Електронни услуги в туризма

1. Категоризация на средства за подслон и места за настаняване:

2. Категоризация на заведения за хранене и развлечение:

3. Издаване на удостоверение за категория на туристически обект – дубликат:

4. Вписване на промени в обстоятелствата на категоризирано заведениe за хранене и развлечение:

5. Вписване на промени в обстоятелствата на категоризирано средство за подслон и място за настаняване:

19,991 total views, 2 views today