Начало Категории Социални дейности

Социални дейности

Директор на дирекцията - Веселина Ботева
За контакти: Община Пловдив – гр. Пловдив, ул. „Петко Д. Петков” № 6 А
Тел.: 032 / 623 714
E-mail: v_boteva@plovdiv.bg

Дирекция „Социална политика” е част от специализираната администрация на Община Пловдив. Работата на дирекцията е свързана с формирането и провеждането социалната политика на Община Пловдив в съответствие с програмата на управление и приетите стратегии. Обхват на Дирекцията:

Разработва и провежда или координира мероприятия по социалната политика на Община Пловдив в съответствие със законовите разпоредби, като подпомага и осъществява помощ на социално слаби граждани /изпраща към препратка Приложение № 1, т.3/;
Дирекция „Социална политика” е част от специализираната администрация на Община Пловдив. Работата на дирекцията е свързана с формирането и провеждането социалната политика на Община Пловдив в съответствие с програмата на управление и приетите стратегии. Обхват на Дирекцията:

• Координира общинската политика в областта на интеграцията на хората увреждания;
• Анализира демографските проблеми и предлага решения за преодоляване на негативните тенденции;
• Координира връзките и осъществява съвместна дейност с нестопанските организации /изпраща към препратка Приложение № 1, т.7/ и бизнеса, по отношение на цялостната социална политика на общината;
• Осъществява оперативно управление на дейността на социалните услуги, предоставящи се в общността /изпраща към препратка Приложение № 2, т.1/ , специализирани институции /изпраща към препратка Приложение № , т.6/,социалните столове /изпраща към препратка Приложение № 2, т.3/ и трапезарии /изпраща към препратка Приложение № 2, т.4/, както и на клубовете на пенсионера и инвалида /изпраща към препратка Приложение № 2, т.5/ на територията на Община Пловдив;
• Ръководи, координира и контролира изпълнението на общински социални програми, стратегии /изпраща към препратка Приложение № 4/ и проекти.
• Осъществява методическа помощ и перманентен контрол по прецизиране качеството на предоставяните услуги, както и социално консултиране на клиентите на дирекцията в процеса на изпълнение на нейните дейности.

97,653 total views, 34 views today