Начало Услуги Административни услуги

Административни услуги

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ

1. Административни услуги по ГРАО
2. Административни услуги към Социална политика
3. Административни услуги при Устройство на територията
4. Административни услуги при Строителство, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
5. Административни услуги при Общинска собственост
6. Жилищно настаняване
7. Административни услуги към Местни Данъци и Такси
8. Административни услуги в туризма
9. Административни услуги, предоставяни от дирекция „Екология и управление на отпадъците”

• Бланки за възражения и жалби:
-  Възражение
-  Жалба

• Универсален образец – заявление за административна услуга 

• Заявление за достъп до обществена информация

• Регистър етажна собственост

• Декларация за изплащане на присъдена издръжка

• Писмено разрешение за провеждане на мероприятие, свързано с масово събиране и посещение на малолетни и непълнолетни

• Бланки на договори за депониране на производствени отпадъци

Заявление за издаване на „Карта за паркиране“ на хора с увреждания

Искане за издаване на удостоверение за наличие или липса на публични задължения към Община Пловдив

• Минимален размер на таксите за ползване на тротоари, площади, улични платна, върху които са организирани тържища, както и терени с друго предназначение, общинска собственост – по чл. 72 от ЗМДТ

47,127 total views, 2 views today