Плащане

Начини за плащане
1. На касите на Дирекция „Местни данъци и такси” в брой или чрез ПОС терминални устройства. Работно време
2. Чрез банков превод по банковата сметка на Община Пловдив. Банкова сметка и кодове за вид плащане
3. На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД или с пощенски запис.
4. На касите на Изипей /Easypay/ и по интернет, чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница www.ePay.bg
5. Чрез нашите посредници – ОББ АД, Инвестбанк АД и Банка ДСК ЕАД
6. По интернет, чрез портала за електронни услуги на Националната агенция за приходите, достъпни с ПИК код, издаден от НАП, на интернет страница www.nap.bg.
7. По интернет, използвайки системата виртуален ПОС, достъпен с ПИН код, предоставен от Дирекция „Местни данъци и такси” при Община Пловдив, чрез страницата на Община Пловдив за справка за данъчни задължения и плащания

302,108 total views, no views today