Здраве

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЯСЛИ, ЯСЛЕНИ ГРУПИ КЪМ ДЕТСКИ ГРАДИНИ С ЯСЛЕНИ ГРУПИ И ДЕТСКИ КУХНИ

ОБЩИНСКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА, ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЦЕНТРОВЕ


Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Мина“ Пловдив ЕООД
ул.”Ив.Вазов” № 59
управител: д-р Генади Странджев 032/654-800
регистратура 032/654-822

Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ Пловдив ЕООД
бул. „Никола Вапцаров“ № 9
управител: д-р Константин Сапунджиев д.м. 032/603-981
регистратура 032/603-914
032/603-990

„Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД
бул. „Васил Априлов“ №15А (І-ва база)
бул. „Александър Стамболийски“ №2А (ІІ-ра база)
управител: д-р Парашкев Цветков 032/643-831
регистратура І-ва база 032/278-720
032/278-721
регистратура ІІ-ва база 032/277-240

„Център за психично здраве – Пловдив“ ЕООД
бул. „Пещерско шосе“ №68
управител: д-р Мариана Господинова 032/643-241
регистратура 032/642-376

„Център за кожно-венерически заболявания – Пловдив“ ЕООД
ул. „Даме Груев“ №1А
управител: д-р Боян Костов 032/606-530
регистратура 032/606-521

Диагностично-консултативен център І Пловдив ЕООД
пл. „Понеделник пазара“ №5
управител: д-р Евелина Славчева 032/623-920
централа 032/628-071
032/623-917

Диагностично-консултативен център ІІ Пловдив ЕООД
бул. „Шести септември“ №110
управител: д-р Валентина Костуркова 032/605-801
регистратура 032/605-803

Диагностично-консултативен център ІV Пловдив ЕООД
ул. „Гергана“ №7
управител: д-р Ел. Бояджиева 032/643-339
регистратура 032/644-298

Диагностично-консултативен център V Пловдив ЕООД
Ж.Р. „Тракия“, ул. „Съединение“ №42
управител: д-р Ол. Литовойска 032/261-126
регистратура 032/261-100

„Медицински център VI – Пловдив, район Централен“ ЕООД
ул. „Иван Вазов“ №59
управител: д-р Станка Павлова 032/275-757
регистратура 032/275-700

Диагностично-консултативен център VІІ район „Южен“ Пловдив ЕООД
ул. „Тодор Александров“ №16
управител: д-р В. Славова 032/692-505
регистратура 032/601-521

Диагностично-консултативен център „Пловдив“ ЕООД
бул. „България“ №234
управител: д-р Николай Забунов 032/900-821
регистратура 032/900-820

Диагностично-консултативен център „ИЗТОК“ ЕООД
ул. „Храбрец“ №15
управител: д-р Живко Димитров 032/601-818
регистратура 032/601-810

Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – І – Пловдив ЕООД
ул. „Владивосток“ №18
управител: д-р Ненко Ненков 032/643-951
регистратура 032/644-049

53,610 total views, 4 views today