Начало Обяви ИЗБОРИ ЕП/НС/09.06.24г.

ИЗБОРИ ЕП/НС/09.06.24г.

Проверете къде ще гласувате

Промяна на някои места за гласуване

Образуване на избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия

Заповед № 24ОА-1274/27.05.2024 за образуване на избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия

Списък на заличените лица от избирателните секции за НС

Район Централен

Район Източен

Район Западен

Район Северен

Район Южен

Район Тракия

Списък на заличените лица от избирателните секции за ЕП

Район Централен

Район Източен

Район Западен

Район Северен

Район Южен

Район Тракия

Важни срокове за избирателите

Във връзка с произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание и изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 09.06.2024г., общинска администрация Пловдив уведомява:

1. В срок до 25.05.2024 г. (събота) избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват в подвижна избирателна кутия могат да заявят желанието си:
- в писмена форма, чрез заявление в деловодството на районната администрация, подписано саморъчно или подадено чрез пълномощник;
- в писмена форма, чрез заявление, подадено на електронна поща [email protected];
- в единния портал за заявяване на електронни услуги, заявявайки услугата: Вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия

2. В срок до 25.05.2024г. (събота) избирател, чийто настоящ и постоянен адрес са в различни населени места може да подаде заявление за гласуване по настоящ адрес
- в районната администрация по настоящия му адрес;
- чрез заявление, подадено на електронен адрес ;
- в единния портал за заявяване на електронни услуги, заявявайки услугата: Вписване в избирателния списък по настоящ адрес

3. В срок до 25.05.2024г.(събота) кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, РИК и наблюдатели, регистрирани в ЦИК могат да подадат заявления за издаване на удостоверение за гласуване на друго място
- в писмена форма, чрез заявление в деловодството на районната администрация, подписано саморъчно или подадено чрез пълномощник.

4. Избирател спрямо когото са допуснати непълноти или грешки в избирателния списък в срок до 01.06.2024г. може да подаде до кмета на района заявление за отстраняването им:
- в писмена форма, чрез заявление в деловодството на районната администрация, подписано саморъчно или подадено чрез пълномощник;
- в писмена форма, чрез заявление, подадено на електронна поща [email protected];

На електронния адрес могат да бъдат извършвани справки по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.
Районните и общинската администрации в Община Пловдив ще осигурят приемането на заявления от граждани и в празничните и почивни дни – 24.05.2024г. и 25.05.3024г. от 8.30ч. до 17.00ч.

Дигитални, видео и аудио материали за изборите за членове на Европейски Парламент и за Народно събрание – 9 юни 2024 от ЦИК

Разяснителна кампания

Брошура

Консултации за сформиране съставите на СИК

Покана за провеждане на консултации за състав на СИК

Избирателни списъци за изборите за народни представители

Район Централен Район Източен Район Западен Район Северен Район Южен Район Тракия

Избирателни списъци за изборите за членове на Европейски парламент

Район Централен Район Източен Район Западен Район Северен Район Южен Район Тракия

3,024 total views, no views today