Начало Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на околната среда на територията на община Пловдив