Начало Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Пловдив