Плащане

Начини за плащане

1. На касите на дирекция „Местни данъци и такси” в брой или чрез ПОС терминални устройства. Работно време
2. Чрез банков превод по банковата сметка на Община Пловдив. Банкова сметка и кодове за вид плащане
3. На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД или с пощенски запис.
4. На касите на Изипей /Easypay/ и по интернет, чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница www.ePay.bg
5. Чрез нашите посредници – ОББ АД, Инвестбанк АД, Банка ДСК ЕАД, Юробанк България АД и Транскарт Файненшъл Сървисис АД
6. По интернет чрез Единната входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация в портала на Министерство на електронното управление на адрес pay.egov.bg.
7. По интернет, използвайки системата виртуален ПОС, достъпен с ПИН код, предоставен от Дирекция „Местни данъци и такси” при Община Пловдив или чрез Квалифициран електронен подпис, на страницата на Община Пловдив за справка за данъчни задължения и плащания

54,962 total views, no views today