Начало Обяви Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

Община Пловдив обявява Единен годишен списък за 2024 г. на гражданите и техните семейства/домакинства, които ще бъдат настанени под наем в общински жилища.
Заинтересованите граждани могат да се запознаят със списъка в информационния център – пл. Централен №1, (бившия партиен дом), партер. Същият подлежи на обжалване пред Общински съвет Пловдив в 7 (седем) дневен срок от обявяването му.
Списъкът ще бъде обявен на 25.03.2024 г.

Община Пловдив обявява Проект за Единен годишен списък за 2024 г. на гражданите и техните семейства/домакинства, които ще бъдат настанени под наем в общински жилища.
Заинтересованите граждани могат да се запознаят със списъка в информационния център – пл. Централен №1, (бившия партиен дом), партер. Същият подлежи на обжалване пред Кмета на Община Пловдив в 14 (четиринадесет) дневен срок от обявяването му.
Списъкът ще бъде обявен на 20.02.2024 г.

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл.29 ал.1 и чл.31, Раздел V от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Пловдив

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ОТПРАВЯ ПОКАНА

към местната общност за участие в публичното обсъждане на проекта на бюджета на община Пловдив за 2024 година

ПОКАНА

Публикувано на: 19.01.2024г.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ:

1. Анализ на потребностите на национално ниво от социалните услуги и интегрирани здравно-социални услуги

2. Предложение за национална карта на социалните услуги

Публикувано на: 10.10.2023г.

Община Пловдив обявява Единен годишен списък за 2023 г. на гражданите и техните семейства/домакинства, които ще бъдат настанени под наем в общински жилища.
Заинтересованите граждани могат да се запознаят със списъка в информационния център – пл. Централен №1, (бившия партиен дом), партер. Същият подлежи на обжалване пред Общински съвет Пловдив в 7 (седем) дневен срок от обявяването му.
Списъкът ще бъде обявен на 31.03.2023 г.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ:

  • 1. Проект „Реконструкция и модернизация на ЗООКЪТ в гр. Пловдив“
  • 2. Проект „Реконструкция на Дондукова градина, УПИ 1 – градина, кв. 39 нов, 176 стар по плана на ЦГЧ, гр. Пловдив“

Публикувано на: 31.12.2022г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми госпожи и господа,

Уведомяваме ви, че във връзка с годишното приключване на отчетната 2022г.:

  • На 30.12.2022 г. дирекция „Местни данъци и такси” при община Пловдив ще работи с клиенти от 08:30 ч. до 11:00 ч.
  • На 30.12.2022 г. касата на община Пловдив, находяща се в гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” №1 ще работи с клиенти от 08:30 ч. до 11:00 ч.
  • На 03.01.2023 г. дирекция „Местни данъци и такси” при община Пловдив няма да работи с клиенти от 08:00 ч. до 13:00 ч.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

Публикувано на: 07.12.2022г.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Публикувано на: 22.08.2022г.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Публикувано на: 18.04.2022г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОТЧЕТНАТА 2021 Г.:

- НА 31.12.2021 Г. ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЩЕ РАБОТИ С КЛИЕНТИ ОТ 08.00 Ч. ДО 11.00 Ч.

- НА 31.12.2021 Г. КАСАТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ, НАХОДЯЩА СЕ В ГР.ПЛОВДИВ, ПЛ.”СТЕФАН СТАМБОЛОВ” №1 ЩЕ РАБОТИ С КЛИЕНТИ ОТ 08.30 Ч. ДО 11.00 Ч.

- НА 04.01.2022 Г. ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ НЯМА ДА РАБОТИ С КЛИЕНТИ ОТ 08.00 Ч. ДО 13.00 Ч.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО
Родители с право на присъдена издръжка, изплащана от държавата могат да изтеглят Декларация по чл.8, ал.2 от НОРИДПИ от ТУК

Вторник, 31 март 2020 година

На основание Решение, прието от Народното събрание на 13.03.2020г. за обявяване на извънредно положение, Заповед на Министъра на здравеопазването във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и в изпълнение на мерките срещу разпространението на коронавируса, въведени със Заповеди на Кмета на община Пловдив Ви уведомяваме:

Всички лица, които имат право да получават месечно присъдена издръжка съгласно Наредбата за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка, могат да си изтеглят необходимата им бланката на Декларация по чл.8, ал.2 от НОРИДПИ от сайта на община Пловдив.

Попълнените Декларации /сканирани, попълнени в електронен файл или снимани с телефон/ може да се изпращат на е-mail: [email protected]

Срокът за изпращане на Декларациите остава непроменен до десето число на месеца.

Допълнителна информация може да получите на телефон: 032/65 67 40 – Петя Балтова.

Файл за изтегляне: Образец на декларация по чл.8, ал.2 от НОРИДПИ

1,852 total views, 16 views today