Младежки дейности

Основната мисия на „Младежки дейности” в отдел „Спорт и младежки дейности” е да функционира като главно свързващо звено между младежките организации в града, да насърчава , ръководи и координира техните инициативи и да акумулира нови идеи.
За постигането на резултатно сътрудничество са обединени усилията на експертите в отделните направления. Те организират и разработват съвместни дейности с неправителствени организации, институции и младежки обединения. В отдела се провежда младежка политика и се реализират дейности, разписани в Европейската харта за участие на младите хора в живота на общините. Тези дейности са свързани с опознаване, активизиране и подпомагане на дейността на младежките организации в Пловдив.

От отдела може да бъде получена информация за включването на младите хора в организираните мероприятия, както и да бъде взето под внимание тяхното мнение за организирането на такива.
Дава се и информация за ползването на общинските спортни бази по различни видове спорт.

Детска железница „Знаме на мира“ /Младежки хълм/


Работно време:

Зимно работно време – 16 октомври до 31 март вкл.

От сряда до неделя включително – 08:45 часа до 17:15 часа
Обедна почивка: 13:00 часа до 13:45 часа
Почивен ден: понеделник и вторник 

Лятно работно време – 01 април до 15 октомври вкл. 

От сряда до неделя включително – 09:30 часа до 18:15 часа
Обедна почивка: 13:15 часа до 14:00 часа
Почивен ден: понеделник и вторник 

Разписания на влаковете, заминаващи от гара Пионер за Зимно работно време от 16 октомври до 31 март вкл.

10:30ч.,  11:30ч.,  12:15ч.,  14:30ч.,  15:30ч.,  16:30ч.

Разписания на влаковете, заминаващи от гара Пионер за Лятно работно време от 01 април до 15 октомври вкл.

10:30ч.,  11:30ч.,  12:15ч.,  15:30ч.,  16:30ч.,  17:30ч.

Работни дни: от сряда до неделя вкл.

Почивни дни: понеделник и вторник 

Продължителност на една обиколка - 25 минути

Цена за всички възрасти – 1,00 лв.

Деца до 10 години пътуват задължително с придружител.

Резервации на телефон: 0889 922 388 - касиер

Заповед 13ОА757/29.03.2013г. за работно време

Разписание на детската железница

Работно време на детската железница

2,392 total views, no views today