Кмет

инж. Иван Тотев

Инженер Иван Тотев е роден на 28.10.1975 година в Пловдив. Завършил е средното си образование в Техникум по транспорт „Гоце Делчев” – Пловдив, специалност „Електротехника на автомобилния транспорт”.

Завършва Техническия университет – София. Инженер-магистър „Компютърни системи и технологии”.

През май 2010 година получава магистърска степен от Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” по специалността „Публична администрация”. Защитава с отличен дипломна работа на тема „Регионалните политики на Европейския съюз за сигурност и стабилност. Черноморската синергия – новата инициатива на Европейския съюз в широкото черноморско пространство”.

Трудовата си кариера започва през 1997 година като специалист „Дизайн, оформление и предпечат” в Издателска къща.

От 2001 година до 2004 година работи като проджект-мениджър в Компания за разработване и търговия със софтуер.

От 2004 до 2007 година е директор по техническите въпроси в хотелски комплекс.

През ноември 2007 година печели мажоритарните избори за кмет на район „Източен” в Пловдив. На изборите за Народно събрание през 2009 година е водач на листата на ПП ГЕРБ в 16 МИР – Пловдив-град. Депутат в 41-вото Народно събрание в периода юли – август 2009 година.

От 12.08.2009 г. до месец октомври 2011 година е областен управител  на област Пловдив.

С Решение на Министерски съвет от ноември 2009 година е избран за член на Съвета по децентрализация на държавното управление с председател министърът на регионалното развитие и благоустройството. Съветът е създаден като консултативен орган към правителството, който има за задача и да координира изпълнението на Стратегията за децентрализация и програмата към нея.

През октомври 2009 година е избран за представител на Южен Централен район в Комитета за наблюдение по Оперативна програма „Регионално развитие” и Комитета за наблюдение по Оперативна програма „Човешки ресурси”.

През септември 2011 година е издигнат за кандидат за кмет от ПП ГЕРБ, а на 30.10.2011 година е избран за кмет на Община Пловдив.

През ноември 2015 г. Иван Тотев е преизбран за втори мандат кмет на Община Пловдив.

Инж. Иван Тотев е семеен, с едно дете.


103,716 total views, 4 views today