Начало ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ГР.ПЛОВДИВ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ГР.ПЛОВДИВ

Челен лист програма

Програма  Зелена с-ма на Пловдив

Приложения:

Челен лист програма ПРИЛОЖЕНИЯ
Съдържание на приложенията
Приложение- Етапен план Зел с-ма на ОУП.pdf
Приложение- Устройствено състояние р.Централен.pdf
Приложение- Устройствено състояние р.Северен.pdf
Приложение- Устройствено състояние р.Източен.pdf
Приложение- Устройствено състояние р.Тракия.pdf
Приложение- Устройствено състояние р.Южен.pdf
Приложение- Устройствено състояние р.Западен.pdf
Приложение- Състояние на улично озеленяване р.Централен.pdf
Приложение- Състояние на улично озеленяване р.Северен.pdf
Приложение- Състояние на улично озеленяване р.Източен.pdf
Приложение- Състояние на улично озеленяване р.Тракия.pdf
Приложение- Състояние на улично озеленяване р.Южен.pdf
Приложение- Състояние на улично озеленяване р.Запад.pdf
Приложение- ИСУТ ИС Зел. с-ма и защит. територии.pdf
Приложение- Насоки за озеленяване на ПУМ.pdf
Приложение- Тръбни кладенци.pdf
Приложение- Въпросник
Приложение- Програма Зелен Пловдив

Схеми:

Зелени площи за ШОП
Състояние на зелени площи за ОП
Състояние на улично озеленяване
Зелени площи и ТИ р-н ЦЕНТРАЛЕН 1
Зелени площи и ТИ р-н ЦЕНТРАЛЕН-A1
Зелени площи и ТИ р-н ЦЕНТРАЛЕН
Зелени площи и ТИ р-н СЕВЕРЕН 1
Зелени площи и ТИ р-н СЕВЕРЕН
Зелени площи и ТИ р-н ИЗТОЧЕН
Зелени площи и ТИ р-н ИЗТОЧЕН 1
Зелени площи и ТИ р-н ТРАКИЯ
Зелени площи и ТИ р-н ТРАКИЯ 1
Зелени площи и ТИ р-н ЮЖЕН
Зелени площи и ТИ р-н ЮЖЕН 1
Зелени площи и ТИ р-н ЗАПАДЕН
Зелени площи и ТИ р-н ЗАПАДЕН 1
Бази на ОП ‘Паркове и градини’

328 total views, no views today