Образци на документи

- Формуляр за потребител;

- Формуляр  за личен асистент;

- Пълномощно;

Заявленията ще се подават на e-mail :  [email protected]

Приложенията на  документите  ще се приемат в дирекция „Социални дейности“   при подписване на трудовия  договор от асистента, за което ще бъдат предварително уведомени по телефона от служител на дирекцията.

Заявление за издаване на карти за паркиране на автомобили, обслужващи хора с увреждания

Заявление за вписване в Регистъра на НПО на Община Пловдив

Заявление – декларация за ползване безплатна услуга за обслужване на тотално обеззъбени социално слаби пациенти и деца в неравностойно положение от социалните структури на Община Пловдив

Заявление за адм.услуга подпомагане на социално слаби граждани

Формуляр за вписване в Регистъра на НПО на Община Пловдив

Образец-предложение награда за благотворителност.doc

Заявление за ползване на общинската социална услуга Асистент

Заявление за ползване на социалната услуга Столове за диетично и диабетично хранене

Заявление за ползване на социалната услуга Социални трапезарии

Заявление за издаване на препоръка за вписване в Регистъра на НПО на Община Пловдив

57,641 total views, no views today