Начало Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци в община Пловдив