипова главен експерт изтегли
№ 57 / 31.05.2018 г. Сияна Юлиева Кокова главен експерт изтегли
№ 58 / 31.05.20187 г. Иванка Герова Копаранска главен експерт изтегли
№ 59 / 31.05.2018 г. Йорданка Миткова Петева главен експерт изтегли
№ 60 / 31.05.2018 г. Рангел Димитров Човалски Ръководител участък изтегли
№ 61 / 31.05.2018 г. Йордан Димитров Терзиев главен специалист изтегли
№ 62 / 31.05.2018 г. Снежана Атанасова Везарова – Атанасова главен експерт изтегли
№ 64 / 31.05.2018 г. Ана Христова Бояджиева главен експерт изтегли
№ 65 / 31.05.2018 г. Иванка Николаева Милушева главен експерт изтегли
№ 67 / 31.05.2018 г. Петър Любенов Зехтински директор изтегли
№ 68 / 31.05.2018 г. Игнат Величков Караджов Началник влак изтегли
№ 69 / 31.05.2018 г. Елеонора Асенова Димитрова младши експерт изтегли
№ 72 / 31.05.2018 г. Димитрия Валентинова Тодорова – Андонова директор изтегли
№ 73 / 31.05.2018 г. Нина Христова Вълчева Секретар МКБППМН изтегли
№ 74 / 31.05.2018 г. Ирина Атанасова Тинкова главен експерт изтегли
№ 75 / 31.05.2018 г. Божидара Сашева Драгинова специалист изтегли
№ 76 / 31.05.2018 г. Татяна Григориевна Керева главен специалист изтегли
№ 78 / 01.06.2018 г. Данислава Петева Вълкова главен експерт изтегли
№ 79 / 01.06.2018 г. Тодор Димитров Тодоров директор изтегли
№ 81 / 01.06.2018 г. Петър Григоров Граматиков главен експерт изтегли
№ 82 / 01.06.2018 г. Кремена Йорданова Миткова Секретар МКБППМН изтегли
№ 84 / 01.06.2018 г. Теодора Василева Пейчинова главен експерт изтегли
№ 85 / 01.06.2018 г. Даниела Енчева Стоянова главен експерт изтегли
№ 86 / 01.06.2018 г. Георги Игнатов Ганев главен специалист изтегли
№ 87 / 01.06.2018 г. Антоанета Георгиева Отонова юрисконсулт изтегли
№ 88 / 01.06.2018 г. Сара Костадинова Внукова главен специалист изтегли
№ 90 / 04.06.2018 г. Жела Христова Николова главен експерт изтегли
№ 91 / 04.06.2018 г. Маргарита Атанасова Шумарева главен експерт изтегли
№ 92 / 04.06.2018 г. Анелия Димитрова Костадинова главен експерт изтегли
№ 93 / 04.06.2018 г. Силвия Георгиева Попова главен експерт изтегли
№ 94 / 04.06.2018 г. Станислава Иванова Недевска Управител изтегли
№ 95 / 04.06.2018 г. Хрипси Гарабед Маврева главен експерт изтегли
№ 96 / 04.06.2018 г. Галина Николова Трифонова главен експерт изтегли
№ 97 / 04.06.2018 г. Весела Георгиева Баташка главен експерт изтегли
№ 98 / 04.06.2018 г. Стефан Кирилов Славчев младши експерт изтегли
№ 99 / 04.06.2018 г. Валентин Венциславов Парпулев главен експерт изтегли
№ 100 /04.06.2018 г. Тамара Русанова Тенева главен юрисконсулт изтегли

2,860 total views, no views today

Страница 1 от 712345...Последна »