ОбявиОбявление на Решение 134 на Общински съвет Пловдив

Обявление по чл. 124б, ал. 2 ЗУТ за кв. 3 СМФ Юг

Обявление по чл. 124б, ал. 2 ЗУТ за кв. 12 Христо Смирненски III

Обявление по чл. 124б, ал. 2 ЗУТ за кв. 14 Северна Индустриална Зона

Обявление по чл. 124б, ал. 2 ЗУТ за кв. 419 Първа градска част-север

Обявление по чл. 124б, ал. 2 ЗУТ за кв. 422 Първа градска част

Обявление по чл. 124б, ал. 2 ЗУТ за кв. 99 кв. Христо Ботев – юг

Обявление по чл. 124б, ал. 2 ЗУТ за кв. 58 Тракия

Обявление по 124 б, ал. 2-кв. 67 по плана на кв. „Христо Смирненски“- Запад

Обявление по 124 б, ал. 2 – кв. 362 – нов по плана на кв. Триъгълника

Обявление по 129, ал. 5 -част от кв.27-нов по плана на кв. Каменица

Обявление по 124 б, ал. 2 -част от кв.14 по плана на кв. Христо Смирненски III

Обявление по 124 б, ал. 2 -кв.4-нов по плана на кв. Христо Смирненски III

Обявление по 124 б, ал. 2 – кв. 170 по плана на кв.„Въстанически“-юг

Обявление по 124 б, ал. 2 – кв. 5 по плана на ЖР Тракия

Обявление по 124 б, ал. 2 -кв.68-стар по плана на кв. Въстанически-север

Обявление по 124 б, ал. 2 – кв.37-нов по плана на кв. „Освобождение-Гео Милев“

Обявление по 129, ал. 5- кв.18-нов, по плана на МФЗ Юг

Обявление по 129, ал. 5- кв.4-нов по плана на ВСИ-МО

Обявление по 124 б, ал. 2 – част от кв.1 по плана на кв. Христо Смирненски III

Обявление по 124 б, ал. 2 – част от кв.4 по плана на кв. Христо Смирненски III

Обявление по 124 б, ал. 2 -кв.15 по плана на кв. Христо Смирненски III

Обявление по 124 б, ал. 2 – кв. 2 по плана на кв. Изгрев

Обявление по 124 б, ал. 2- кв.12, по плана на Северна индустриална зона IV част

Обявление по 124 б, ал. 2-част от кв. 16 по плана на МФЗ Изток

Обявление по 124 б, ал. 2 – част от кв.14 по плана на кв. Христо Ботев – север

Обявление по 124 б, ал. 2-част от кв. 10 по плана на кв.Христо Смирненски III

Обявление по 124 б, ал. 2-кв.552 по плана на Пета градска част

Обявление по 124 б, ал. 2-кв. 61 по плана на Старинна градска част

Обявление по 124 б, ал. 2-кв. 4 по плана на ПУП-ПУР СМФ Юг

Обявление по 124 б, ал. 2-кв.24-нов, по плана на ПУ „Паисий Хилендарски“

Обявление по 124 б, ал. 2-кв.89-нов, по плана на ЖК „Тракия“

Обявление по 124 б, ал. 2- УПИ 383.662 и УПИ 383.663

Обявление по 124 б, ал. 2-кв.3 по плана на кв.“Волга-Данаил Николаев“

Обявление по 124 б, ал. 2-част от кв. 88 по плана на кв. Христо Смирненски IV

Обявление по 124 б, ал. 2- част от кв. 4, по плана на АПК Тракия

Обявление по 124 б, ал. 2-кв.10, по плана на Северна индустриална зона

Обявление по 124 б, ал. 2-383.654 местност Акак Тарла, район Южен

Обявление по 124 б, ал. 2- 6.131 местност Юртлука, район Северен

Обявление по 124 б, ал. 2- 265.201 местност Терзиите, район Западен

Обявление по 129, ал. 5- кв.13-нов, по плана на ЖР Христо Смирненски IV

Обявление по 129, ал. 5- кв. 30, по плана на кв. Капана

Обявление по 129, ал. 5- част от кв.59-нов, по плана на ПУР СМФ Юг

Обявление по 124 б, ал. 2-кв.416 -нов по плана на Първа градска част- север

Обявление по 124 б, ал. 2-кв. 498, по плана на Първа градска част

Обявление по 124 б, ал. 2- кв.1, по плана на кв. Изгрев – Изток

Обявление по 124б, ал. 2- кв. 46 – кв.“ Коматево“

Обявление по 124б, ал. 2- кв.54 по плана на кв. „Христо Ботев-север“

Обявление по 124 б, ал. 2-кв. 1б, по плана на кв. Ландос

Обявление по 124 б, ал. 2- кв. 18-нов, по плана на СМФ-ЮГ

Обявление по 124 б, ал. 2- кв. 19-нов, по плана на СМФ-ЮГ

Обявление по 124 б, ал. 2- кв. 32-нов, по плана на ЖР Тракия

Обявление по 129, ал. 5- кв. 371а, по плана на Трета градска част

Обявление по 124 б, ал. 2- кв. 56, по плана на кв. „Дружба“

Обявление по 124 б, ал. 2 – кв. 1, по плана на ИИЗ-IV

Обявление по чл. 124б, ал.2 – кв.4А – нов по плана на ЖК „Южен“

Обявление по 124 б, ал. 2 – кв. 519, по плана на Трета градска част

Обявление по 129, ал. 5 – кв. 82, по плана на кв. Македония

Обявление по чл.129, ал. 5 – част от кв. 22 по плана на ЖП „Марица – север“

Обявление по чл.129, ал. 5 – МФЗ Изток – кв. 5

Обявление по чл.129, ал. 5 – МФЗ Изток – кв. 18

Обявление по чл.129, ал. 5 – Първа гр.част – кв. 525

Обявление по чл.129, ал. 5 – СИЗ – кв. 6

Обявление по чл.129, ал. 5 – ХР. Смирненски- кв.13 – нов

Обявление по чл.129, ал. 5 – ЦГЧ – част от кв. 35 – нов

Обявление по чл.124б, ал.2 – част от кв.15 по плана на кв.Христо Смирненски III

Обявление по чл.124б, ал.2 – Реконструкция водопровод съгласно заповед 19ОА732

Обявление по чл.124б, ал.2 – Реконструкция водопровод съгласно заповед 19ОА734

Обявление по чл.124б, ал.2 – Реконструкция водопровод съгласно заповед 19ОА736

Обявление на Решение№52 от 14.02.2019г -ПУП – ПРЗ УПИ III КМ „Рекорд“ Завод 4, кв. 9

Обявление по чл.124б, ал.2-кв. 42, по плана на кв. Въстанически юг

Обявление по чл.124б, ал.2 – кв.7, по плана на ж.к. Отдих и Култура

Обявление по чл.124б, ал.2 – кв.13, по плана на ж.к. Отдих и Култура

Обявление по чл.124б, ал.2 – кв. 442, по плана на кв. Зеленчукова борса

Обявление по чл.129, ал.5 – кв. 2, по плана на Северна Индустриална зона

Обявление по чл.129, ал.5 – кв.2-нов, по плана на кв. Христо Ботев – север

Обявление по чл.124б, ал.2 – кв.2, по плана на ж.к. Отдих и Култура

Обявление по чл.124б, ал.2 – кв.3, по плана на ж.к. Отдих и Култура

Обява Нетгард ООД – електронна съобщителна мрежа

Обява Енджъл Софт – подземен оптичен кабел от съществуващ оптичен кабел

Обявление Пещерско шосе Парцеларен План

Обявление Периферен колектор

Обявление ПС Юг

Обявление ПС Север

Обявление по чл.124б, ал.2 -кв. 41, по плана на кв. Освобождение и Гео Милев

Oбявление по чл. 129, ал. 5-част от кв. 603 по плана на Пета градска част

Обявление по чл.124б, ал.2-кв. 570 – нов, Пета градска част

Обявление по чл.124б, ал.2-кв.158 – нов, Централна градска част

Обявление по чл.124б, ал.2 – кв.444 по плана на Първа градска част

Обявление по чл. 129, ал. 5-на част от кв. 707 по плана на Централна градска част

Обявление по чл. 129, ал. 5-на част от кв. 14 по плана на Жилищен парк Марица – север

Обявление по чл. 129, ал. 5-на част от кв. 14 -нов по плана на ЖР Христо Смирненски ІІІ

Обявление по чл. 129, ал. 5 -на част от кв. 87 по плана на кв. „Христо Смирненски IV“

Обявление по чл. 129, ал. 5 – част от кв. 37- нов, кв. Въстанически

Обявление по чл.124б, ал.2 – кв.1А-нов, по плана на ЮИПЗ

Обявление по чл.124б, ал.2 – кв.121-нов, Старинна градска част

Обявление по чл.124б, ал.2-кв.615-нов, Пета градска част

Обявление по чл.124б, ал.2 – кв.163-нов, Централна градска част

Обявление по чл.124б, ал.2- кв.56 и кв.67, Прослав

Обявление по чл. 129, ал. 5 – част от кв. 328, Хълм на Освободителите

Обявление по чл.124б, ал.2 -кв.586, Пета градска част

Обявление по чл.124б, ал.2 – кв.59, кв. Дружба

Обявление по чл.124б, ал.2 – част от кв.38 – нов, по плана на СМФ Юг

Обявление по чл.124б, ал.2 – кв.24, Коматево

Обявление по чл.124б, ал.2 – кв.28 – нов, кв. „Освобождение и Гео Милев“

Обявление по чл.124б, ал.2 – кв.10, Старинна градска част

Обявление по чл.124 б,ал.2 – част от кв.29, по плана на Комплекс Паисий Хилендарски

Обявление по чл.124, ал.2 -за ПИ 513.150 за част от кв.12-нов, Хр.Смирненски III

Обявление по чл.124б, ал.2- кв.6, жил.парк „Марица Север“

Обявление по чл. 124, ал.2 – кв.12-нов, Хр.Смирненски III

Обявление по чл. 124, ал.2 – кв.4 – нов, Хр.Смирненски III

Обявление по чл.124б, ал.2 – кв.18-нов, СМФ Юг

Обявление по чл.124 б,ал.2 – част от кв. 425, по плана на кв. Русин махала

Обявление по чл.124 б, ал.2 – Местност „Хармана“, район Южен

Обявление по чл. 124б, ал.2-кв.49 – нов, ЖР Тракия

Обявление по чл.124б, ал.2-кв. 27-нов, кв. Каменица

Обявление по чл.124б, ал.2-кв.27-нов, ПУР СМФ Юг

Обявление по чл.124 б, ал. 2 – Местност „Гуджуците“ , Район Южен

Обявление по чл.124 б, ал. 2 – кв. Остромила , УПИ ХХ 1060149-150 – Район Южен

Обява Предварителен проект ПР – кв. Филипово

Обява Предварителен проект ПР кв. Зах.фабрика и кв. Тодор Каблешков

Обявление по чл.124 б, кв.35 – ЖК Марица Север

Обявление по чл.124 б, кв.51 – ЖК Марица Север

Обявление по чл.124 б, ал.2 – Местност „Хармана“

Обявление по чл.124 б, ал.2 – кв. „Беломорски“

Обявление по чл.124 б, ал.2 – кв. „Университетски“

Обявление по чл.124 б, ал.2 – кв.82, по плана на кв. „Македония“

Обявление по чл.124 б, ал.2 – кв.14, Втора Градска Част

Обявление по чл.124 б, ал.2 – за част от кв. 8 и кв.9 по плана на Христо Смирненски III

Обявление по чл. 124 б, ал. 2- УПИ „Парк Южен“ – ПУП – ПУР Смесена многофункционална зона ЮГ, град Пловдив.

Решение №451/29.11.2018г. – Уличен водопровод и канализация, преминаващи през полски път, местност „Остромила – Бозлюк“.

Община Пловдив набира доброволци за доброволно формирование „Пловдив 112”

Обявление по чл.124 б, ал.2 – Многофункционална зона „Изток“

Обявление по чл.124 б, ал.2 – Втора Градска Част

Обявление по чл. 124 б, ал. 2 – Математическа гимназия УПИ – V по плана на ИИЗ – III част

Обявление по чл. 124 б, ал.2 от ЗУТ – Местност „Прослав“, Район Западен

Обявление по чл. 124 б, ал.2 от ЗУТ – Местност „Остромила -Тепе Тарла“, Район Южен

Обявление по чл. 124 б, ал.2 от ЗУТ – Кв. „Беломорски“, Район Южен

О Б Я В Л Е Н И Е ПО ЧЛ. 129, ал.1 от ЗУТ – ПУП- ПП за Уличен водопровод и канализация по общински път – местност „Бялата воденица“, град Пловдив

О Б Я В Л Е Н И Е ПО ЧЛ.124 б, ал.2_кв.1 – Източна индустриална зона IV част

О Б Я В Л Е Н И Е ПО ЧЛ.124 б, ал.2_кв. 85 – кв. „Христо Ботев“ – Юг

О Б Я В Л Е Н И Е ПО ЧЛ.124 б, ал.2_кв. 430 – Първа Градска Част

О Б Я В Л Е Н И Е ПО ЧЛ.124 б, ал.2_кв. 397 – Старинна градска част

О Б Я В Л Е Н И Е ПО ЧЛ. 124 Б, АЛ. 2 ОТ ЗУТ – ЦГЧ, кв. 170Б

Допуска се изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ – кв.10 – нов по плана на ПУР Смесена Многофункционална зона ЮГ, град Пловдив

Допуска се изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ – кв.2 /ВМИ/ – нов по плана на Кв. „Кишинев“, град Пловдив

Изработен е окончателен проект „Подробен устройствен план – План за регулация на кв. „Хр. Смирненски “ /в обхвата на плановете на „Смирненски 1 и 2” и кв. „Кишинев” и част от „Хр.Ботев север“/ гр. Пловдив“

Изработен е проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване с обхват : ПИ с ИД 56784.513.23, част от кв. 8 и кв. 13 по Плана на ПУП-ПУР с устройствени зони кв. „Христо Смирненски III“, гр. Пловдив

Обява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район „Централен“, пл. „Централен“ №1

Одобрено е из­менение на подробен устройствен план „Комуникационно-транспортен пробив под ж. п. ареал на Централна гара – Пловдив, свързващ бул. „Васил Априлов“ и бул. „Македония“

Изработен е проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация по плана на „Младежки хълм“, град Пловдив

Изработен е проект за Подробен устройствен план – парцеларен план /ПП/ за линеен обект: „Уличен водопровод и канализация по общински път – местност „Бялата воденица“, град Пловдив

Изработен е проект за Подробен устройствен план – парцеларен план /ПП/ за линеен обект: „Уличен водопровод и канализация до УПИ II-383.596, местност „Остромила – Бозлюк“, град Пловдив

Изработен е на ПУП – План схема за обект: „Разпределителен топлопровод за топлозахранване на жилищни сгради в ЖК „Отдих и култура“, гр. Пловдив

Обява за отдаване под наем на търговски обект, представляващ магазин за продажба на минерали и изделия от минерали, обособен във фоайето на сградата на Регионален природонаучен музей – Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов” №34, с обща площ на търговския обект 5 кв.м.

Обява за публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на община Пловдив за 2017 година

Обява за публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на община Пловдив за 2017 година

кв. 6 и кв. 22 по Плана на ПУП-ПУР с устройствени зони „Жилищен парк марица – север“, гр. Пловдив

Обявление за подбор на персонал за хора с увреждания за Общинско предприятие „Социално предприятие за хора с увреждания – Пловдив

Обявление за подбор на персонал за Общинско предприятие „Социално предприятие за хора с увреждания – Пловдив“

Обявление 18 П 5837 от 26.06.2018 г. – Дима Герова, Надежда Салчева и Ярослав Геров

Обявление 16 ВK1148(149)от 26.06.2018 г. – Симеон Тодоров Джиджев

Решение №151 /26.04.2018г. – Одобрява проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на част от кв. 72-нов /3-стар/ по плана на ж. р. „Тракия“, гр. Пловдив

Решение № 150 /26.04.2018г. – Образува нов УПИ VIII-514.287, общ. обслужващи дейности, кв. 18 по плана на ж. к. „Отдих и култура“, гр. Пловдив

Изработен е проект „Подробен устройствен план – План за регулация“ на фаза предварителен проект за територията на кв. „Пета градска част“- гр.Пловдив

Изработен е проект „Подробен устройствен план – План за регулация“ на фаза предварителен проект за територията на кв. „Северно от панаира“- гр.Пловдив

Обявление по чл.124б, ал.2 от ЗУТ – Район „Западен“, местност „Орешака“

Провеждане на обществени обсъждания за изработен проект за изменение на ПУП – ПРЗ на кв.37 по плана на кв.“Въстанически – Юг“ , град Пловдив

Обява за отдаване под наем на търговски обект, представляващ магазин за продажба на минерали и изделия от минерали, обособен във фоайето на сградата на Регионален природонаучен музей – Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов” №34, с обща площ на търговския обект 5 кв.м.

Решение №82/14.03.2018г. – одобрява се проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за кв. 4 по плана на ЖК „Отдих и култура“, град Пловдив

Провеждане на обществени обсъждания за изработен проект за изменение на ПУП – ПРЗ на кв.8 по плана на кв.“Изгрев“ , град Пловдив

Обявление по чл. 124б ал.2 от ЗУТ със заповед №18ОА760 от 18.04.2018г

Решение №57, взето с Протокол №4/27.02.2018г – относно обект: „Директен газопровод на „Симид агро“ ЕООД

Обявление изх. №18П-1982(3)/16.04.2018 г. за замяна на имот- собственост на община Пловдив, съгласно решение №111, взето с протокол №4/17.03.2016 г.

Провеждане на обществено обсъждане във връзка с изработен проект: „Подробен устройствен план – план за регулация и оцифряване на план за застрояване” – предварителен, на територията на „пета градска част“, гр.Пловдив

Провеждане на обществено обсъждане във връзка с изработен проект: „Подробен устройствен план – план за регулация и оцифряване на план за застрояване” – предварителен, на територията на кв. „Северно от панаира“, гр.Пловдив

Обявление по чл.124, ал.2 от ЗУТ – прекратява се административното производство на Заповед № 17ОА 768/05.04.2017г. на Кмета на Община Пловдив

Обявление по чл.124, ал.2 от ЗУТ – за поземлен имот с идентификатор 56784.10.1, район „Северен“, местност „Река Марица-Рогошко шосе 1″

Допуснато е изработване на ПУП – парцеларен план за обект „Уличен водопровод и канализация, преминаващи по полски път – местност Остромила – Бозлюк“

Обявление за замяна на имот- собственост на община Пловдив, съгласно решение N:112, взето с протокол N:4/ 17.03.2016г.

Обявление за замяна на имот- собственост на община Пловдив, съгласно решение N:111, взето с протокол N:4/ 17.03.2016г.

Решение №6/взето с протокол №1/23.01.2018г. – за обект: „Нов пътен мост над река Марица с развръзки на продължението на бул. „Копривщица – запад“

Одобрява се проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на част от кв. 1а по плана на кв. „Димитър Петров“, част от кв. 4 по плана на кв. „Хаджи Димитър“ и част от кв.12 по плана на „Северна индустриална зона“ V-та част, гр. Пловдив.

Обявление по чл.124 б, ал.2 от ЗУТ – „Жилищен парк – Марица Север“

Обява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, район „Източен”, ул. “Пламък” № 14

На основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ е допуснато изработване на ПУП- парцеларен план по смисъла на чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за линеен обект: „Уличен водопровод и канализация по общински път“ местност „Бялата Воденица“, Район Южен, град Пловдив

Обява за обществено обсъждане на местоположението на седемте нови социални услуги

Изработен е проект за из­менение на ПУП – План за улична регулация „Комуникационно-транспортен пробив под ж.п.ареал на Централна гара Пловдив, свързващ бул.“Васил Априлов“ и бул.“Македония, като елемент на ПУМ.

Община Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че с Решение №473 от 18.12.2017год. на Общински съвет – Пловдив е одобрен проект за Подробен устройствен план – парцеларен план /ПП/ за обект: „Газоснабдяване на община Пловдив“, Подобект: „Разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия на гр.Пловдив за захранване на ПИ в ИД 56784.103.01

Решение № 392 16.11.2017 г. от Общински съвет – Пловдив

Трасе за външно електроснабдяване на БКТП „ДОР НЕД“ район Западен, местност Прослав, град Пловдив“

Обява за здравен медиатор по проект „Всички заедно: за по-добро образование и здраве“

Изработен проект за Подробен устройствен план – план схема за линеен обект: Директен газопровод на „Симид агро“ ЕООД

„Заявления за издаване на Разрешения за ползване на място – общинска собственост, с предназначение – продажба на мартенички, ще се приемат, считано от 02.01.2018 г. САМО в деловодството на Община Пловдив, находящо се на пл. „Централен”№ 1, за следните зони:

„Водоснабдяване на УПИ 020098, в землището на с. Ягодово, община Родопи, чрез нов уличен водопровод PEHD 225mm”, попадащ в територията на две общини: Родопи и Пловдив, в област Пловдив

Община Пловдив на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за: „Трасе за подземна кабелна линия 20кV от В/ст. “Прослав“ в ПИ269.375

Обявление по чл.124 Б, ал.2 от ЗУТ – „Директен газопровод в поземлен имот 56784.536.1702 по КК на град Пловдив.

Обява за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти за търговска дейност в сгради, които са предоставени за управление на Езикова гимназия “Пловдив”

Решение № 374 – „Пътна връзка, представляваща локално платно на Републикански път I-8 София – Пловдив – Свиленград“

Одобрен е проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект: „Улична канализация по общински път с идентификатор 56784.383.94 по Кадастралната Карта на град Пловдив, местност „Остромила – Бозлюк“

Изработен е проект „Подробен устройствен план – План за регулация на кв. „Хр. Смирненски “ /в обхвата на плановете на „Смирненски 1 и 2” и кв. „Кишинев” и част от кв. „Хр.Ботев Север“/ град Пловдив“

Обява за провеждане на подбор за длъжността „Здравен медиатор“

Обява Северна Тангента

Изменение ПУП – Мост Марица

Трасе за външно електроснабдяване от В/ст. “Прослав“

Трасе за външно електроснабдяване от РУ 20кV на БКТП „ДОР НЕД“

Конкурс за заемане на длъжността: Главен експерт в отдел „Управление и разпореждане” към дирекция „Общинска собственост” в общинска администрация – гр. Пловдив.

„Одобрява се проект за изменение на подробен устройствен план – план за улична регулация на кв. 489 по плана на Трета градска част – гр. Пловдив, като променя уличната регулация в обхвата на ПИ с ИД 523.910 и 523.900 по КК на гр. Пловдив“

Провеждане на обществени обсъждания във връзка с „Подробен устройствен план – План за регулация на кв. „Хр. Смирненски “ /в обхвата на плановете на „Смирненски 1 и 2” и кв. „Кишинев”и част от „Хр.Ботев север“/ град Пловдив“ – фаза предварителен проект

Изработен е ПУП – парцеларен план за линеен обект: „Водоснабдяване на УПИ 020098, в землището на с. Ягодово, община Родопи, чрез нов уличен водопровод PEHD ф225, попадащ в териториите на две общини: Родопи и Пловдив, област Пловдив“

Р Е Ш Е Н И Е № 210 от Общински съвет – Пловдив

Община Пловдив, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по чл.131 от ЗУТ, че е изработен Подробен Устройствен План – План за регулация и застрояване и транспортно комуникациоонна схема за част от кв. 3 и кв. 4 по плана на „Северна индустриална зона” гр. Пловдив

Обявление изх. №17 П 2846-3/21.08.2017 г. до Веска Запрянова Христова

Покана за обсъждане на ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2016 ГОДИНА

Разрешава се изработването на ПУП – Парцеларен план за линеен обект:
“Улична канализация и СКО / сградно канализационно отклонение/ по общински път ПИ с ИД 56784.383.94, местност „Остромила – Бозлюк“.

Разрешава се изработване на ПУП – Парцеларен план за обект: „Газоснабдяване на община Пловдив“, Подобект: „Разпределителен газопровод извън урбанизирана територия и отклонение за захранване на ПСОВ в ПИ 56784.103.01.

Изработен е проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване с обхват : ПИ с ИД 56784.501.67, част от кв.36 и кв.43 по плана на ПУП-ПУР с устройствени зони „Жилищен парк Марица – север“, гр. Пловдив.

Изработен е проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване с обхват : ПИ с ИД 56784.501.1017 и ПИ с ИД 56784.501.1018, част от кв. 6, 7, 21 по плана на ПУП-ПУР с устройствени зони „Жилищен парк Марица – север“, гр. Пловдив.

Изработен е проект за Подробен устойствен план – парцеларен план /ПП/ за линеен обект:„Улична канализация по общински път, местност „Остромила – Бозлюк“.

Обявление изх. №15 П 2090/13.07.2017 г. до Ивелина Маева Иванова

Обявление изх. №17 П 6478/11.07.2017 г. до Г-жа Снежана Ангелова Кирова

Обява за конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост от СУ „Свети Свети Кирил и Методий“ Пловдив

Обявление изх. №16ЦН 58(3)/26.06.2017 г. до управител на Медицински Център “ РАМБАМ“ ЕООД

Обявление изх. №16ЦН 58(2)/26.06.2017 г. до управител на Медицински Център “ РАМБАМ“ ЕООД

Обявление за съобщаване на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване и Работен устройствен план с обхват : УПИ I-общински, за експониране на антична базилика и за обществено обслужване, кв.137а; УПИ I-паркинг, кв.137 локално платно между кв.137 и 137а с о.т. 485, о.т. 494 и о.т. 504; източния фронт на бул. „Цар Борис III Обединител“ от о.т. 487 до тунела, по плана на Първа градска част, гр.Пловдив

Обявление изх. №17П2846/22.06.2017 г. до Веска Запрянова Христова

Обявление за откриване на процедура по отчуждаване на 12 бр. имоти във връзка с реконструкция и разширение на „Голямоконарско шосе“

ОБЯВА – Общински съвет Пловдив Реши: Одобрява частично изменение на Общ устройствен план на Пловдив, в обхвата на територията на бившо предприятие „Каменица“АД, Трета градска част, град Пловдив

Обява за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти от СУ „Любен Каравелов“

ОБЯВА – ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ по чл.127, ал.1 от ЗУТ

Обявление изх. № 16ВК1148(1)/25.05.2017 г. за отчуждаване на имоти, попадащи в северното платно на „Голямоконарско шосе“

Обявление изх. №17П2851/22.05.2017 г. до Снежана Ангелова Чавдарова (Кирова)

Община Пловдив, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Заповед №РД-02-15-135 ОТ 23.12.2016г. на заместник – министър на регионалното развитие и благоустройство и заявление на ДП„НКЖИ“ съобщава, че е изработен Проект за ПУП – парцеларен план.

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни и висши училища,


Обявление изх. №17П2340/28.04.2017 г. до Мария Иванова Семковска

Обявление № 16ВК 1837/24.04.2017г. ,относно съобщаване на влязла в сила заповед за отчуждаване № 17ОА 402/28.02.2017г. на Кмета на община Пловдив за ПИ с ИД 56784.508.224 по КККР на гр.Пловдив ул.“Рогошко шосе „, собственост на „Търговски и бизнес център -Международен панаир“- ЕООД

Обявление № 16ВК 1958/24.04.2017г. ,относно съобщаване на влязла в сила заповед за отчуждаване № 17ОА 579/17.03.2017г. на Кмета на община Пловдив за ПИ с ИД 56784.508.436 по КККР на гр.Пловдив ул.“Рогошко шосе „, собственост на „Търговски и бизнес център -Международен панаир“- ЕООД

Обявление № 16ВК 1958(1)/24.04.2017г. ,относно съобщаване на влязла в сила заповед за отчуждаване № 17ОА 578/17.03.2017г. на Кмета на община Пловдив за ПИ с ИД 56784.508.437 по КККР на гр.Пловдив ул.“Рогошко шосе „, собственост на „Търговски и бизнес център -Международен панаир“- ЕООД

Обявление изх. №16СГ471(1)/20.04.2017 г. до Георги Тодоров Тренчев

Обявление изх. № 17ВК 285/19.04.2017 г. за откриване на процедура по принудително отчуждаване на недвижими имоти с адреси гр. Пловдив, бул.„Васил Априлов“

Обявление изх. №15П2090/18.04.2017 г. до Ивелина Маева Иванова

Обявление за осигуряване на транспортен достъп до обект – Частно училище, землището на с.Марково, м.Ветрогона

Обявление изх. №11П4709/31.03.2017 г. до Рени Огнянова

Обявление изх. №16П9533(2)/28.03.2017 г. до Ивайло Атанасов Манев

Обявление изх №16BK980(2) от 27.03.2017

„Държавно предприятие “Национална компания Железопътна инфраструктура“ при Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения, във връзка с изпълнение на Проект 1 „Развитие на ж.п. възел Пловдив“ да изработи проекти за подробни устройствени планове за територията на Община Пловдив“.

Обявление изх. №13П12837/24.02.2017 г. до Георги Николов Николов

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ ще бъде проведено обществено обсъждане на проект за частично изменение на Общия устройствен план на Пловдив в обхвата на Устройствена зона „СОП” на територия, собственост на “КАМЕНИЦА” АД, Трета градска част, град Пловдив.

Военноморските сили обявява провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили /ВМС/ и ВВМУ ,,Н.Й.Вапцаров”

68 бригада специални сили обявява провеждане на конкурс за войнишки длъжности

Сухопътни войски обявява провеждане на конкурс за войнишки длъжности

Одобрявам по смисъла на чл. 125 от ЗУТ задание за проектиране на ПУП – парцеларен план за линеен обект: Комуникационно – транспортна връзка за частно училище в УПИ II-20.78, 20.77, 20.76, местност „Ветрогона“, землище с.Марково, Община Родопи.

Община Пловдив на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация за част от кв. 423, 425 и 431 по плана на „Русин махала“, гр. Пловдив.

Изработване на ПУП – парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект: „Директен газопровод с Рраб.=0,5МРа на „Симид агро“ ЕООД

Констативен акт 1 до „Били йо“ ООД

Обявление изх. №15П7155/13.01.2017 г. до г-н Иван Кирилков Стоянов

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ,

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл.26 от Закона за нормативните актове и в изпълнение на чл.31 и чл.29 ал.3 и ал.4, Раздел V от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Пловдив, отправяме покана към местната общност за обсъждане на Проекта на бюджета на Община Пловдив за 2017 година и Проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив.

Дата на провеждане на обсъждането: 09 Януари 2017 година (понеделник) от 17.00 часа.

Място на провеждане на обсъждането: залата на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” № 20.

Дневен ред на обсъждането:

1. Запознаване на присъстващите с основните показатели на Проекта на бюджета на Община Пловдив за 2017 година.
2. Обсъждане на Проекта на бюджета на Община Пловдив за 2017 година.
3. Обсъждане на Проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив.

Материали по Проекта на бюджета на Община Пловдив за 2017 година са налични в деловодството на общинска администрация на адрес: пл.”Стефан Стамболов„№1 и са публикувани на сайта на Община Пловдив:www.plovdiv.bg

Проектът на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив е публикуван на сайта на Община Пловдив:www.plovdiv.bg./проекти на нормативни актове/.

Становища и предложения по Проекта на бюджета на Община Пловдив за 2017 година и Проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив могат да се предоставят писмено в деловодството на Община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” № 1, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа и на интернет адрес: info@plovdiv.bg , не по-късно от 17.00 часа на 06.01.2017 година.

Уведомление до Сдружение „Футболен клуб Векта“

В административните райони на Община Пловдив ще бъдат проведени обществени обсъждания във връзка с изготвяне на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на кв. 420 по плана на „Русин махала“, гр. Пловдив.

Обявление изх. №16П6497/13.12.2016 г. до Мария Стефанова Минкова

Обявление за замяна на имот, собственост на община Пловдив, находящ се в гр. Пловдив, ЖК Тракия, бул. „Освобождение“ №75, бл. 191, секция Б2, вх. Г, ет. 6, ап. 18

Обявление изх. №16П7302(4)/12.12.2016 г. до Димитър Димитров

Обява за конкурс за отдаване под наем на помещениe – публична общинска собственост, находящo се в гр. Пловдив, р-н Северен, бул. „Дунав“ 80, в сградата на ОУ „Йордан Йовков” – стол за ученическо хранене, 151 кв.м., партер.

Обявление до Фондация „Възраждане 21″

Обява за провеждането на процедура по отдаване под наем на ученическия стол в Основно училище „Пенчо Славейков” – Пловдив

Заповед №16ОА2857/28.10.2016 г. за отчуждаване на част от ПИ с идентификатор 56784.521.1204, бул.“В. Априлов“ № 72, гр. Пловдив

Обявление №7302(3)/31.10.2016 г. до Димитър Димитров

Обявление №16П6497/31.10.2016 г. до Мария Минкова

Обявление №16К1391-1/24.10.2016 г.

Обявление за замяна на имот, собственост на община Пловдив, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Орфей“ №4, вх. Б, ет. 8, ап. 31

Обявление с №16 ФН 225/12.10.2016г. до фондация „Възраждане 21″

Обявление за замяна на имот, собственост на община Пловдив, находящ се в гр. Пловдив, бул. “Никола Вапцаров” №87

Обява за отдаване под наем на обект: стоматологичен кабинет в основно училище “Пенчо Славейков”

ОУ “Кочо Честеменски”, гр. Пловдив обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ павилион за продажба на закуски с площ от 10,50 кв.м.

Обявление за откриване на процедура по отчуждаване на недвижим имот на бул. „Васил Априлов“ №72

Одобрява се изменение на „Подробен устройствен план – План за улична регулация на ул.“Гладстон“

На недвижим имот – публична общинска собственост представляващ ученически стол с площ от 552 кв.м. (петстотин петдесет и два квадратни метра), находящ се в сграда с идентификатор № 56784.511.1031.3 по КККР на гр. Пловдив, с предназначение на обекта – сграда за образование, намиращ се в сградата на МГ „Акад. Кирил Попов”, с адрес: гр. Пловдив, район „Западен“, ул. „Чемшир“ № 11.
Срок на наема: 5 (пет) години, считано от датата на подписването на договор за наем.
Начална тръжна цена – 1,75 лв. (един лев и седемдесет и пет) или 966,00 лв. (деветстотин шестдесет и шест лева) за целия стол без ДДС. Стъпка на наддаване – 138.00 (сто тридесет и осем) лева.
Търгът ще се проведе на: 12.09.2016 г. от 13.00 часа в каб. 310, етаж трети на МГ „Акад. Кирил Попов”, гр. Пловдив, ул.”Чемшир” № 11.
Цена на тръжните книжа – 50 (петдесет) лева, платими по следната банкова сметка на МГ „Акад.Кирил Попов”, гр. Пловдив, а именно: IBAN BG 19 IORT 7375 3102 0089 00 , BIC: IORT BG SF в ТБ Инвестбанк АД. Тръжната документация се получава от канцеларията, ет. 3 на училището, срещу документ за платена такса.
Депозит за участие – 200 (двеста) лева, платими по горната банкова сметка.
Оглед на обекта – от 10.00 ч. до 14.00 ч. в работните дни след закупуване на тръжната документация, включително до 10.09.2016 г.
Приемане на заявления за участие в търга – до 16.00 часа на 10.09.2016г. в канцеларията, ет.3 на МГ „Акад.Кирил Попов”, гр.Пловдив.
Повторен търг/при неявяване на кандидати, неподаване на заявление, или недопускане на кандидати/: на 19.09.2016 г. от 13.00 часа на същото място и при същите условия, като в този случай заявлението с тръжните документи, се подава в срок до 16.00 часа на 17.09.2016г.
Телефон и лице за контакт: Ивайло Старибратов – директор, тел. 0884 702 111.

Обявление за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 56784.518.1628 и поземлен имот 56784.518.1629, чрез замяна на имоти, собственост на „Филос 12“ ООД, Стоян Цончев и Гинка Цончева

Изработен е ПУП- Парцеларен план местност „Ветрогона“, землище с. Марково

Информация до доставчиците на допълнителни услуги в детските градини

Изработен e Подробен Устройствен План – План за регулация и застрояване за част от кв. 3 и кв. 4 по плана на „Северна индустриална зона” І част гр. Пловдив.

Обявление изх. №10П8854(5)/28.07.2016 г. по чл. 61, ал. 3 от АПК до г-н Венцислав Кабов

Обявление изх. №14П1835/28.07.2016 г. по чл. 61, ал. 3 от АПК до г-жа Дарина Петрова

Обявление с изх. № 16ЦН58-1/12.07.2016г.

Одобрен е ПУП – парцеларен план за линеен обект: „Уличен водопровод към ПИ с ИД 56784.383.543, 56784.383.415, 56784.383.571, 56784.383.570, 56784.383.461, местност „Остромила-Бозлюк“, по КК на гр. Пловдив, по полски път 56784.383.94“

Заповед №16 ОА 1615/29.06.2016г.

Проект на Програма за управление на отпадъците 2014-2020 г. – актуализация 2016 г. и приложенията към същата, са на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден от 830 до 1700 часа в Община Пловдив, Дирекция „Екология и управление на отпадъците”, ул.”Емил де Лавеле” № 9, считано от 27.06.2016 г. до 27.07.2016 г.

Документите са достъпни за същият период и на интернет страницата на Община Пловдив: www.plovdiv.bg/ в секция „Проекти на нормативни актове”.

Писмени становища могат да се предоставят в деловодството на Община Пловдив: всеки работен ден от 830 до 1700 в сградата на Община Пловдив, пл.”Стефан Стамболов” № 1 или на следната електронна поща: direkcia_ecologia@plovdiv.bg.

Констативен акт №6 до сдружение „Спортен клуб Арена спорт“

Обявление изх. №14П2557(3)/23.06.2016 г. за замяна на имот, собственост на община Пловдив

Обявление изх. №12П4648(8)/22.06.2016 г. по чл. 61, ал. 3 от АПК към г-жа Бойка Стрикова

Обявление изх. №1ОП8854(3)/16.06.2016 г. по чл. 61, ал. 3 от АПК към г-н Венцислав Кабов

На основание Заповед № 264 от 21.03.2016 г. на Директора на СОУ «Свети Софроний Врачански»

ОБЯВЯВАМ:

Конкурс по реда на Глава ІХ и Глава Х, раздел ІІ, Раздел ІІІ на НРПУРОИ за отдаване под наем на имот – част от публична общинска собственост, представляващ спортна площадка с площ 3285.60 кв.м., разположена в северозападната част на ПИ 56784.540.1163 по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-48/03.09.2009г. на изпълнителния директор на АГКК и Заповед № КД 14 – 16 – 365/19.02.2010г. на Началника на СГКК – Пловдив, с площ от 42078 кв.м., с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и с начин на трайно ползване – За обект комплекс за образование, с административен адрес: гр. Пловдив, ул. „Съединение” № 53.

- цена на тръжната документация – 24,00лв. с вкл. ДДС

- депозит за участие – 100 лв. без ДДС

Дата и място на провеждане: 17.06.2016г. от 11.30ч., в СОУ «Свети Софроний Врачански» „Тракия”, ул. „Съединение”.

Краен срок за закупуване на тръжна документация до 16.00ч. на 16.06.2016 г.

Срок за подаване на документи до 16.00 часа на 16.06.2016 г.

За справки: СОУ „Св. Софроний Врачански”, ул. „Съединение” 53, тел.032 682450, пом.-директор Янка Михова.


gerb-pl-225x150

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 50, ал.3 и 4 от раздел VIII от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пловдив, приета с Решение № 407, взето с Протокол № 20 от 13.11.2013 г., каним местната общност на обсъждане на ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2015 ГОДИНА.

Дата на провеждане на обсъждането:

06 юни 2016 година от 16.00 часа

Място на провеждане на обсъждането:

Залата на Общински съвет – Пловдив, ул. „Авксентий Велешки”№ 20

Дневен ред на обсъждането:

1. Запознаване на присъстващите с основните показатели по отчета.
2. Обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета за 2015 година.

Отчетът за изпълнение на бюджета за 2015 година е публикуван на интернет адрес: www.plovdiv.bg.

Становища могат да се предоставят в деловодството на Общински съвет – Пловдив, ул.„Авксентий Велешки”№ 20, в работни дни от 9.00 до 17.00 часа, не по-късно от два дни преди провеждане на обсъждане.

С уважение,

Савина Петкова

Председател на Общински съвет – Пловдив

Уведомление с изх. № 16 КЛ 232/20.04.2016г за Сдружение „Спортен клуб Арена спорт“

Обявление с изх.№ 16КЛ232/19.05.2016

Обявление изх. №15ОПР1381(3)/16.05.2016 г. по чл. 61, ал. 3 от АПК към г-н Ивелин Сираков

Изработен е проект за изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация от о.т.259 и о.т.259А до о.т.264 и о.т.265 за кв.155, 156Д, 292 и 296 по плана на „Централна градска част“, гр.Пловдив.

Обявление изх. №14П10438/09.05.2016 г. по чл. 61, ал. 3 от АПК към г-жа Анка Филипова

Обявление изх. №150ПР652-1/09.05.2016 г. по чл. 61, ал. 3 от АПК към г-жа Пенка Мазнева

Изработен е проект за изменение на ПУП – ПУР за част от кв. 155, 156д, 292 и 296 по плана на „Централна градска част” гр. Пловдив“

Обявление до Сдружение „Спорт за теб и мен – спортен клуб по кану-каяк, бокс и силов трибой”

Обявление до Сдружение „Спорт за теб и мен – спортен клуб по кану-каяк, бокс и силов трибой”

Обявление за откриване на процедура по принудително отчуждаване на недвижим имот с адрес – гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов” № 66

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ №63 от 25 февруари 2016г.
На основание чл. 21, ал.1, т.11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.5, ал.1, чл.125, ал.1, ал.2, ал.3, чл.129 ал.1 от ЗУТ; във връзка с чл.14, чл.15 ал.2, чл.110, ал.1, т.2, ал.3 от ЗУТ като План за регулация – План за регулация на улици и поземлени имоти без режим на застрояване, с определени устройствени зони и територии с устройствен режим; в съответствие с изискванията на чл.103, ал.1, т.2, ал.3, ал.4, чл.108, чл.109, ал.1, т.2, чл.115, чл.127, ал.2, чл.128, ал.1, ал.2, ал.6, ал.7от ЗУТ, Наредба №7 за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, ОУП- Пловдив, одобрен с решение № 375 взето с протокол № 16 от 05.09.2007г. на Общински съвет, предвид изложените в предложение с вх. № 16ХІ-65 от 18. 02. 2016 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :

I. Одобрява Подробен устройствен план – План за регулация „ЖР“ТРАКИЯ“, гр.Пловдив с устройствени зони и
Планове схеми: Вертикална планировка, Водоснабдяване и Канализация, Електроснабдяване, Електронно снабдителни мрежи и съоръжения, Топлофикация, Газификация, Сборна схема на техническата инфраструктура, Екология и зелена система , Трансформация на собствеността и Транспортни комуникации
Правила и нормативи за прилагане на ПУП – ПР „ЖР“ТРАКИЯ“, гр.Пловдив.
Нанесени корекции със зелен цвят съгласно решения, взети с протоколи №36, т.17 от 26.08.2015г., №46, т.17 от 13.11.2015г. на ЕСУТ при Община Пловдив, допълнене с протокол №47, т.13 и т.17 от 20.11.2015г. на ЕСУТ при Община.
ПРИ ГРАНИЦИ /Съгласно схема с обхвата, неразделна част от одобреното задание/
на север – от ж.п. линия по бул. „Найчо Цанов”, бул.Освобождение”, ул. „Проф. Цветан Лазаров”, източната граница на ПИ с ИД56784.540.1201 , бул. „Санкт Петербург”, южната граница на Източна индустриална зона, западната граница на ПИ с ИД56784.541.51, бул. „Цариградско шосе”.
на изток -ж.п. линия Пловдив – Бургас до ПИ56784.540.534 и 56784.540.1110 вкл.,
на юг –бул.”Цар Симеон” по южната улична регулационна линия ,
на запад – продължение на бул. „Найчо Цанов” по западната граница на ж.п.ареал
Проектът е публикуван в интернет страницата на Община Пловдив и е изложен за запознаване в Район „Тракия“ на Община Пловдив, бул. „Освобождение “ №63, Пловдив 4023.
На основание чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общински Съвет – Пловдив до Административния съд – Пловдив.

Обнародвано в Държане вестник бр.29 от 12.04.2016г.

Обява за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Ученически стол, който се провежда от ОУ „Стоян Михайловски“-Пловдив

Обявление изх №15П7898(7)/07.04.2016 за замяна на имот, собственост на Община Пловдив

Обявление изх. №11П5774-12/06.04.2016 г. по чл. 61, ал. 3 от АПК към г-жа Милка Чобанова

Покана за участие в процедура по сключване на нови рамкови договори с община Пловдив, за изготвяне на пазарни оценки, необходими за работата на отделните звена в общината.

Обява за подписване на договор за изпълнението на проект “Бюджетна линия (финансов план) на Община Пловдив – бенефициент по процедура BG16RFOP001-8.001”

СОУ „Св. Софроний Врачански”- Пловдив , отдава под наем помещение, с предназначение – продажба на закуски, със застроена площ от 30 кв.м,.

- цена на тръжната документация – 24,00лв. с вкл. ДДС

- депозит за участие – 60 лв.

Дата и място на провеждане: 29.03.2016г. от 11.30ч., в СОУ «Свети Софроний Врачански» – Пловдив, ЖК „Тракия”, ул. „Съединение” 53.

Краен срок за закупуване на тръжна документация до 16.00ч. на 24.03.2016 г.

Срок за подаване на документи до 16.00 часа на 25.03.2016 г.

За справки: СОУ „Св. Софроний Врачански”, ул. „Съединение”, тел.0898242076, пом.-директор Янка Михова.

Обявление по чл. 61, ал.3 от АПК към Горан Руменов Савов


На основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия, чл. 4 от Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования, приета с ПМС №123 от 25.06.2012 г., Наредба № Iз-1669 от 17.08.2012 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях и решение №64 от 26.02.2009 г. на Общински съвет гр. Пловдив

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ ЗА ДФ „ПЛОВДИВ 112”

за участие в доброволното формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях

Кандидати могат да бъдат всички дееспособни лица,

• навършили 16 години, независимо от трудовото или служебно правоотношение
• физически и психически здрави
• неосъждани за умишлени престъпления от общ характер
• с умения за работа в екип
• способни да поемат отговорност

Необходими документи за кандидатстване:

Заявление за членство в доброволното формирование по образец.

   1. Формуляр за кандидатстване по образец.
   2. Медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво.
   3. Справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет.
   4. Свидетелство за съдимост.
   5. Копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност.
   6. Писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение.
   7. Декларация за съгласие за обработка на личните данни.
   8. Актуална снимка с размери 3,5 х 4,5 см.
   9. Копие от лична карта.
   10. Копие от документ за правоспособност за извършване на дейност със специална техника, ако има такъв.
   11. Копие от свидетелство за правоуправление на МПС за съответната категория, ако има такова.

Комплектът от документи за членство в Доброволно формирование „Пловдив 112” може да получите и попълните всеки работен ден на адрес: гр. Пловдив, ул. „Емил дьо Лавеле” № 6”, отдел „ОР и УК” на Община Пловдив.

Телефон за справки: 032 / 656 716, GSM: 0894 351632 – инж. Пейчинов.

Крайна дата за подаване на документите: 01.04.2016 г.

Обява за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Ученически стол, който се провежда от ОУ „Елин Пелин“.

Обява за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на ученически стол към ФЕГ “Антоан дьо Сент-Екзюпери”- Пловдив

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ – ОБЩИНА ПЛОВДИВ

УЛ. „Звезда” №16-А; тел:032/64-16-77

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

„ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ – ПЛОВДИВ”,

Финансирана от Фонд „Социална закрила” към МТСП

Обявява прием на документи за зимна трапезария от 01.01.2016г.

1. Кандидатите подават Заявление по образец – приложение №4 и пакет от следните документи:

- Документ за самоличност / оригинал за справка/;

- Разпореждане от НОИ за актуален размер на пенсията от м. юли, 2015г. – /ксерокопие/

- ЕР на ТЕЛК /ксерокопие/.

- Служебна бележка от Бюро по труда-гр. Пловдив /ксерокопие/

2. Документите ще се приемат от 18.12.2015г. до 22.12.2015г. в администрацията на ДСП – Община Пловдив от 8.30ч. до 16.30 ч.

3. Списък с одобрените потребители , съгласуван с Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Пловдив ще бъде обявен на 30.12.2015г.

Обявление №13РЦ165 (7)/16,12,2015 г. до г-н Горан Савов

Заповед №15ОА3061/11.11.2015 г. за отдаване под наем на спортна зала на бул. „Копривщица“ 59

Заповед №15ОА3062/11.11.2015 г. за отдаване под наем на спортна зала на бул. „Копривщица“ 59

О Б Я В А – П О К А Н А

Относно:

„Изготвяне на концепция за пространствено развитие на община Пловдив“

В изпълнение на Решение №191, взето с Протокол №11 от 04.06.2015г. на Общински съвет – Пловдив и в съответствие със сключен Договор №15ДГ900/17.09.2015г. в Дирекция „Устройство на територията“ е внесена Концепция за пространствено развитие на Община Пловдив, изготвена съгласно разпоредбите на Закона за регионалното развитие, която ще послужи като задание за изменение на ОУП – Пловдив.

Концепция за пространствено развитие представлява стратегически и ключов документ от изключително значение за устойчивото и интегрирано развитие на Община Пловдив, във връзка с което Ви каним да вземете участие в широко обществено обсъждане, което ще се проведе на 21.12.2015г. /понеделник / от 14.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Пловдив.

Концепция за пространствено развитие на Община Пловдив

Обявление №15П690-4/08.12.2015 г. до г-жа Мария Пощова

Обява за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост – стоматологичен кабинет към СОУ „Свети Паисий Хилендарски” – Пловдив

Заповед №15ОА2842/21.10.2015 г. на Кмета на община Пловдив, относно отчуждаване имот на бул. Руски №52

Писмо към Обявление 15Ф6288/16.09.2015 г.

Обявление 15Ф6288/16.09.2015 г.

Обявление 15Ф5123/14.09.2015 г. относно отчуждаване на имот на бул. „Руски“ № 52

Обява за конкурс за отдаване под наем на ученически стол към ФЕГ “Антоан дьо Сент-Екзюпери”

Община Пловдив отправя покана за изразяване на интерес по тръжна процедура, съгласно правилата на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) на Проект за рехабилитация – строителен надзор, свързани с възстановяване на булевард „Руски“, Коматевско шосе“ , бул.“Шести септември“ и доизграждането на булевард „Северен“ – град Пловдив, България.
Поканата за изразяване на интерес е публикувана на интернет сайта на ЕБВР. Моля, вижте линка по-долу:
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-150819a.html

Община Пловдив обявява Тръжна процедура, съгласно правилата на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) на Проект за рехабилитация – строителни работи, свързани с възстановяване на булевард „Руски“, Коматевско шосе“ , бул.“Шести септември“ и доизграждането на булевард „Северен“ – град Пловдив, България.
Обявата за участие в пълен обем е публикувана на сайта на ЕВВВ и може да бъде прочетена от линка по–долу:
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-150814b.html

Обявление до Меймед Байрямов Асанов

Обявление до г-н Гошо Любчев Дурчев

Обява за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Ученически стол, който ще се проведе от СОУ „Христо Г.Данов“-Пловдив

Съобщение за откриване процедура за предоставяне на концесия на обект Футболно игрище и прилежащ терен с площ 9 200 кв. м., находящи се в гр. Пловдив, р-н „Западен”, ул. „Ясна поляна”

Заповед за одобряване на ПУП-План схема Топлофикация за обект „Разпределителен топлопровод за топлоснабдяване на обекти в кв.1 по плана на ВСИ-МО“-гр.Пловдив

Обява за конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул.”Стръмна”№1

Обява за набиране на потребители по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.01 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД“ по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020

Обява за отчуждаване на имоти в кв. 4 по плана на СИЗ, гр. Пловдив от 24.06.2015г.

Обявление по чл. 61, ал.3 от АПК до г-н Меймед Асанов

Обявление по чл. 61, ал.3 от АПК до г-н Гошо Дурчев

Обява за конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект: ученически стол към ФЕГ “Антоан дьо Сент-Екзюпери”

Обявление по чл. 128 , ал. 2 от ЗУТ от 11.06.2015 г.

Обявление по чл. 128 , ал. 1 от ЗУТ от 11.06.2015 г.

Обява за конкурс за отдаване под наем на ученически стол към СОУ “Пейо Крачолов Яворов”

Обява за конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект: ученически стол към ФЕГ “Антоан дьо Сент-Екзюпери”

Обявление за отчуждаване на имот на ул. „Шумен“

Обявление до „ВЕКТА“ ООД

Обява на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ за изработена план-схема към ПУП за обект: Захранващ кабел 20кV от подстанция „Лаута” до „Пречиствателна станция за отпадни води”

Обявление по чл. 124б, ал.2 от ЗУТ за дадено съгласие за изработване на План-схема за обект: Кабелна далекосъобщителна мрежа на „ЦКТ” ООД

75,515 total views, 82 views today