Биоразградими отпадъци

Разделното събиране на зелени и други био-отпадъци се прилага с цел тяхното компостиране или анаеробно разграждане. Качеството на произвеждания компост зависи от постъпващите за компостиране материали и респективно от прилагания метод за събиране.

„Информация във връзка с въвеждане на система за разделно събиране на растителни отпадъци в кв. „Коматево“ и кв. „Прослав“, гр. Пловдив“

График за обслужване на съдовете за разделно събиране на растителни отпадъци в кв. „Коматево“ и кв. „Прослав“, Община Пловдив

karta1 karta2

Компостирането е природно разлагане на някои oрганични отпадъци (напр. хранителни остатъци, градински отпадъци, стара хартия, шума, дърво и др.) в присъствието на кислород и влага до получаване на компост.

От 25 до 45% от отпадъците в кофата за смет могат да се компостират. При това се спестяват разходите за събиране, транспортиране и депониране на тези отпадъци, а в почвата се връщат ценни съставки.

Програма на Община Пловдив за намаляване образуването на отпадъци, чрез предотвратяване - Домашно компостиране

Община Пловдив предоставя съдове за домашно компостиране (компостери) на  домакинства, които желаят да се включат в програмата за предотвратяване образуването на отпадъци.

Заявление за предоставяне на компостер гражданите могат да подадат по един от следните начини:

1. В деловодството на Община Пловдив на адрес: пл. „Стефан Стамболов“ №1;

2. В деловодството на ОП „Чистота“ на адрес: ул. „Даме Груев“ №64А;

3. На официалния имейл на Дирекция „Екология и управление но отпадъците“ към Община Пловдив: [email protected], заявлението да е подписано и сканирано.

4. На официалния имейл на ОП „Чистота“: [email protected], заявлението да е подписано и сканирано.

Допълнителна информация за условията и начина на предоставяне на съдовете за домашно компостиране за територията на Община Пловдив може да бъде получена на следните телефони: 032 675 817 – ОП „Чистота“ и 032 656 879 – Дирекция „Екология и управление на отпадъците.“

НАРЪЧНИК ЗА ДОМАШНО КОМПОСТИРАНЕ

18,236 total views, no views today