Категория: Акценти

Покана за подаване на проектни идеи за изпълнение на плана за интегрирано развитие на община Пловдив

pokana-piro2

Община Пловдив в качеството си на териториален орган по подбор на проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР 2021-2027, ОТПРАВЯ ПОКАНА към всички заинтересовани страни за подаване на проектни идеи по Приоритет 1 на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. за изпълнение на ПИРО на Община Пловдив. Основна цел на кандидатстването с ...

Система за електронно централизирано класиране за прием на ученици в ПЪРВИ КЛАС на общинските училища на територията на град Пловдив

slider

За повече информация за електронно централизирано класиране за прием на ученици в ПЪРВИ КЛАС на общинските училища на територията на град Пловдив може да посетите сайта: https://priem.plovdiv.bg/ За контакти: Тел.: 032 / 635 357 E-mail: [email protected]...