Начало Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им

Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им

Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им

Предварителна оценка на въздействието

Дата на публикуване: 29.02.2024 г.

Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации

630 total views, 2 views today