Начало Категории Околна среда Шум План за действие към Стратегическа карта за шум за агломерация Пловдив

План за действие към Стратегическа карта за шум за агломерация Пловдив

Планът за действие към Стратегическа карта за шум за агломерация Пловдив е приет с Решение № 368, взето с Протокол № 26 от 23.09.2010 г. на Общински съвет – Пловдив, бе приет и въз основа на резултатите от картографирането на шума. Той представлява част от общинската програма за опазване на околната среда, разработен е с цел управление, предотвратяване и намаляване на шума в агломерация Пловдив и съдържа анализи на текущото състояние, прогнози и предвижданите мерки за намаляване и предотвратяване на шума в околната среда.

Основните мероприятия, които са залегнали в Плана за действие на община Пловдив, са свързани с подобряване организация на транспорта, пътната инфраструктура, начина на застрояване и организация на териториите, създаване и поддържане на „тихи зони“ и зони, подлежащи на усилена шумова защита, прилежащи към детските, здравните и учебните заведения, жилищата и местата за отдих.

Електронен вариант на План за действие може да разгледате тук.

6,021 total views, 4 views today