Начало Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП „Дезинфекционна станция“