Начало Обяви Обяви и съобщения Процедури по закона за общинската собственост

Процедури по закона за общинската собственост

Обява за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Филип Македонски“ № 1
Обява за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район „Западен”, а именно: помещение (офис №207 А), с площ 36 кв.м.
Обява за отдаване под наем на част от общински имот, находящ се в гр. Пловдив, ул. П. Д. Петков 39
Конкурс за отдаване под наем на недвижим имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район „Западен“, ул. „Перущица“, представляващ спортна площадка

1,224 total views, 2 views today