Начало Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане на територията на община Пловдив.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане на територията на община Пловдив.

Дата на публикуване: 20.01.2023 г.
Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проекта на правилника

1,586 total views, no views today