Начало Администрация Структурни звена Дирекция „Строителство, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура”

Дирекция „Строителство, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура”

 

Директор - Инж. Йордан Калев
Пл. Централен 1, ет. IV-1
Тел: 032/656 443
e-mail: j_kalev@plovdiv.bg

 

Отдел Пътна и инженерна инфраструктура

Началник отдел – Диана Трифонова Танева

Отдел Строителство и благоустройство

Началник отдел – Красимир Стоянов Еневски

Отдел Инвестиционни проекти и техническа инфраструктура

Началник отдел

26,723 total views, 16 views today