Начало Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив.

(Заинтересованите лица могат да правят своите предложения и становища по проекта на нормативния акт на е-mail: [email protected] или в деловодството на Общински съвет – Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20.)

3,156 total views, 2 views today