Начало Категории Образование Свободни работни места

Свободни работни места

Обява за свободно работно място в ДГ Здравец на длъжност „помощник възпитател“

Обява за свободно работно място в ДГ Наталия на длъжност „помощник готвач“

Обява за свободно работно място в ЦПЛР – ОДК Пловдив на длъжност „учител-лектор, хуманитарни и обществени дисциплини, външно-търговска дейност и маркетинг – 40 учебни часа“

Обява за свободно работно място в ДГ Малина на длъжност „помощник възпитател“

Обява за свободно работно място в ДГ Ралица на длъжност „общ работник“

Обява за свободно работно място в ДГ Наталия на длъжност „помощник готвач“

Обява за свободно работно място в ДГ Мирослава на длъжност „общ работник“

Обява за свободно работно място в ДГ Дружба на длъжност „технически секретар“

Обява за свободно работно място в ДГ Мирослава на длъжност „общ работник“

Обява за свободно работно място в ДГ Буратино на длъжност „помощник възпитател“

Обява за свободно работно място в ДГ Щастливо детство на длъжност „детегледач“

Обява за свободно работно място в ДГ Щастливо детство на длъжност „помощник възпитател“

Обява за свободно работно място в ЦПЛР – ОДК Пловдив на длъжност „заместник-директор на ЦПЛР – области „Науки и технологии“ и „Спорт“

Обява за свободно работно място в ДГ Щастливо детство на длъжност „работник кухня“

Обява за свободно работно място в ДГ Щастливо детство на длъжност „помощник готвач“

Обява за свободно работно място в ДГ Ралица на длъжност „помощник-възпитател“

Обява за свободно работно място в ДГ Радост на длъжност „помощник-възпитател“

Обява за свободно работно място в ДГ Росица на длъжност „домакин“

Обява за свободно работно място в ДГ Росица на длъжност „завеждащ административна служба“

Обява за свободно работно място в ДГ Незабравка на длъжност „учител по музика“

Обява за 2 бр. свободни работни места в ДГ Маргаритка на длъжност „учител“

Обява за свободно работно място в ДГ Захарно петле на длъжност „технически секретар“

Обява за свободно работно място в ЦПЛР – ОДК Пловдив на длъжност „учител-лектор, хуманитарни и обществени дисциплини, Бизнес планиране и презентационнии умения – 24 учебни часа“

Обява за свободно работно място в ЦПЛР – ОДК Пловдив на длъжност „учител-лектор, хуманитарни и обществени дисциплини, Фирмено управление – 12 учебни часа“

Обява за свободно работно място в ДГ Светла на длъжност „работник кухня“

Обява за свободно работно място в ЦПЛР – ОДК Пловдив на длъжност „хигиенист“

Обява за свободно работно място в ДГ Незабравка на длъжност „домакин“

Обява за свободно работно място в ДГ Светла на длъжност „чистач“

Обява за свободно работно място в ДГ Славей на длъжност „учител“

Обява за свободно работно място в ДГ Биляна на длъжност „помощник-възпитател“

Обява за свободно работно място в ДГ Каменица на длъжност „технически секретар“

Обява за свободно работно място в ДГ Еделвайс на длъжност „работник поддръжка сгради“

Обява за свободно работно място в ДГ Перуника на длъжност „работник поддръжка“

Обява за свободно работно място в ДГ Перуника на длъжност „общ работник“

Обява за свободно работно място в ДГ Буратино на длъжност „технически секретар“

Обява за свободно работно място в ДГ Малина на длъжност „ремонт и поддръжка на сгради“

Обява за свободно работно място в ДГ Еделвайс на длъжност „помощник-възпитател“

Обява за свободно работно място в ДГ Дружба на длъжност „учител, детска градина“

Обява за свободно работно място в ДГ Щастливо детство на длъжност „учител, детска градина“

Обява за свободно работно място в ДГ Щастливо детство на длъжност „помощник възпитател“

Обява за свободни работни места в ДГ Перуника на длъжност „учител, детска градина“ и „учител по музика“

Обява за свободно работно място в ЦПЛР – ОДК Пловдив на длъжност „учител музика - кларинет и/или саксофон“

Обява за свободно работно място в ДГ Велимира на длъжност „работник кухня“

Обява за свободно работно място в ДГ Незабравка на длъжност „учител, детска градина“

Обява за свободно работно място в ДГ Щастливо детство на длъжност „психолог“

Обява за свободно работно място в ДГ Малкия принц на длъжност „учител, детска градина“

Обява за свободно работно място в ДГ Мирослава на длъжност „общ работник“

Обява за свободно работно място в ДГ Майчина грижа на длъжност „работник кухня“

Обява за свободно работно място в ДГ Мир на длъжност „учител, детска градина“

Обява за свободно работно място в ДГ Елица на длъжност „учител, детска градина“

Обява за свободно работно място в ДГ Малкия принц на длъжност „учител, детска градина“

Обява за свободно работно място в ДГ Наталия на длъжност „снабдител“

Обява за свободно работно място в ДГ Буратино на длъжност „помощник възпитател“

Обява за свободно работно място в ДГ Радост на длъжност „огняр“

Обява за свободно работно място в ЦПЛР – ОДК Пловдив на длъжност „учител-лектор, хуманитарни и обществени дисциплини, Външно-търговска дейност и маркетинг и реклама- 48 учебни часа“

Обява за свободно работно място в ЦПЛР – ОДК Пловдив на длъжност „работник гардероб“

Обява за свободно работно място в ДГ Валентина на длъжност „помощник възпитател“

Обява за свободно работно място в ДГ Мирослава на длъжност „учител, детска градина“

Обява за свободно работно място в ДГ Щастливо детство на длъжност „помощник-възпитател“

Обява за свободно работно място в ДГ Буатино на длъжност „помощник-възпитател“

Обява за две свободни работни места в ДГ Валентина на длъжност „учител“

Обява за свободно работно място в ЦПЛР – ОДК Пловдив на длъжност „учител-лектор, хуманитарни и обществени дисциплини, Бизнес планиране и презентационни умения – 12 учебни часа“

Обява за свободно работно място в ЦПЛР – ОДК Пловдив на длъжност „учител-лектор, чужд език – немски език“

Обява за свободно работно място в ЦПЛР – ОДК Пловдив на длъжност „учител-лектор, музика – музикален педагог към Детски театър за възрастни“

Обява за свободно работно място в ЦПЛР – ОДК Пловдив на длъжност „учител-лектор, музика – корепетитор на Хор на пловдивските момчета“

Обява за свободно работно място в ЦПЛР – ОДК Пловдив на длъжност „учител-лектор, музика – диригент на хор Детска китка“

Обява за свободно работно място в ЦПЛР – ОДК Пловдив на длъжност „учител-лектор, музика – ниски медни духови инструменти към Младежка духова формация“

Обява за свободно работно място в ЦПЛР – ОДК Пловдив на длъжност „учител-лектор, танцово изкуство – балет Ера“

Обява за свободно работно място в ЦПЛР – ОДК Пловдив на длъжност „учител-лектор, музика-оркестрант към ФТА Иглика, ударни инструменти-тъпан“

Обява за свободно работно място в ЦПЛР – ОДК Пловдив на длъжност „учител-лектор, музика-оркестрант към ФТА Иглика, тамбура“

Обява за свободно работно място в ЦПЛР – ОДК Пловдив на длъжност „учител-лектор, музика-оркестрант към ФТА Иглика, кавал“

Обява за свободно работно място в ЦПЛР – ОДК Пловдив на длъжност „учител-лектор, музика-оркестрант към ФТА Иглика, гъдулка“

Обява за свободно работно място в ЦПЛР – ОДК Пловдив на длъжност „учител-лектор, музика-оркестрант към ФТА Иглика, гайда“

Обява за свободно работно място в ДГ Захарно петле на длъжност „домакин“

Обява за свободно работно място в ДГ Весела на длъжност „помощник-възпитател“

Обява за свободно работно място в ДГ Малина на длъжност „помощник-възпитател“

Обява за свободно работно място в ДГ Д-р Едгар Бороу на длъжност „педагог“

Обява за свободно работно място в ДГ Д-р Едгар Бороу на длъжност „учител по музика“

Обява за свободно работно място в ДГ Малкият принц на длъжност „учител по музика“

Обява за свободно работно място в ДГ Мирослава на длъжност „огняр“

Обява за свободно работно място в ЦПЛР – ОДК Пловдив на длъжност „учител, спортни дейности – футбол“

Обява за свободно работно място в ДГ Снежанка на длъжност „работник, поддръжка на сгради“

Обява за две свободни работни места в ДГ Снежанка на длъжност „помощник-възпитател“

Обява за две свободни работни места в ДГ Снежанка на длъжност „учител“

Обява за свободно работно място в ДГ Валентина на длъжност „работник кухня“

Обява за свободно работно място в ДГ Захарно петле на длъжност „учител по музика“

Обява за свободно работно място в ДГ Славей на длъжност „учител“

Обява за свободно работно място в ДГ Светла на длъжност „снабдител“

Обява за свободно работно място в ДГ Славей на длъжност „учител музика“

Обява за свободно работно място в ДГ Таня Савичева на длъжност „учител“

Обява за две свободни работни места в ДГ Светлина на длъжност „учител, детска градина“

Обява за свободно работно място в ДГ Светла на длъжност „ЗАС“

Обява за свободно работно място в ДГ Еделвайс на длъжност „учител, детска градина“

Обява за свободно работно място в ДГ Осми март на длъжност „помощник-възпитател“

Обява за свободно работно място в ДГ Наталия на длъжност „помощник-възпитател“

Обява за свободно работно място в ДГ Дружба грижа на длъжност „ЗАС“

Обява за свободно работно място в ДГ Ралица грижа на длъжност „учител, детска градина“

Обява за свободно работно място в ДГ Ралица грижа на длъжност „детегледачка“

Обява за свободно работно място в ДГ Майчина грижа на длъжност „помощник-възпитател“

Обява за свободно работно място в ДГ Еделвайс на длъжност „помощник-възпитател“

Обява за свободно работно място в ДГ Мая на длъжност „учител, детска градина“

Обява за свободно работно място в ДГ Перуника на длъжност „учител, детска градина“

Обява за свободно работно място в ДГ Д-р Едгар Бороу на длъжност „работник кухня“

Обява за свободно работно място в ДГ Люляк на длъжности „ЗАС“ и „общ работник“

Обява за свободно работно място в ДГ Албена на длъжност „учител, детска градина“

Обява за свободно работно място в ДГ Мир на длъжност „учител, детска градина“

Обява за свободно работно място в ДГ Люляк на длъжност „учител, детска градина“

Обява за свободно работно място в ДГ Албена на длъжност „чистач“

Обява за свободно работно място в ДГ Валентина на длъжност „старши учител“

Обява за свободно работно място в ДГ Вяра на длъжност „учител, детска градина“

Обява за свободно работно място в ДГ Здравец на длъжност „учител, детска градина“

Обява за свободно работно място в ДГ Зора на длъжност „учител, детска градина“

Обява за свободно работно място в ДГ Осми март на длъжност „учител, детска градина“

Обява за свободно работно място в ДГ Наталия на длъжност „помощник-възпитател“

Обява за свободно работно място в ДГ Светла на длъжност „учител, детска градина“

Обява за свободно работно място в ДГ Перуника на длъжност „учител, детска градина“

Обява за две свободни работни места в ДГ Мирослава на длъжност „помощник-възпитател“

Обява за свободно работно място в ДГ Перуника на длъжност „учител, детска градина“

Обява за свободно работно място в ДГ Велимира на длъжност „учител, детска градина“

Обява за свободно работно място в ДГ Радост на длъжност „учител, детска градина“

Обява за свободно работно място в ДГ Ралица на длъжност „учител, музика в детска градина“

Обява за 3 броя свободни работни места в ДГ Мирослава на длъжност „помощник-възпитател“

Обява за 2 броя свободни работни места в ДГ Маргаритка на длъжност „учител, детска градина“

Обява за свободно работно място в ДГ Чучулига на длъжност „учител, детска градина“

Обява за свободно работно място в ДГ Люляк на длъжност „ЗАС“

Обява за свободно работно място в ДГ Еделвайс на длъжност „учител, детска градина“

Обява за свободно работно място в ДГ Захарно петле на длъжност „помощник-възпитател“

Обява за 2 броя свободни работни места в ДГ Малкият принц на длъжност „учител, детска градина“

Обява за свободно работно място в ДГ Рая на длъжност „учител, детска градина“

Обява за свободно работно място в ДГ Ралица на длъжност „учител, детска градина“

Обява за свободно работно място в ДГ Ралица на длъжност „учител, детска градина“

Обява за свободно работно място в ДГ Каменица на длъжност „учител“

Обява за свободно работно място в ДГ Вяра на длъжност „учител, детска градина“

Обява за свободно работно място в ДГ Перуника на длъжност „учител по музика“

Обява за свободно работно място в ДГ Бреза на длъжност „учител“

Обява за свободно работно място в ДГ Ралица на длъжност „детегледачка“

Обява за свободно работно място в ДГ Еделвайс на длъжност „помощник-възпитател“

Обява за свободно работно място в ДГ Захарно петле на длъжност „работник кухня“

Обява за свободно работно място в ДГ Дъга на длъжност „помощник на учителя- 0,5 щат“

Обява за свободно работно място в ДГ Дъга на длъжност „психолог- 0,5 щат“

Обява за свободно работно място в ДГ Радост на длъжност „помощник-възпитател“

Обява за свободно работно място в ДГ Бреза на длъжност „психолог – 0,5 щат“

Обява за свободно работно място в ДГ Еделвайс на длъжност „учител ДГ“

Обява за свободно работно място в ДГ Малкият принц на длъжност „домакин ДГ“

Обява за свободно работно място в ДГ Перуника на длъжност „учител ДГ“

Обява за свободно работно място в ДГ Кремена на длъжност „учител ДГ“

Обява за свободно работно място в ДГ Валентина на длъжност „помощник възпитател“

Обява за свободно работно място в ДГ Валентин на длъжност „помощник готвач“

Обява за свободно работно място в ДГ Светла на длъжност „помощник готвач“

Обява за свободно работно място в ДГ Росица на длъжност „работник поддръжка сгради“

Обява за свободно работно място в ДГ Мир на длъжност „зам. директор“

Обява за свободно работно място в ДГ Вяра на длъжност „старши-учител“

Обява за свободно работно място в ДГ Щастливо детство на длъжност „логопед“

Обява за свободно работно място в ДГ Велимира на длъжност „помощник-възпитател“

Обява за свободно работно място в ДГ Маргаритка на длъжност „учител ДГ“

Обява за свободно работно място в ДГ Боряна на длъжност „учител ДГ“

АРХИВ НА ОБЯВИТЕ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ

Обява за свободно работно място в ЦПЛР – ОДК Пловдив на длъжност „хигиенист“

566,052 total views, 4 views today