Начало Архив – Избори за НС 02.04.2023г. Архив – Избори за НС 02.10.2022г.

Архив – Избори за НС 02.10.2022г.

Съобщение

На 14.10.2022г. (петък) в районните администрации на Община Пловдив ще започне изплащане възнагражденията на секционните избирателни комисии, участвали в изборите на 02.10.2022г.

Гласуване на избиратели с трайни увреждания, болни от COVID 19 или карантинирани

Съобщение

473 са избирателните секции в Община Пловдив за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 02.10.2022г. в т.ч. 3 бр. избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия на хора с трайни увреждания и лица, поставени под задължителна карантина и 11 бр. секции, образувани в лечебни заведения и места за лишаване от свобода.

Общият брой на избирателите в Община Пловдив за народни представители за Народно събрание, съгласно списъците, които са предадени на секционните избирателни комисии е 302 107 (район „Централен” – 65 164, район „Източен” – 45 163, район „Западен” – 32 894, район „Северен” – 43 699, район „Южен” – 67 327, район „Тракия” – 47 860).

3 228 избиратели попадат за първи път в избирателните списъци на Община Пловдив. Това са жители с постоянен адрес в гр. Пловдив, родени в периода между 14.11.2003г. – 02.10.2004г.

За улеснение на гласуването, за избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването, в изборния ден е осигурен безплатен транспорт. Заявки за специализиран транспорт на хора с трайни увреждания от дома им до избирателната секция и обратно до дома на избирателя се приемат до 17.00 часа на 02.10.2022 г. на телефони: 032/962478 и 0887484884.

Избиратели, болни от КОВИД 19, настанени в лечебно заведение, могат да гласуват ако в лечебното заведение има образувана избирателна секция.

Избиратели, болни от КОВИД 19 или контактни, поставени под задължителна карантина на територията на община Пловдив могат да гласуват в една от трите образувани подвижни избирателни секции, в които ще гласуват и избиратели с трайни увреждания. Заявления за гласуване на лица, поставени под карантина могат да се подават и в деня на изборите:

- на място в районните администрации от пълномощник, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя;
- на електронните пощи на районните администрации;
- на електронна поща: [email protected];
- на безплатен телефонен номер: 0800 112 32 или 032 656 700.

След извършване на проверка в Регионалната здравна инспекция лицата, поставени под карантина ще бъдат своевременно уведомени от служители на районната администрация за включването им в избирателния списък и след 15.00ч. на 02.10.2022г. секционната избирателна комисия ще ги посети на адреса, на който са поставени под карантина.

Общинска администрация Пловдив напомня, че със свои заповеди кметовете на райони са забранили продажбата, сервирането и употребата на алкохол и спиртни напитка за периода от 06.00 ч. до 21.00 ч. на 02.10.2022 г. в заведенията за обществено хранене и другите обществени места в административно-териториалните граници на гр. Пловдив, с изключение на тези заведения, в които се провеждат предварително планирани семейни тържества.

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)

Съобщение

На 28.09 2022 г. /сряда/ от 18:00 часа ще се проведат онлайн обучения на членовете на СИК на районите „Западен“, „Северен“, ПСИК и специализираните СИК
На 29.09 2022 г. /четвъртък/ от 18:00 часа ще се проведат онлайн обучения на членовете на СИК на районите „Южен“ и „Тракия“
Допълнителна информация за включване в обученията е налична на интернет страницата на РИК 16 – rik16.cik.bg.
Пропусналите обучението за съответния район могат да се включат в обученията на един от следващите.

Списъци на заличените лица

Съобщение

Общинска администрация Пловдив уведомява, че за гласуване с подвижна избирателна кутия на изборите за народни представители за Народно събрание на 02.10.2022г. на територията на община Пловдив са образувани 3 бр. избирателни секции както следва:
1 бр. ПСИК в район „Централен“, която ще обслужва и избирателите в район „Западен“
1 бр. ПСИК в район „Северен“, която ще обслужва и избирателите в район „Източен“
1 бр. ПСИК в район „Южен“, която ще обслужва и избирателите в район „Тракия“.
В срок до 26.09.2022г. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателните си права в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявления до 17.09., могат да заявят да гласуват във вече образуваните 3 бр. ПСИК.
Заявление може да се подава до районната администрация, подписано саморъчно или подадено чрез писмо, факс или на електронна поща: [email protected].
Районните администрации в Община Пловдив ще осигурят приемането на заявления от граждани и в съботния ден на 24.09.2022г. от 8.30ч. до 17.00ч.

Общинска администрация Пловдив

На вниманието на избирателите

Съобщение

Във връзка с произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 02.10.2022г., общинска администрация Пловдив уведомява:

1. В срок до 17.09.2022 г.(събота) избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в съответното изборно помещение и желаят да гласуват в подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си в писмена форма, чрез заявление до районната администрация, подписано саморъчно или подадено чрез писмо, факс или на електронна поща [email protected], (чл.37, ал.1 от Изборния кодекс).

2. В срок до 17.09.2022г. (чл. 34, ал.3 от Изборния кодекс), кандидатите за народни представители за Народно събрание, членовете на районната избирателна комисия и наблюдателите могат да подадат заявления до районната администрация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място.

3. Избирател, чийто настоящ адрес е в град Пловдив, а постоянният адрес е в друго населено място, може да подаде заявление за гласуване по настоящ адрес (чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) в срок до 17.09.2022 г. в районната администрация по настоящия му адрес.

4. Всеки избирател, в срок до 24.09.2022г., може да подаде до кмета на общината или кмета на района заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци (чл. 43, ал.2 от Изборния кодекс).

Районните администрации в Община Пловдив ще осигурят приемането на заявления от граждани и в съботните дни – на 17 и 24.09.2022г. от 8.30ч. до 17.00ч.

Общинска администрация Пловдив

Машини за демонстрационно гласуване

Съобщение

Във връзка с произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 02.10.2022г. на Община Пловдив са предоставени 14 бр. машини за демонстрационно гласуване с инсталирана демоверсия на електронна бюлетина за гласуване.

7 бр. машини са разположени в сгради на общинската и районни администрации както следва:

1. Район „Централен“ – фоайето на етаж 1- ви в сградата на районната администрация на ул. „Хр. Г. Данов“ № 39;

2. Район „Източен“ – фронт-офис в сградата на районната администрация на бул. „Шести септември“ 274;

3. Район „Западен“ – пред заседателната зала на етаж 1 в административна сграда на ул. „Вечерница“ №1А;

4. Район „Северен“ – в отдел ГРАО на ул. „Ален Мак“ № 4;

5. Район „Южен“ – в административна сграда на ул. „Македония“ №73А, партер;

6. Район Тракия – фоайето на етаж 1- ви в сградата на районната администрация на ул.“Освобождение“ №63.

7. В общинска администрация Пловдив – фоайето на етаж 1-ви в сградата на Община Пловдив на пл. „Стефан Стамболов“ № 1.

Машините са достъпни за граждани всеки работен ден, както и в съботните дни на 17 и 24.09.2022г. от 9.00 часа до 17.00 часа.

Другите 7 бр. машини са предоставени на РИК 16, които с представители на районната избирателна комисия ще бъдат поставени на оживени места в града, за да могат избирателите до изборния ден да се запознаят и да тестват машините за гласуване.

Общинска администрация Пловдив

Преместване на избирателни секции

Места за агитационни материали

Консултации за сформиране съставите на СИК

Симулатор за машинно гласуване

Избирателни списъци

Места за обявяване на избирателните списъци

Разполагане на преместваеми агитационни съоръжения

Образуване на избирателните секции

2,944 total views, no views today