Начало Пловдив днес Комисиите за борба с противообществените на деца в Пловдив засилват превантивната дейност в училищата

Комисиите за борба с противообществените на деца в Пловдив засилват превантивната дейност в училищата

komisia_petko_vasilev

37 престъпления, извършени от 34 непълнолетни лица, 39 противообществени прояви на младежи до 14 години, половината от които кражби и грабежи, следвани от хулигански прояви и телесни повреди, са извършени в Пловдив през последните 6 месеца. Данните бяха оповестени от Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Въпреки непрекъснатата превантивна дейност в училищата от страна на представители на комисията, свързани с разговори с ученици по различни теми като кражби, вандализъм, закрила на децата, срещи с непознати, киберпрестъпления и други, през 2018 година броят на престъпленията е с 8 повече в сравнение със същия период на миналата година.

В повечето от случаите става въпрос за кражби на телефони, телесни повреди, побой и саморазправа от страна на момичета за конкретно момче.

„Общо 22 лица са преминали през детска педагогическа стая за употреба на наркотици“, заяви председателят на комисията Петко Василев, като подчерта, че 290 деца се водят на отчет, а 25% от тях са момичета. 42 са децата, спрямо които са извършени престъпления. 106 са предприетите възпитателни мерки в 67 дела, като най-сериозната от тях е настаняване във възпитателно училище.

Общинската комисия и районните комисии за борба с противообществените прояви при малолетни и непълнолетни все повече насочват вниманието си към училища в града, при които случаите на престъпления са най-чести като дейността включва 350 часа превенция и срещи с подрастващите.

3,205 total views, 2 views today