Начало Услуги Административни услуги Административни услуги по ГРАО

Административни услуги по ГРАО

ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Родител с 2-те лични карти

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление в съответната районна администрация , където е съставен актът за раждане

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
След съставяне на акта за раждане

ТАКСА
няма

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отдел «ГРАО» на съответния район, където е съставен актът за раждане


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично пълномощно
Заявление по образец

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
I-Y-01-02
I-Y-01-02-21

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1 ден

ТАКСА
4 лв. за България, 9 лв. за чужбина

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
За актове за раждане, съставени преди 1964 г. в община Пловдив:
пл. «Централен» 1, 032/ 656 408; 032/ 656 405
За актове за раждане, съставени след 1964 г. в община Пловдив:
в съответния район, където е съставен актът за раждане


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документи за самоличност;
Документи за сключване на граждански брак съгласно Семейния кодекс

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление за сключване на граждански брак – пред длъжностно лице по гражданско състояние в ритуален дом на младоженците

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
В деня, след сключване на брака и съставяне на акт за сключен гр. брак

ТАКСА
няма

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
В Централния ритуален дом, ул. «Хр.Г.Данов» №36
032/ 626 054


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично пълномощно
Заявление по образец

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление -пред длъжностно лице по гражданско състояние
I-Y-01-04
I-Y-01-04-21

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1 ден

ТАКСА
4 лв. за България, 9 лв. – със заверка за чужбина

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
В Централния ритуален дом, ул. «Хр.Г.Данов» №36
032/ 626 054


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Съобщение за смърт;
Документ за самоличност на починалия

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Пред длъжностно лице по гражданско състояние

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
в деня, след съставяне на акта за смърт

ТАКСА
няма

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Бул. „Княгиня Мария Луиза” №73 – актове за смърт
032/ 658 782


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Удостоверение за наследници;
Документ за самоличност или изрично пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление -пред длъжностно лице по гражданско състояние
I-Y-01-06
I-Y-01-06-21

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1 ден

ТАКСА
4 лв. за България
9 лв. – със заверка за чужбина

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
За актове за смърт, съставени преди 1963 г. в община Пловдив:
пл. «Централен» 1, 032/ 656 408, 032/ 656 405
За актове за смърт, съставени след 1963 г. в община Пловдив:
в съответния район, където е съставен актът за смърт


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност на наследник или изрично пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление – от наследник на починалия или пълномощника с данни, че лицето е починало в гр. Пловдив;
Пред длъжностно лице по гражданско състояние
01-Y.01-07

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
До 14 дни

ТАКСА
2 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
За актове за смърт, съставени преди 1963 г. в община Пловдив:
пл. «Централен» 1, 032/ 656 408, 032/ 656 405
За актове за смърт, съставени след 1963 г. в община Пловдив:
в съответния район, където е съставен актът за смърт


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане за издаване на удостоверение за наследници – в съответната районна администрация по последен постоянен адрес /местожителство/ на наследодателя
Приложение №2 към чл.6 ал.1 от Наредба №РД-02-20-06/24.04.2012 г.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
До 7 дни

ТАКСА
3 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отдел „ГРАО” на районната администрация по последен постоянен адрес /местожителство/ на наследодателя


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – т.1 – в деловодството на общината или съответната районна администрация
Приложение №1 към чл.6 ал.1 от Наредба №РД-02-20-06/24.04.2012 г.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
До 3 дни

ТАКСА
3 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отдел „ГРАО” на Общината и районите


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – т.2 – в деловодството на общината или съответната районна администрация
Приложение №1 към чл.6 ал.1 от Наредба №РД-02-20-06/24.04.2012 г.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
До 3 дни

ТАКСА
3 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отделите „ГРАО” на Общината и районите


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – т.3 – в деловодството на общината или съответната районна администрация
Приложение №1 към чл.6 ал.1 от Наредба №РД-02-20-06/24.04.2012 г.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
До 3 дни

ТАКСА
2 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отделите „ГРАО” на Общината и районите


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – т.4 – в деловодството на общината или съответната районна администрация
Приложение №1 към чл.6 ал.1 от Наредба №РД-02-20-06/24.04.2012 г.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
До 3 дни

ТАКСА
2 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отделите „ГРАО” на Общината и районите


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – т.5 – в деловодството на общината или съответната районна администрация
Приложение №1 към чл.6 ал.1 от Наредба №РД-02-20-06/24.04.2012 г.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
До 3 дни

ТАКСА
5 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отделите „ГРАО” на Общината и районите


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – т.6 – в деловодството на общината или съответната районна администрация
Приложение №1 към чл.6 ал.1 от Наредба №РД-02-20-06/24.04.2012 г.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
До 3 дни

ТАКСА
2 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отделите „ГРАО” на Общината и районите


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – т.7 – в деловодството на районната администрация по адресна регистрация
Приложение №1 към чл.6 ал.1 от Наредба №РД-02-20-06/24.04.2012 г.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
До 3 дни

ТАКСА
5 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отделите „ГРАО” на районите


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично пълномощно.
При сключване на брак в чужбина с чужденец, за същия се представят документи по чл.20 ал.2 и ал.4 от  Наредба №РД-02-20-06/24.04.2012 г  – с превод и легализация.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – т.8 – в деловодството на общината или съответната районна администрация
Приложение №1 към чл.6 ал.1 от Наредба №РД-02-20-06/24.04.2012 г.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
до 3 дни – след представяне на пълен комплект документи съгласно изискванията по
Наредба №РД-02-20-06/24.04.2012 г

ТАКСА
10 лв. със заверка за чужбина

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отделте „ГРАО” на Общината и районите


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – т.9 и Декларация – в деловодството на общината или съответната районна администрация
Приложение №1към чл.6 ал.1 и Приложение №2 към чл.21 ал.2 от Наредба №РД-02-20-06/24.04.2012 г.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
До 3 дни

ТАКСА
10 лв. със заверка за чужбина

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отделите „ГРАО” на Общината и районите


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – т.10 – в деловодството на общината или съответната районна администрация
Приложение №1към чл.6 ал.1 от Наредба №РД-02-20-06/24.04.2012 г.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
До 3 дни

ТАКСА
2 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отделите „ГРАО” на Общината и районите


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – т.11 – в деловодството на общината или съответната районна администрация
Приложение №1към чл.6 ал.1 от Наредба №РД-02-20-06/24.04.2012 г.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
До 3 дни

ТАКСА
1 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отделите „ГРАО” на Общината и районите


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – т.12 – в деловодството на общината или съответната районна администрация
Приложение №1към чл.6 ал.1 от Наредба №РД-02-20-06/24.04.2012 г.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
До 3 дни

ТАКСА
2 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отделите „ГРАО” на Общината и районите


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – т.13 – в деловодството на общината или съответната районна администрация
Приложение №1към чл.6 ал.1 от Наредба №РД-02-20-06/24.04.2012 г.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
до 3 дни

ТАКСА
1 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отделите „ГРАО” на Общината и районите


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
попълване на декларация в съответната районна администрация, където е съставен актът за раждане на детето
0I-Y

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
до 3 дни

ТАКСА
-

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отдел „ГРАО” на районната администрация, където е съставен актът за раждане на детето


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление – по образец, за съответния вид удостоверение - в ГРАО на съответната администрация, където се издава документът

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Веднага след изготвяне на документа

ТАКСА
5 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отдел „ГРАО” на администрацията, където е заявена услугата и се издава съответния документ


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Влязло в сила съдебно решение или друг административен акт, удостоверяващ промяната и заявление от лицето;
Документ за самоличност или изрично пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление в деловодството на общината или съответната районна администрация, където е съставен актът за гражданско състояние
0I-Y- 01-24

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1 ден след получаване на документите

ТАКСА
-

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отдел „ГРАО” на администрацията, където е съставен актът за гражданско състояние


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление в ГРАО на съответната администрация, където се намира актът за гражданско състояние
0I-Y- 01-25

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1 ден

ТАКСА
4 лв. на страница

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отдел „ГРАО” на администрацията, където е съставен актът за гражданско състояние


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Оригинален акт за гражданско състояние от чужбина, преведен и легализиран

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление с документ за самоличност или изрично пълномощно, или служебно – по дипломатически път
0I-Y- 01-26

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
7 дни  - след представяне на редовни документи

ТАКСА
-

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
В зависимост от вида на акта – отдел „ГРАО” на  администрацията по постоянен адрес на починалия /при акт за смърт/; на майката /при акт за раждане/; на мъжа /при акт за гр. брак/ или на българския гражданин – чл.(69-72) от  ЗГР


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Комплект документи по чл.15 ал.1 от Наредба №1 за прилагане на гл.5 от Закона за българско гражданство

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Документ за самоличност или изрично пълномощно
01-Y

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
7 дни – след представяне на редовни документи

ТАКСА
таксата е в зависимост от набора документи

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отдел „ГРАО” на общината , Пл. «Централен» 1,
032/ 656 408, 032/ 656 405


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – т.14 – в деловодството на общината или съответната районна администрация
Приложение №1към чл.6 ал.1 от Наредба №РД-02-20-06/24.04.2012 г.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
До 3 дни

ТАКСА
5 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отделите „ГРАО” на общината и районите – по местонахождение на регистъра


ОТДЕЛ
„ГРАО“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Документ за самоличност или изрично пълномощно

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление с приложени оригинални документи /съдебен или административен акт – с превод и легализация/
01-Y

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни

ТАКСА
10 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Отделите „ГРАО” на районите – по местонахождение на регистъра или по постоянен адрес

55,905 total views, 90 views today