Начало Пловдив днес Продължава работата на комисията за избор на главен архитект на Пловдив

Продължава работата на комисията за избор на главен архитект на Пловдив

fontan_obstinata (1)

На 18.05.2017 г. комисията, назначена със заповед № 17 ОА562/16.03.2017 г. на кмета на Община Пловдив  оцени писмените концепции за стратегическо управление на кандидатите за длъжността „Главен архитект” на Община Пловдив на тема: „КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ НА ГРАДСКО ПЛАНИРАНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ  НА  ПРОБЛЕМИТЕ НА ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ВЗЕМАНЕ НА  КРАТКОСРОЧНИ РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯ НА НЕКОНФЛИКТНОСТ С ЦЕЛИТЕ НА ДЪЛГОСРОЧНО ПЛАНИРАНЕ”.

Съгласно чл. 30, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители до защита на концепцията за стратегическо управление се допускат следните кандидати:

  1. Арх. Димитър Георгиев Ахрянов – оценка 4.20;
  2. Арх. Хубена Иванова Салджиева – оценка 4.00;
  3. Арх. Илко Николов Николов – оценка 4.50.

Не се допускат до защита на концепцията кандидатите, получили оценка по-ниска от  4.00 както следва:

  1. Арх. Валентин Димитров Маринов – оценка 2.70;
  2. Арх. Емил Жечев Жечев – оценка 2.80;
  3. Арх. Борис Александров Лазарков – оценка 3.90.

На 29.05.2017 г. от 16.00 часа в сградата на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” № 20 (Заседателна зала) допуснатите кандидати ще имат възможност публично да представят концепциите си пред обществеността.

На 05.06.2017 г.  допуснатите кандидати следва да се явят в сградата на Община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” № 1 (зала 36) за защита на концепциите  си  пред комисията, назначена със заповед № 17 ОА562/16.03.2017 г. на кмета на Община Пловдив както следва:

  1. Арх. Димитър Георгиев Ахрянов – 14.00 часа
  2. Арх. Хубена Иванова Салджиева – 15.00 часа
  3. Арх. Илко Николов Николов – 16.00 часа.

2,448 total views, 6 views today