Музеи

Регионален археологически музей

пл. Съединение № 1
тел.: 032/ 624 339  тел./факс: 032/ 633 106

www.archaeologicalmuseumplovdiv.org[email protected]

Лятно работно време:/ май-октомври/
вторник – неделя
10:00  - 18:00
Почивен ден – понеделник

Зимно работно време: /ноември-април/
вторник – събота:
9:30 – 17:00
Почивни дни: неделя и понеделник

Регионалният археологически музей в Пловдив е една от най-старите културни институции в България. Официално открит през 1882 г., неговото развитие преминава през етапа на археологическо-нумизматичен кабинет до окончателното му обособяване като Археологически музей през 1920 година. Музеят притежава една от най-богатите колекции произведения на човешкото изкуство и бит, свързани с историята на Пловдивска област и град Пловдив – наследник на един от най-големите и значими антични градове на Балканския полуостров – Филипопол.


Експозиция „Съединение на България 1885”

пл. Съединение № 1
тел.: 032/ 629 409

Лятно работно време: 9:00 – 18:00
Почивен ден: събота и неделя

Зимно работно време: 9:00 – 17:00
Почивен ден: събота и неделя
Ден за безплатно посещение: всеки първи четвъртък на месеца за учащи и пенсионери

Сградата е построена през 1885 година за Областно събрание на Източна Румелия. На 19.09.1985 година тук е открита национална музейна експозиция „Съединение на България от1885 г.”. На площ от1000 кв. мчрез оригинални вещи, оръжие, снимки и документи се проследяват усилията на българите в изграждането на Източна Румелия като „втора” българска държава, борбата им за осъществяване на Съединението с Княжество България и неговата военна защита – Сръбско-българската война.


Експозиция „ Българско книгопечатане”
ул.Митрополит Паисий № 2
тел.: 032/ 629 405

Лятно работно време: 9:30 -18:00
Почивен ден: събота и неделя

Зимно работно време: 9:00- 17:00
Почивен ден: събота и неделя
Ден за безплатно посещение: всеки първи четвъртък на месеца за учащи и пенсионери

Сградата е построена в средата на 19 век и oт 1869 г. до смъртта си през 1911 г. в нея живее Христо Груев Данов – основателят на организираното книгоиздаване в България. Днес тук е ситуирана експозиция, посветена на историята на книгоиздаването в Пловдив и Пловдивския край. Проследени са етапите в развитието на учебното дело в България на базата на издателската дейност на Христо Г. Данов и Драган Манчов.Регионален исторически музей

www.historymuseumplovdiv.org , [email protected]

Експозиция „ Българско Възраждане”

ул. Цанко Лавренов № 1
тел.: 032/ 623 378

Лятно работно време:
9:00 – 18:00
Събота и неделя: 9:00 – 17:00

Зимно работно време:
9:00 – 17:00
Събота 9:00 -16:00
Почивен ден: неделя
Ден за безплатно посещение: всеки първи четвъртък на месеца за учащи и пенсионери

Експозиция „Българско Възраждане” се помещава в къщата на богатия пловдивски търговец Димитър Георгиади, построена през 1848 г., и проследява историята на град Пловдив в периода от ХV до ХІХ век. Богатият веществен, документален и снимков материал дава възможност на посетителя да се потопи в атмосферата на далечното минало на града – време на чуждо владичество, но и време на отстояване на националната идентичност на българина, на борба за самостоятелна българска просвета, църква и национална независимост.


Музеен център за съвременна история
ул.Ангел Букорещлиев № 14
тел.: 032/ 628 886

Лятно работно време: 10:00 – 17:00

Зимно работно време: 10:00 – 16:00
Почивен ден: неделя
Ден за безплатно посещение: всеки първи четвъртък на месеца за учащи и пенсионери

Сградата е построена през 1895 година за офицерски клуб.От началото на 1905 до 1923 година е „Народен  дом”, към който има театрална трупа, духова музика, оркестър и вечерно училище. Днес в нея се намира музеен център за съвременна история и постоянна експозиция  „Душата на японската кукла” – дарение от общество „Приятели на България в Япония”


centr-fasada

Регионален етнографски музей

ул. „Д-р Стоян Чомаков” № 2
тел.: 032/625 654; факс: 032/626 328

www.ethnograph.info,
e-mail: [email protected]

Лятно работно време:
9.00-12.30 и 13.30-18.00
Почивен ден : понеделник

Зимно работно време:
9.00-12.30 и 13.30-17.00
Почивен ден : понеделник
Ден за безплатно посещение: всеки първи четвъртък на месеца за учащи и пенсионери

Експозицията е разположена в красивата възрожденска къща на Аргир Куюмджиоглу, построена в 1847 г. от майстор хаджи Георги. В нея е представена традиционната материална и духовна култура на българите от Пловдивския край, Родопите и Средногорието през периода на Възраждането. Сред колекциите на музея се открояват тези от медни съдове, керамика, старинни оръжия, овчарска дърворезба, накити и църковна утвар, шити и плетени дантели, костюми от цялата българска етническа територия, музикални инструменти, градски интериор.


РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ
ул. Христо Г. Данов № 34
тел.: 032/626 683

www.rnhm.org , [email protected]

Лятно работно време:
понеделник-петък: 09:30 – 18.00 ч.
събота и неделя: 10:00 – 18:00 ч.

Зимно работно време:
понеделник-петък: 08:30 – 17:00
събота и неделя : 09:00 – 17:00
Ден за безплатно посещение: всеки първи четвъртък на месеца за учащи и пенсионери

Музеят е вторият по големина и богатство природонаучен музей в страната, с модерна и съвременно оформена експозиция, със засилена природозащитна идея. На първия етаж са обособени залите „Геология”, „Ботаника”, „Безгръбначни животни”, „Земноводни и влечуги”, „Птици” и „Бозайници”, а на приземния етаж – залите „Риби”, „Аквариум” и „Морско дъно”. Музеят представя сладководен аквариум, разположен на 100 кв.м площ, в който са показани над 32 вида декоративни риби и екзотични растения.

165,546 total views, 38 views today