Образци на документи

Заявление за издаване на карти за паркиране на автомобили, обслужващи хора с увреждания

Заявление за вписване в Регистъра на НПО на Община Пловдив

Заявление – декларация за ползване безплатна услуга за обслужване на тотално обеззъбени социално слаби пациенти и деца в неравностойно положение от социалните структури на Община Пловдив

Заявление за адм.услуга подпомагане на социално слаби граждани

Формуляр за вписване в Регистъра на НПО на Община Пловдив

Образец-предложение награда за благотворителност.doc

Заявление за ползване на общинската социална услуга Асистент

Заявление за ползване на социалната услуга Столове за диетично и диабетично хранене

Заявление за ползване на социалната услуга Социални трапезарии

Заявление за издаване на препоръка за вписване в Регистъра на НПО на Община Пловдив

19,705 total views, 30 views today