Начало Пловдив днес Георги Титюков: Проектът за Младежкия център надмина очакванията

Георги Титюков: Проектът за Младежкия център надмина очакванията

presk_Mladejki_center (3)

На 30-ти април 2017-та годишна успешно приключва реализацията на проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив“ по Компонент 1 – „Грижа за младежи в риск“ на Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, финансирана по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Това обяви заместник-кметът на Община Пловдив по спорт, младежки дейности и социална политика на специална пресконференция, последвана от кръгла маса с участието на екипа, доброволци и партньори.

Общата стойност на проекта възлиза на 1 583 136,83 евро (3 096 299,01 лв.) , бенефициент е Община Пловдив, а партньори – Фондация „Национален алианс за работа с доброволци“ и Норвежкият изследователски институт Agderforskning AS.

„Този проект надмина очакванията. Една мечта на младите хора вече е факт“, заяви заместник-кметът Георги Титюков. Той уточни, че финансирането на Младежкия център за тази година е осигурено, а идеята е той да се преобразува в общинско предприятие, което да се самофинансира. Георги Титюков благодари на кмета на Пловдив инж. Иван Тотев, че е повярвал в идеята и за надграждането на проекта с Многофункционелен спортен комплекс и модерна детска зона за игра.

„Предварителните индикатори са преизпълнени и градът има един работещ център“, обяви ръководителят на Екипа по управление Блага Маджурова.

Управителят Димитрия Тодорова – Андонова обясни, че е постигната основната цел на проекта, а именно създаването на Младежки център в Пловдив чрез изграждане на подходяща инфраструктура и въвеждане на услуги за младежи в риск или неравностойно положение.

Основните зони на Центъра са блок за настаняване със 17 стаи; офис адмнистрация и интерактивен център с офиси, конферентна зала, компютърна зала, 3 учебни зали, библиотека; както и зона за хранене.

Многофункционалният спортен комплекс, надграден от Община Пловдив, разполага с три футболни игрища за футбол на малки врати, 2 игрища за баскетбол, комбинирано игрище за волейбол и тенис на корт, 4 маси за тенис на маса, площадка за фитнес на открито, пътека за бягане, 2 трибуни за 500 човека.

 Младежкият център предоставя следните услуги:

- организиране и участие в младежки обмени;

- участие в неформални обучения – гражданско образование, изграждане на социални умения, младежко лидерство и други;

- създаване на програми за реинтеграция на младежи, отпадащи от училище;

- организиране на клубове по интереси;

- участие в доброволчески инциативи;

- предоставяне на свободен достъп до интернет и медийно базирани платформи;

- организиране и провеждане на кръгли маси с представители на заинтересованите страни – младежки НПО, социални и здравни работници, представители на институции, обучителни организации и други;

- организиране на публично – информационни кампании по проблемите на младежите в риск.

 presk_Mladejki_center (2) presk_Mladejki_center (1)

6,029 total views, 2 views today