Здраве

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЯСЛИ, ЯСЛЕНИ ГРУПИ КЪМ ДЕТСКИ ГРАДИНИ С ЯСЛЕНИ ГРУПИ И ДЕТСКИ КУХНИ

ОБЩИНСКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА, ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЦЕНТРОВЕ

МБАЛ “Св. Мина”Пловдив ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение
управител: д-р Генади Странджев
регистратура
ул.”Ив.Вазов” № 59
032/ 654 800;
032/ 654 822;
МБАЛ “Св.Пантелеймон” Пловдив ЕООД
Многопрофилна болница за активно лечение
управител: Доц. д-р Петко Недев
регистратура
бул.”Н.Вапцаров” № 9
032/ 603 981;
032/ 603 914;  ;
032/ 603 990;
„КОЦ – Пловдив“ ЕООД „
Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД
управител: д-р Парашкев Цветков
регистратура
бул.”В.Априлов” № 15 А
/І-ва база/
бул.”Ал. Стамболийски”№ 2А
/ІІ-ра база/
032/ 643 831;
032/ 278 720; 032/ 278 721; – І-ва база
032/ 277 240; – ІІ-ра база
„ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД „
Център за психично здраве – Пловдив“ ЕООД
управител: д-р Мариана Господинова
регистратура
бул.”Пещерско шосе” № 68
032/643 241;
032/ 642 376;
„ЦКВЗ – Пловдив“ ЕООД „
Център за кожно-венерически заболявания – Пловдив“ ЕООД
управител: д-р Боян Костов
регистратура
ул.”Даме Груев” № 1 А
032/ 606 530;
032/ 606 521;
ДКЦ І Пловдив ЕООД
Диагностично-консултативен център
управител: д-р Евелина Славчева
централа
пл.”Понеделник пазара” № 5
032/ 623 920;
032/ 628 071; ;
032/ 623 917;
ДКЦ ІІ Пловдив ЕООД
Диагностично-консултативен център
управител: д-р Константин Сапунджиев
регистратура
бул.”Шести септември” № 110
032/ 605 801;
032/ 605 803;
ДКЦ ІV Пловдив ЕООД
Диагностично-консултативен център
управител: д-р Ел. Бояджиева
регистратура
ул.”Гергана” № 7
032/ 643 339;
032/ 644 298;
ДКЦ V Пловдив ЕООД
Диагностично-консултативен център
управител: д-р Ол. Литовойска
регистратура
ж.р. “Тракия”
ул. „Съединение” №42
032/ 261 126;
032/ 261 100;
ДКЦ VІ район “Централен” П-в ЕООД
Диагностично-консултативен център
управител: д-р Николай Забунов
регистратура
ул.”Л.Каравелов” № 5
032/ 275 757;
032/ 275 700;
ДКЦ VІІ район “Южен” Пловдив ЕООД
Диагностично-консултативен център
управител: д-р В. Славова
регистратура
ул.”Т.Александров” № 16
032/ 692 505;
032/ 601 521;
ДКЦ “Пловдив”ЕООД
Диагностично-консултативен център
управител: д-р Динко Божков
регистратура
бул.”България” № 234
032/ 900 821;
032/ 900 820;
ДКЦ “ИЗТОК”ЕООД
Диагностично-консултативен център
управител: д-р Живко Димитров
регистратура
ул.”Храбрец” № 15
032/ 601 818;
032/ 601 810;
МЦРСМ -І- Пловдив ЕООД
Медицински център за рехабилитация и спортна медицина
управител: д-р Ненко Ненков
регистратура
ул.”Владивосток” № 18
032/ 643 951;
032/ 644 049;

34,740 total views, 10 views today