Начало Спорт С ъ о б щ е н и е

С ъ о б щ е н и е

С цел контрол и прозрачност на работата на Комисиите по чл.10,ал.4 от  „Система за принципите, критериите и условията за финансово подпомагане на лицензираните спортни организации и техни членове”,утвърдена от Общински съвет -Пловдив, спортните организации  ще имат възможност да се запознаят с признатите им точки и при възражение, да подадат контестация до Комисията в срок от 01.04.2013год. до 05.04.2013год.  

Документите ще могат да се разгледат от Ръководството на съответната спортна организация, в горе упоменатия петдневен срок – от 11.00 часа до 14.00 часа, в Дирекция „Спорт и младежки дейности” – Община Пловдив.

8,384 total views, no views today