Председател

Савина Петкова

телефон: 032/600-544

e-mail:obs@plovdiv.bg

 

Савина Петкова е родена на 27.08.1968 г.
• Завършва СОУ Св. Константин – Кирил Философ през 1986г./ бивше „ЕСПУ Васил Коларов” /
• Магистър по право от Софийски университет „Св. Климент Охридски”  1992 г.

Професионален профил:
• административно право
• гражданско право

 

Савина Петкова е:
• Председател на Общински съвет – Пловдив;
• Член на Управителния съвет на Националната Асоциация на Председателите на Общинските съвети в Република България;

• Член на Националното сдружение на общините в Република България;

• Член на Областен съвет за развитие;

• Областен координатор за Пловдив на партия „Движение България за гражданите” ;

• Член на адвокатска колегия Пловдив от 1994г. – 2000г.;
•  Юрисконсулт в Община Пловдив в периода 2000-2011,  като от 2008 г. до 2011г. е директор на дирекция „Правно-нормативно обслужване“ в община Пловдив

•  Омъжена с една дъщеря

 

26,223 total views, 2 views today