Начало Общински Съвет Постоянни комисии Комисия „Обществен ред,транспорт и защита при бедствия”

Комисия „Обществен ред,транспорт и защита при бедствия”

  • Симеон Валерий Петров – Председател
  • Тодор Атанасов Токов – Зам. -Председател
  • Владимир Бонов Славенски
  • инж. Гошо Димитров Къчков
  • инж. Златин Иванов Велев
  • Николай Димитров Гюров
  • Тони Маринов Димитров
  • Христо Тодоров Йорданов
  • Яна Иванова Димитрова

Дневен ред на заседанието:

3,132 total views, no views today